Навчально-науковий центр міжнародної освіти та академічної мобільності

Навчально-науковий центр міжнародної освіти та академічної мобільності є навчально-науковим структурним підрозділом навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу, діяльність якого спрямована на розвиток і зміцнення міжнародного співробітництва й авторитету Університету в міжнародному освітньому та науковому просторі, реалізацію міжнародних проєктів, програм академічної мобільності, збільшення іноземного контингенту здобувачів освіти Університету.

Основними завданнями Центру є:

-збільшення контингенту здобувачів освіти з числа іноземців та осіб без громадянства;

-розширення можливостей академічної мобільності учасників освітнього процесу та міжнародних зв’язків Університету;

-зростання кількості міжнародних проєктів.