Приймальна комісія

Нам потрібні допитливі, активні, небайдужі, талановиті, цілеспрямовані, неординарні, успішні, творчі студенти — нам потрібні ви, дорогі друзі! А вам, щоб гідно стартувати в доросле життя, варто зробити правильний крок — обрати наш навчальний заклад, адже…

Донецький національний університет імені Василя Стуса
відзначив ювілей — 80 років. Для людини — це, звичайно, ціле життя, життєва мудрість і неоцінений досвід. Для вишу — це теж мудрість, теж досвід, але з можливістю подальшої реалізації, з можливістю здолати ще більші висоти, з можливістю зльоту на найвищу вершину.

Донецький національний університет імені Василя Стуса
отримав світове визнання й увійшов у топ-лист кращих вишів світу за результатами міжнародних і всеукраїнських рейтингів — QS World University Rankings, ЮНЕСКО «Топ-200 Україна», «Компас» тощо.

Донецький національний університет імені Василя Стуса
об’єднує вчених, серед яких академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України та галузевих академій, лауреати державних премій України; заслужені діячі науки і техніки, заслужені працівники вищої школи України, доктори наук, кандидати наук, професори, доценти.

Донецький національний університет імені Василя Стуса

готує фахівців, які досягають неабияких висот в обраній ними сфері діяльності. Вони стають відомими письменниками, депутатами, журналістами, спеціалістами в природничих науках і не лише!

Донецький національний університет імені Василя Стуса
створює всі умови для різнобічного студентського життя, насиченого яскравого подіями: науково-освітніми, спортивними, розважальними.

Донецький національний університет імені Василя Стуса
виконує функцію науково-методичного центру для всіх вишів регіону та впевнено втілює стратегічну програму розвитку українського суспільства, формуючи його освічений, духовний та економічний потенціал.

Донецький національний університет імені Василя Стуса
підтримує активне міжнародне співробітництво із закордонними учбовими закладами та науковими інституціями. Програми партнерства, студентського обміну, спільні проекти досліджень і наукові конференції та інші шляхи взаємодії є невід’ємною частиною життя університету, що дозволяє йому брати участь у глобальному науковому розвитку й обміну інформацією.

Сьогодні Донецький національний університет імені Василя Стуса
готовий дати вам своє Ім’я, свою репутацію, свої можливості та поділитися своїми знаннями, а ви за це впишіть себе у список почесних випускників одного з кращих вишів України — Донецького національного університету імені Василя Стуса! Примножте наші досягнення та реалізуйте свої амбіції!

Нормативні документи

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Термін навчання становить 4 роки і зменшується на один-два роки у випадку вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки спеціальністю. Особа, яка отримала диплом бакалавра, після складання спеціальних іспитів на конкурсній основі має право безкоштовно або на платній основі (це буде залежати від кількості безкоштовних місць і особистих успіхів випускника) продовжити освіту з метою отримання наступного рівня — спеціаліста або магістра.

Диплом бакалавра є свідоцтвом отримання повноцінної базової вищої освіти. Він надає випускникові право при працевлаштуванні займати ті посади, які передбачають наявність вищої освіти відповідно до їх кваліфікаційних вимог.

На сайті ви зможете дізнатись, за якими напрямами здійснюється підготовка бакалаврів у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, які вимоги до вступників, коли треба подавати документи, як відбувається зарахування тощо.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі економіки.

Магістерська програма базується на поглибленій спеціалізації, індивідуалізації, проведенні наукових досліджень. Вона орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукоємних технологій. Характерною рисою фахівця-магістра має стати високий рівень методологічної культури, творче володіння методами пізнання та діяльності, вирішення нестандартних, інноваційних задач.

Хто має право на вступ до магістратури?

Правом на вступ до магістратури ДонНУ імені Василя Стуса користуються особи, які успішно завершили навчання за програмами бакалавр або спеціаліст, склали необхідні іспити й пройшли за конкурсом.

Максимальна кількість магістрантів, які можуть бути прийняті за спеціальностями певної кафедри, визначається розміром «квоти» на магістерську підготовку. Спеціалісти, які бажають продовжити освіту в магістратурі, зможуть це зробити тільки на платній основі, бо для них магістратура вважається отриманням другої вищої освіти.

Ступінь магістра присвоюється за результатами захисту магістерської дисертації. Студенти отримують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.

Випускники-магістри зможуть реалізувати себе в науці, займати посади, що вимагають аналітичних і проектних навичок і вмінь, вести самостійну виробничу або соціально-економічну діяльність. Також вони мають право на подальше навчання в аспірантурі.

Друга вища освіта

Донецький національний університет імені Василя Стуса приймає на навчання осіб, які мають базову (ступінь освіти «Бакалавр») або повну (ступінь освіти «Магістр», ОКР «Спеціаліст») вищу освіту, для здобуття другої вищої освіти на 1-ий курс зі скороченим терміном у межах ліцензійного обсягу.

Здобуття другої вищої освіти здійснюється на умовах повної компенсації витрат на навчання.

Громадянин України має право безкоштовно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії (за умови наявності бюджетних місць).

Особи, які вступають до ДонНУ імені Василя Стуса для отримання другої вищої освіти зі скороченим терміном навчання, складають фахове випробування у вигляді співбесіди, за результатами якого встановлюється оцінка за шкалою від 100 до 200 балів.

Для конкурсного відбору вступників для отримання другої вищої освіти зі скороченим терміном навчання конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів, отриманих на співбесіді, до середнього бала додатка до диплома про повну вищу освіту.

Середній бал додатка до диплома про повну вищу освіту обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу шляхом додавання до нього 100 балів. Якщо у додатку до диплома про повну вищу освіту наявні оцінки за 5-бальною шкалою, то вони переводяться у 100-бальну таким чином: «3» відповідає «50» балам, «4» відповідає «70» балам, «5» відповідає «90» балам.

Договір про навчання укладається після видання наказу про зарахування до складу студентів ДонНУ імені Василя Стуса.

Іноземному абітурієнту

Донецький національний університет імені Василя Стуса пропонує широкий спектр програм для іноземних студентів. Якщо ви прагнете навчатися в одному з найкращих університетів, оберіть програму, яка вас цікавить. У даному розділі ви зможете знайти докладну інформацію про процес подачі заяви для вступу, напрями підготовки, отримання візи та порядок в’їзду в Україну для навчання.

Графік роботи і контакти

До початку Вступної кампанії 2019

Пн.-Пт.: 9:00 – 16:00
Перерва: 13:00 – 14:00

Під час Вступної кампанії 2019

Пн.-Пт.: 9:00 – 16:00
Перерва: 13:00 – 14:00

Сб.: 9:00 – 14:00
Перерва: немає

16.07.2019, 22.07.2019, 31.07.2019, 10.08.2019: 9:00 – 18:00,
Перерва: 13:00 – 14:00

Приймальна комісія ДонНУ імені Василя Стуса в:

м. Вінниця

Адреса: каб. 101 (1 поверх), головний корпус, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця.

Телефон для довідок: +380 (432) 50-89-32, +380 (98) 971-96-40

Електронна пошта: [email protected]

Дістатися до головного корпусу університету можна:

  • від залізничного вокзалу: тролейбусом № 5, трамваєм № 6, автобусом № 25 до зупинки «вул. 600-річчя»;
  • від автовокзалу «Центральний»: тролейбусом № 5, трамваєм № 6, автобусом № 25 до зупинки «вул. 600-річчя»;
  • від автовокзалу «Західний»: трамваєм № 2, 3 до зупинки «вул. 600-річчя»;
  • від автовокзалу «Східний»: тролейбусом № 4 до зупинки «вул. 600-річчя».

м. Хмельницький

Адреса: кабінет 101, вул. Свободи, 36, м. Хмельницький.

Телефон для довідок: +380 (382) 65-76-23.

Електронна пошта: [email protected]

м. Маріуполь

Адреса: вул. Азовстальска, 4.

Телефон для довідок: +380 (629) 46-55-34, +380 (67) 399-66-56, +380 (66) 362-48-30, +380 (63) 994-58-43.

Електронна пошта: [email protected]