Навчально-науковий інститут розвитку академічного потенціалу

Навчально-науковий інститут розвитку академічного потенціалу здійснює освітню, проєктну, міжнародну діяльність, сприяє проведенню наукових досліджень, забезпечує оцінку компетенцій персоналу.

Мета – формування інноваційної платформи розвитку академічного потенціалу через синергію складників:

-підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, інтегрованих у міжнародні та вітчизняні мережі дослідників;

-реалізація пріоритетів інтернаціоналізації діяльності Університету;

-формування потужного стратегічного кадрового резерву за допомогою багаторівневої оцінки персоналу.

Завдання:

Всебічне сприяння розвиткові академічного потенціалу Університету через оцінку персоналу, створення умов для розкриття потенціалу та організацію необхідних ресурсів для застосування академічного потенціалу шляхом підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Інтеграція академічного потенціалу Університету до суспільного розвитку України, її національної економіки та світових трендів шляхом реалізації проєктної та грантової діяльності.

Створення національної та міжнародної мережі дослідників шляхом розвитку академічної мобільності, створення спільних науково-дослідних і освітніх продуктів та залучення здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян.