Керівництво ДонНУ імені Василя Стуса

Ректорат

Вітальне слово ректора

Ви бачите перед собою маленьку історію одного успіху. Це — життя університетської родини, яка гідно пройшла випробування війною, евакуацією та відродженням в екзилі.

Дозвольте подякувати кожному, хто разом з Університетом пройшов цей період, сповнений терпіння, надій, викликів та здобутків.

Сьогодні ДонНУ імені Василя Стуса — це відкрита академічна спільнота міжнародного рівня, яка діє на основі принципів університетської автономії та є провідним центром освіти, науки та інновацій, забезпечує потреби суспільства у висококваліфікованих фахівцях.

Ми впевнено займаємо позиції лідера на ринку освітніх послуг Центральноукраїнського регіону, два роки поспіль приймаючи до лав наших студентів по 2500 осіб. Я щиро дякую студентам ДонНУ імені Василя Стуса та їхнім батькам за довіру!

Донецький національний університет імені Василя Стуса став одним з найактивніших партнерів органів місцевого самоврядування та бізнесу, створивши висококваліфіковане експертне середовище.

Попри труднощі, ми продовжуємо вдосконалювати нашу інфраструктуру. Зростає кількість корпусів Університету та облаштованих навчальних аудиторій, лабораторій, комп’ютерних класів, читальних зал. Відкритий студентський коворкінг-центр. Ми працюємо над створенням академічного містечка, яке забезпечить перспективні можливості жити, працювати, навчатися, самореалізовуватися, надасть простір для творчості й подальшого самовдосконалення колективу.

Ми повертаємо борги. Ініціатива надання університету імені нашого випускника Василя Стуса, якій не судилося реалізуватися у Донецьку у 2008 — 2009 роках, набула чинності у 2016 р. на малій батьківщині поета, правозахисника і Героя України.

ДонНУ імені Василя Стуса — це університетська родина із власним корпоративним духом, що живе за принципами академічної доброчесності, колегіальності, гуманізму та студентоцентрованості.

Активне міжнародне співробітництво, що є невід’ємною частиною життя університету, забезпечує важливу роль ДонНУ імені Василя Стуса як учасника світових інтеграційних і модернізаційних процесів у сфері освіти, міжкультурного діалогу, взаєморозуміння між націями та регіонами світу.

Продовжуючи славні традиції і примножуючи здобутки уже 85 років наша Alma mater — це показник досягнень наукових шкіл і династій вчених, наших випускників і студентів. Впевнено дивлячись у майбутнє, усвідомлюємо, що долею судилося нам стати символом мужності, стійкості і єдності академічної спільноти.

Шлях, яким крокує Стусівський університет, є віддзеркаленням нерозривного зв’язку поколінь, героїчної історії нашої країни і непереборним прагненням до свободи.

Попереду — впровадження Стратегії розвитку — 2025 і поетапне здійснення маленьких і дуже відповідальних кроків, бо Ім’я зобов’язує!

Ректор ДонНУ імені Василя Стуса

Р.Ф. Гринюк

Ректор

Гринюк Роман Федорович

Ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор.

Біографічна довідка

Гринюк Роман Федорович народився 5 жовтня 1960 року в м. Свірськ (Російська Федерація).

У 1981 році він став студентом денного відділення Донецького державного університету за спеціальністю «Правознавство». Після його закінчення в 1986 році працював в університеті, спочатку на громадських посадах, а з 1990 р. — старшим викладачем кафедри правознавство, з 2001 р. — доцентом кафедри конституційного і міжнародного права, з травня 2007 р. — професором цієї кафедри, з 1 вересня 2007 р. — завідувачем кафедри конституційного і міжнародного права, а з 1 жовтня 2008 р. деканом економіко-правового (з 2014 р. юридичного) факультету Донецького національного університету, завідувачем кафедри.

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію, в 2002 р. — присвоєно вчене звання доцента. У травні 2007 року захистив докторську дисертацію в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого на тему «Теоретична модель правової держави і проблеми її реалізації в сучасних умовах». У грудні 2008 р. присвоєно вчене звання професора на кафедрі конституційного права.

У листопаді 2012 року був обраний ректором Донецького національного університету.

Наукові і професійні досягнення

Ректор продовжує займатись активною науковою діяльністю. Основними напрямами його наукових досліджень є теорія права і держави; конституційне і муніципальне право. Він є членом Асоціації правників України, членом спеціалізованої Вченої ради в Інституті економіко-правових досліджень НАН України; членом редакційної колегії фахових наукових журналів «Вісник Донецького університету»,

«Правничий часопис Донецького університету», а також Збірника наукових праць Інституту економіко-правових досліджень НАН України «Проблеми законодавчого забезпечення економічної політики».

Ректор ДонНУ імені Василя Стуса є автором понад 60 наукових і 50 навчально-методичних праць, серед яких дві власні монографії: «Правовий статус комунальних підприємств в Україні», «Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація», є співавтором низки навчальних посібників, співавтором монографії у двох томах за редакцією академіка НАПрН України О.В. Скрипнюка («Том 1. Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий аспекти дослідження». «Том ІІ. Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку»), колектив якої отримав Премію імені Ярослава Мудрого (2011 р.).

Нагороди

Р.Ф. Гринюк є лауреатом обласного конкурсу на краще професійне досягнення «Юридична фортуна»: у 2002 р. — у номінації «Юрист — викладач року», в 2004 р. — у номінації «Юрист — науковий співробітник року»), почесним доктором Господарської академії ім. Д. А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія) (2013), нагороджений Почесною грамотою та подякою Донецької обласної державної адміністрації (2008, 2009 рр.), Почесною грамотою Спілки юристів України (2008 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009 р.); лауреат Премії 2011 року в номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства» у зв’язку з присудженням Премії імені Ярослава Мудрого за видання монографії «Політична система України: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави» у співавторстві (2011.).

Проректори

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

Онищенко Андрій Миколайович

Хаджинов Ілля Васильович

Зайченко Ірина Анатоліївна

Перший проректор. Доктор політичних наук, професор

+380 (432) 50-87-79 

Головний корпус, к. 501а

[email protected]

Проректор з адміністративно-господарської роботи

 +380 (432) 50-89-31

Головний корпус, к. 505

[email protected]

Проректор з наукової роботи. Доктор економічних наук, професор

+380 (432) 50-89-37 

Головний корпус, к. 512

[email protected]

Проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи. Кандидат історичних наук

Головний корпус, к. 502

[email protected]

Звернення

Вітання ректора з нагоди Міжнародного дня студента

Вітання ректора з нагоди Міжнародного дня студента

Дорогі друзі, прийміть щирі вітання з нагоди Міжнародного дня студента, який прогресивне людство відзначає 17 листопада!

Мої вітання — не тільки тим, хто сьогодні навчається у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, а й тим, хто працює в стінах нашого славного вишу, адже всі ми були студентами, тобто чудово пам’ятаємо цей унікальний етап життя — період, коли закладається основа майбутнього шляху, формується і гартується особистість людини і фахівця. Багато в чому наш сьогоднішній успіх — заслуга старшого покоління: викладачів, наставників, вчителів, і тільки спираючись на накопичений досвід, традиції, наявні знання можливо впевнено рухатись вперед. І нехай ця єдність та спадкоємність поколінь не зникне з роками, а невичерпна енергія буде спрямована на створення кращого майбутнього, в якому ми мріємо жити!

Студентство — це стан душі! І ми — викладачі та співробітники — це добре знаємо. Але, насамперед, 17 листопада — свято студентів — від першокурсників, що тільки-но долучилися до Стусівської університетської родини, до випускників поточного навчального року, вже досвідчених та майже готових покинути стіни Alma Mater. Сподіваюсь, що кожен з вас усвідомлює та цінує ті переваги, які надає йому статус студента університету. Буди студентом, безумовно, цікаво — шалений темп життя, безліч заходів, різноманітні проекти та зустрічі чекають на вас кожного дня як в аудиторіях вишу, так і поза його межами. Бути студентом корисно — вища освіта відкриває молодій людині нові обрії фахового вдосконалення, гарантує цікаві можливості та розширює коло спілкування. Бути студентом відповідально — суспільство вимагає від університетської молоді високого рівню інтелекту, ґрунтовних знань, широкого кругозору, комунікативних здібностей. Інформаційна епоха, інноваційні підходи, модернізація усіх сфер життя змушують безперервно підвищувати рівень своїх знань, не втрачати стимулу до навчання протягом усього життя.

Впевнений, що в нашому університеті ви обов’язково знайдете друзів, сформуєте лідерські якості, зможете навчитися думати професійно та приймати правильні для себе рішення, реалізуєте себе в різних іпостасях — в дослідницькій та громадській діяльності, волонтерських та культурних проектах, спорті або мистецтві. Переконаний, що ви успішно будете втілювати свої таланти, примножувати культурний та духовний спадок багатьох попередніх поколінь, утверджувати авторитет Донецького національного університету імені Василя Стуса в України та в світі.

Хай студентські роки назавжди залишаться у вашій пам’яті як час пізнань і звершень, а молодість і талант гарантують прекрасне майбутнє.

Бажаю результативно розвивати свій творчий потенціал, адже саме вам належить вирішувати, яким буде життя в нашій країні в майбутньому. Лише об’єднавши наші зусилля, ми зможемо принести стабільність, мир і процвітання Україні. Упевнений, що кожен з вас займе в нашому суспільстві місце, гідне визнання і пошани, гідне статусу випускника Донецького національного!

То ж, прийміть найщиріші привітання з нагоди Міжнародного дня студента — свята молодих, невтомних до знань та творчого пошуку!

Ректор ДонНУ імені Василя Стуса
Р.Ф. Гринюк

Привітання ректора ДонНУ Романа Гринюка з Днем працівника освіти

Привітання ректора ДонНУ Романа Гринюка з Днем працівника освіти

Шановні колеги-освітяни!

У цей сонячний осінній день прийміть найтепліші та сердечні вітання з нашим професійним святом — Днем працівника освіти!

Професію вчителя називають особливим покликанням, і з цим не можна не погодитися. Ви сумлінно виконуєте свій професійний обов’язок, щодня здійснюючи подвиг в ім’я України. Адже у часи війни мудрість і жертовність освітянина — учителя, вихователя, викладача, зусиллями якого твориться майбутнє всієї нашої держави, стають невимовно цінними і доленосними.

Незважаючи ні на що, ви гідно виконуєте свій обов’язок, завжди були і залишаєтесь головним світочем у житті своїх учнів, даруючи їм тепло свого серця і скарби своїх знань. Ви робите великий внесок у розвиток української освіти, формуєте нову генерацію фахівців-практиків і науковців, передаючи кожній молодій людині неоціненний скарб високої освіченості, духовності та прагнення змінювати на краще своє життя і долю України. Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, професіоналізм, витримку і самовідданість!

У цей святковий день я щиросердно бажаю вам, шановні колеги, міцного здоров’я, душевного тепла та родинного затишку, благополуччя і великих творчих успіхів. Хай засіяна невтомною працею освітянська нива врожаїться новими талантами та поколіннями справжніх громадян і фахівців своєї справи. Щирої радості вам, наснаги, нових педагогічних звершень заради світлого майбутнього нашої Батьківщини!

З глибокою повагою
ректор Р.Ф. Гринюк

Звернення ректора ДонНУ Р.Ф. Гринюка з нагоди завершення 2015-2016 навчального року

Звернення ректора ДонНУ Р.Ф. Гринюка з нагоди завершення 2015-2016 навчального року

Спливає ще один навчальний рік. Щиро вітаю усіх студентів, колег і партнерів із успішним його завершенням!

Вже дуже скоро випускники отримають дипломи, і ми ще довго спостерігатимемо за їх життєвим і професійним зростанням. Ми випускаємо сьогодні тих, хто врятував і відновлював життя Alma Mater в екзилі з моменту переїзду. Я пам’ятаю це і сердечно дякую кожному з вас. Хай доля таланить вам на життєвому шляху!

Для нас 2015-2016 навчальний рік був складним, але низка перемог доводить правильність університетського руху.

Це означає, що нам довіряють: абітурієнти, місцева громада, вітчизняні та міжнародні партнери. Підтвердженням такої довіри і підтримки стало продовження проекту МФ «Відродження» «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці — 2016».

Цьогоріч ми успішно подолали надзвичайно складний і кропіткий процес акредитації усіх спеціальностей, за якими відбувається підготовка якісних фахівців у ДонНУ. І як наслідок, наш Університет визнано кращим вишем Центральної України. Свій вибір на користь ДонНУ у навчальному році, що минає, зробили 2500 абітурієнтів.

Перспективний розвиток Університету на науковій ниві має результат — створений Науковий парк «ДонНУ — Поділля».

Рада ректорів переміщених вишів запропонувала низку ключових пропозицій, спрямованих на вирішення основних проблем тимчасово переміщених ВНЗ, які вже знайшли відображення у законопроектах Верховної Ради України.

Стратегічним здобутком стало рішення колективу — надати Університету ім’я Василя Стуса. Стусівський університет — наступна сходинка в історії нашого спільного успіху і продовження славетних традицій Alma Mater 1937 року народження. Цей крок було підтримано сином Василя Стуса — Дмитром і міністром освіти і науки України — Лілією Гриневич, яка пообіцяла в короткі строки розглянути ініціативу нашого колективу.

Переосмислена місія вишу буде покладена в основу Стратегії його розвитку, а сам Стусівський університет стане справжнім простором продуктивного співіснування науки, освіти, бізнесу і громадських практик.

Попереду вступна кампанія, канікули, відпустка і нові задачі. Бажаю всім членам нашої великої університетської родини Віри і Миру, гарного відпочинку і натхнення для нових успіхів та справжніх здобутків!

Ректор ДонНУ Роман Гринюк

Привітання ректора ДонНУ Романа Гринюка з нагоди Дня Незалежності України

Привітання ректора ДонНУ Романа Гринюка з нагоди Дня Незалежності України

Шановні колеги, студенти та їх батьки!

Сердечно вітаю вас із святом — Днем Незалежності України!

Цей день змушує нас замислитись над минулим та подумати про наше майбутнє у вільній, багатій, квітучій та незалежній України, де дитячий сміх та квітучий сад під мирним небом надають впевненості та добробуту.

Останні півтора роки показали якою ціною нам дається свобода. Давайте разом згадаємо та подякуємо тим, хто здобув цю незалежність, хто сьогодні зміцнює віру в нашу єдність та соборність. Низький уклін та світла пам’ять тим, хто віддав своє життя та здоров’я за нашу Батьківщину.

Я впевнений, що Україна — це держава перспективних і успішних людей! Хай кожний з нас на своєму місці розправить плечі, творить добрі справи, підтримує слабких, відкриває можливості молодим та шанує людей похилого віку. Хай гідність козацького роду відбивається в наших вчинках і думках!

Хочу побажати вам та вашим родинам міцного здоров’я, миру, злагоди, благополуччя та процвітання!

Слава Україні!
З повагою
ректор ДонНУ Роман Гринюк

Звернення ректора Р.Ф. Гринюка з нагоди закінчення навчального року у ДонНУ в м. Вінниця

Звернення ректора Р.Ф. Гринюка з нагоди закінчення навчального року у ДонНУ в м. Вінниця

Шановна університетська родино!

Закінчився найскладніший навчальний рік у житті нашого університету.

Хочу подякувати кожному з вас, хто залишився вірним нашій Alma mater, хто допомагав не тільки відновити її життя на новому місці, а й зробив усе можливе, щоб ми впевнено крокували до європейських стандартів освіти, зберігаючи власні традиції.

Шановні абітурієнти!

Звертаюся до вас. Я думаю, ви вже змогли оцінити високий рівень нашого університету і свої перспективи з нами. Ми чекаємо на вас і запевняємо, що приймаючи вас до лав студентів, ми виконаємо всі свої зобов’язання. Ви отримаєте класичну освіту світового рівня та дипломи європейського зразка.

Студенти, які хочуть відновити своє навчання чи перевестися з інших вишів, –Донецький національний університет чекає на ваші документи.

Шановні наші студенти та колеги!

З 1 вересня 2015 року наш університет працюватиме у повноцінному режимі, тому заздалегідь зверніться на факультети і до відділу соціальної та виховної роботи з питань поселення на наступний рік. Це стосується як студентів, так і співробітників університету.

Ми гідно пройшли випробування, ми зробимо якісний набір, ми маємо високий потенціал, щоб у наступному році працювати на користь українській та світовій науці.

З повагою
ректор ДонНУ
Р.Ф. Гринюк

Вітальне слово ректора ДонНУ Р.Ф. Гринюка з нагоди початку нового навчального року

Вітальне слово ректора ДонНУ Р.Ф. Гринюка з нагоди початку нового навчального року

Третього листопада ми починаємо новий навчальний рік у місті Вінниця, і в цьому величезна заслуга багатьох членів нашого дружного колективу. Велике вам спасибі!

Окремі слова подяки на адресу наших вінницьких колег, які нас підтримали в непростий час. Ми розуміємо, що в нових умовах роботи перед нами стоятимуть нові проблеми і труднощі, але ми їх обов’язково подолаємо.

Бажаю всім нам миру, терпіння та віри в наші сили! Все буде добре!

З повагою
ректор ДонНУ
Р.Ф. Гринюк

Звернення адміністрації університету до першокурсників

Звернення адміністрації університету до першокурсників

Шановні першокурсники ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»
Донецького національного університету!

У ці складні часи, які переживає наша Альма Матер, стоячи на позиціях державності та професійної гідності освітян і науковців України, ви — той маяк, який веде за собою майбутню еліту Донбасу та України до глобальних можливостей, не втрачаючи національного духу. Дозвольте привітати та подякувати вам за довіру й підтримку Донецького національного університету — одного з найкращих вишів України, що має 77-річну історію міжнародної активності, співпраці з навчальними закладами та науково-дослідницькими установами світу.

Ви тепер студенти Донецького національного університету МОН України! Новий статус ви отримали в результаті вашої плідної роботи, небайдужості батьків і вчителів.

Зміна юридичної адреси Донецького національного університету є вимушеною та тимчасовою. Для отримання стипендії, диплому державного зразка з додатками міжнародного визнання (в США, Європі, РФ і на пострадянському просторі) та отримання знань від кращих професорів і доцентів — науковців і практиків — ви маєте до 15 жовтня 2014 року зареєструватися на сайті МОН України, який зафіксує вас як студентів ДонНУ.

Студентам 1 курсу ОКР «бакалавр» після реєстрації слід очікувати на телефонний дзвоник із повідомленням про графік навчального процесу, який розпочнеться 3 листопада 2014 року.

Студенти 1 курсу ОКР «спеціаліст» і «магістр» розпочнуть свій 1 семестр з переддипломної практики. Відповідно, протягом листопада та грудня 2014 року ви співпрацюватиме з науковими керівниками над з’ясуванням теми, збором матеріалу, підготовкою тез чи статті за основними положеннями кваліфікаційної роботи спеціаліста, магістра.

Зимова сесія для усіх курсів відбудеться за новою юридичною адресою ДонНУ. Для 1 курсу ОКР «бакалавр» вона буде містити заліки та іспити з дисциплін семестру, для 1 курсу ОКР «спеціаліст» і «магістр» — звітування з переддипломної практики та попередній захист випускних робіт.

Щиро раді прийняти вас до лав українського студентства та дружної університетської родини. Ми впевнено дивимося в наше майбутнє й разом будемо працювати над відтворенням духу Донецького національного університету в екзилі.

З повагою

адміністрація Донецького національного університету

Звернення ректора у зв'язку з переїздом ДонНУ до Вінниці

Звернення ректора у зв’язку з переїздом ДонНУ до Вінниці

Дорогі колеги, студенти та аспіранти!

У ці скрутні часи для кожного з нас Вважаю за потрібне заявити свою позицію щодо майбутнього Донецького національного університету.

На час мого ректорства прийшлося багато випробувань — постійна боротьба с держказначейством, судові тяжби та кадрове відновлення колективу Донецького національного університету. Сьогодні ми проходимо нове випробування на стійкість духу, вірність академічним цінностям та національну гідність.

Почуття відповідальності перед колективом ДонНУ та власні державницькі позиції обумовили мою підтримку та реалізацію ініціатив Міністерства освіти та науки України щодо зміни юридичної адреси університету та відновлення його функціонування в Вінниці. Таким чином ми збережемо славне ім’я Донецького національного університету як одного з найкращих українських вишів. Я переконаний, що це має тимчасовий характер. Ми обов’язково повернемо собі інфраструктуру в Донецьку, продовжуючи традиції та славну історію багатьох поколінь й династій. Університет — це в першу чергу наші студенти. Мені приємно констатувати позитивну динаміку реєстрації на сайті МОН У студентів та аспірантів усіх спеціальностей. Окремі слова подяки тим студентам, які сьогодні сприяють відновленню діяльності ДонНУ на українській землі.

У ці складні часи ми особливо цінуємо тих, хто своїми досягненнями прославив ДонНУ в світі, хто своєю діяльністю зміцнював еліту країни, хто привів сюди своїх дітей та онуків, хто сьогодні залишився незламним, вірним науці, університету та Україні.

Випробування завжди передбачають вибір і втрати. За сучасних умов Донецький національний університет поза своїм бажанням залишив тих, хто не пройшов тест на національну та професійну гідність. З цим ми починаємо новий етап вдосконалення слави і честі ДонНУ.

І допоможе нам Господь!
Р.Ф. Гринюк

Ухвали ректорату

2022-2023 роки

План засідань ректорату

2022-2023 роки

Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада університету є колегіальним органом університету, що створюється в кількості до 54 членів для вирішення основних питань діяльності університету, відповідно до Положення, затвердженого ректором. Вчена рада університету працює за затвердженим планом. Засідання Вченої ради проводяться не рідше одного разу на місяць, термін повноважень становить п’ять років.

Вчена рада університету:

Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету

Розробляє і подає Конференції трудового колективу проект статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього

Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету

Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах

Ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів

Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій

Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності

Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях

Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів

Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності

Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів

Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки

Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання

Має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу університету

Затверджує положення та інші локальні нормативні акти, обов’язковість затвердження яких визначена чинним законодавством або Статутом університету

Обирає за конкурсом таємним голосуванням науково-педагогічних працівників загальноуніверситетських кафедр, а також вирішує інші питання, які пов’язані з функціонуванням таких кафедр

Розглядає інші питання діяльності університету відповідно до Статуту університету

Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень Вченим радам факультетів відповідно до чинного законодавства.

Вчену раду університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

Заступник голови Вченої ради університету обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

Секретарем Вченої ради є вчений секретар університету.

До складу Вченої ради університету входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, вчений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування відповідно до квот, визначених Статутом університету та Положенням про Вчену раду Донецького національного університету.

При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа студентів.

Вибори до складу Вченої ради університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Персональний склад Вченої ради університету та зміни в ньому затверджуються наказами ректора.

Із Вченої ради виводять членів, які припинили трудові відносини з університетом, та членів — працівників університету, звільнених з посади, за якою було введено до складу Вченої ради; а також членів, що подали на ім’я голови Вченої ради мотивовану заяву про вихід зі складу.

Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказом ректора.

За посадами:

 1. Гринюк Роман Федорович, ректор університету, заступник голови Вченої ради.
 2. Шевченко Володимир Павлович, почесний ректор університету.
 3. Нагорняк Тетяна Леонтіївна, перший проректор.
 4. Хаджинов Ілля Васильович , проректор з наукової роботи.
 5. Орєхова Тетяна Вікторівна , декан економічного факультету.
 6. Онищенко Андрій Миколайович , проректор з адміністративно-господарської роботи.
 7. Зайченко Ірина Анатоліївна, проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи.
 8. Осмоловська Анна Олександрівна, в.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу.
 9. Загнітко Анатолій Панасович, декан філологічного факультету, голова Вченої ради.
 10. Шендрик Олександр Миколайович ,  декан факультету хімії, біології і біотехнологій.
 11. Теміров Юрій Тешабайович , декан факультету історії та міжнародних відносин.
 12. Баєв Артем Вікторович, декан факультету інформаційних і прикладних технологій.
 13. Оленяк Мар’яна Ярославівна, в.о  декана факультету іноземних мов.
 14. Коваль Ірина Федорівна, декан юридичного факультету.
 15. Кудінов Дмитро Геннадійович , голова незалежної профспілки студентів і працівників університету.
 16.  Важеніна Олена Григорівна , учений секретар університету, секретар Вченої ради .
 17. Горбачова Людмила Іванівна , головний бухгалтер.
 18. Вітюк Карина Олегівна, студентка філологічного факультету, СО «Бакалавр» ОП «Прикладна лінгвістика», 3 курс, голова Студентської ради університету.
 19. Міщан Тетяна Іванівна, директор наукової бібліотеки.

Від інших структурних підрозділів університету:

 1. Радіо Сергій Вікторович, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач наукової частини науково-дослідної частини університету.
 2. Прус Леонід Іванович, кандидат сільсько -господарських наук, директор Хмельницької філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ -Поділля»»
 3. Скопова Олена Іванівна, кандидат історичних наук, завідувач відділу навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти.

Виборні представники факультетів:

Від юридичного факультету:

 1. Краковська Анжеліка Євгеніївна, кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права.
 2. Гоцуляк Юрій Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права.
 3. Турченко Ольга Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.
 4. Попов Володимир Юрійович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри теорії та осторії держави і права та філософії права.

Від факультету історії та міжнародних відносин:.

 1. Литвиненко Роман Олександрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та археології.
 2. Темірова Надія Романівна, доктор історичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки.

Від факультету іноземних мов:

 1. Білецька Олена Всеволодівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.
 2. Калініченко Віра Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування.

Від філологічного факультету:

 1.  Ситар Ганна Василівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології.
 2. Коваль Людмила Михайлівна, доктор філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри української мови і культури.

Від економічного факультету:

 1. Христіановський Вадим Володимирович, доктор економічних наук, професор кафедри економічної та управлінської аналітики.
 2. Іонін Євген Євгенович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту.
 3. Доронінва Ольга Аанатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки.

Від факультету інформаційних і прикладних технологій:

 1. Лукаш Галина Павлівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем управління.
 2. Анісімова Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, в.о завідувача кафедри інформаційних систем управління.
 3. Чальцева Олена Михайлівна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та державного управління.

Від факультету хімії, біології і біотехнологій:

 1. Приседський Юрій Георгійович, доктор біологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри ботаніки та екології.
 2. Розанцев Георгій Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії.
 3. Доценко Ольга Іванівна, кандидат хімічних наук, доцентр, завідувач кафедри біофізики і фізіології.

Від здобувачів вищої освіти університету:

1.Сайда Олексій Володимирович, студент факультету іноземних мов, СО «Бакалавр», ОП “Німецька та друга іноземні мови та літератури (переклад включно)”, 3 курс.

2. Кравчук Вадим Васильович, студент 3-го курсу, СО «Бакалавр», освітньої програми «Біологія» факультету хімії, біології і біотехнологій.

3. Антонова Анастасія Володимирівна, студентку факультету хімії, біології і біотехнологій, СО «Бакалавр», спеціальність «Екологія», 3 курс.

4. Депутат Олег Валерійович, студента факультету хімії, біології і біотехнологій, СО «Бакалавр», спеціальність «Біологія», 3 курс.

5. Берегута Віталій Володимирович, студент 3-го курсу, СО «Бакалавр» освітньої програми «Міжнародні відносини» факультету історії та міжнародних відносин.

6.Павлівська Ольга Юріївна, студентка 3-го курсу, СО «Бакалавр» освітньої програми «Міжнародний бізнес. Бізнес переклад» економічного факультету.