Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

Під час реєстрації вступник для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зазначає такі дані:

-адресу власної електронної пошти, до якої має постійний доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету, а також буде вказано у друкованій формі заяви на участь у конкурсі;

-пароль для входу до особистого електронного кабінету;

-номер, PIN-код та рік отримання екзаменаційного квитка, що був отриманий під час реєстрації на єдиний вступний іспит або єдине фахове вступне випробування;

-серію та номер документа про здобутий ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку закладу вищої освіти з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см (до 1 Мб у форматі jpg). 

Вступник може замінити завантажені копії документів в електронній формі, номери телефонів лише до моменту подання першої заяви.

Для подання заяви вступник обирає заклад освіти, освітній ступінь (освітньо-професійний ступінь), конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність (у разі її використання) заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

Право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Врахування цього права підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у картці фізичної особи.

Подані вступником дані перевіряються в ЄДЕБО. У разі збігу даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Якщо в ЄДЕБО вже наявна інформація щодо особи з такими самими даними, вступник додатково зазначає дані одного із документів, що містяться в ЄДЕБО (серію (за наявності) та номер документа про освіту або документа, що посвідчує особу).

Увага! Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна година з моменту отримання відповідного повідомлення.

Доступ до особистого електронного кабінету здійснюється з використанням логіну та паролю, вказаних при реєстрації.

При невдалій спробі зайти до особистого електронного кабінету на електронну пошту, вказану при реєстрації, відправляється відповідне повідомлення.

Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має доступ Університет. У момент подання електронній заяві присвоюється статус “Зареєстровано в ЄДЕБО”.

Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві присвоюється один із статусів:

“Скасовано вступником” – якщо заяву ще не зареєстровано в Університеті;

“Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)” – якщо заяву зареєстровано або вже допущено до конкурсу. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю.