Освітні програми 2018 рік

Факультет математики та ІТ

Фізико-технічний факультет

Біологічний факультет

ФМІТ
ФТФ
Біологічний факультет

Навчально-науковий інститут хімії

Історичний факультет

Філологічний факультет

ННІ хімії
Історичний факультет
Філологічний факультет

Факультет іноземних мов

Економічний факультет

Юридичний факультет

ФІМ
Економічний факультет
Лого

Факультет математики та інформаційних технологій

(СО Бакалавр)

111 Математика

112 Статистика

113 Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Факультет математики та інформаційних технологій

(СО Магістр)

111 Математика

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

113 Прикладна математика

112 Комп’ютерні науки

Фізико-технічний факультет

(СО Бакалавр)

014 Середня освіта

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

125 Кібербезпека

122 Комп’ютерні науки

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Фізико-технічний факультет

(СО Магістр)

014.08 Середня освіта (фізика)

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

122 Комп’ютерні науки

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Біологічний факультет

(СО Бакалавр)

091 Біологія

101 Екологія

Біологічний факультет

(СО Магістр)

091 Біологія

101 Екологія

Історичний факультет

(СО Бакалавр)

032 Історія та археологія

052 Політологія

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Історичний факультет

(СО Магістр)

032 Історія та археологія

052 Політологія

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет іноземних мов

(СО Бакалавр)

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Факультет іноземних мов

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Філологічний факультет

(СО Бакалавр)

035 Філологія. 035.01 Українська мова та література

035 Філологія. 035.10 Прикладна лінгвістика

034 Культурологія

053 Психологія

061 Журналістика

Філологічний факультет

(СО Магістр)

035 Філологія. 035.03 Філологія (Українська мова і література)

035 Філологія. 035.03 Філологія (Слов’янські мови та літератури)

035 Філологія. 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика)

034 Культурологія

053 Психологія

061 Журналістика

Економічний факультет

(СО Бакалавр)

051 Економіка

075 Маркетинг

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

071 Облік і оподаткування

076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

292 Міжнародні економічні відносини

Економічний факультет

(СО Магістр)

051 Економіка

075 Маркетинг

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

071 Облік і оподаткування

076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

292 Міжнародні економічні відносини

Юридичний факультет

(СО Бакалавр)

081 Право

Юридичний факультет

(СО Магістр)

081 Право

Навчально-науковий інститут хімії

(СО Бакалавр)

102 Хімія

Навчально-науковий інститут хімії

(СО Магістр)

102 Хімія