Інформаційно-обчислювальний центр

структурний підрозділ Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Основними завданнями Центру є:

  • забезпечення організації і координації взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів (далі – процесів інформатизації), що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб персоналу Університету та його клієнтів (абітурієнтів, студентів, аспірантів та інших) на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та новітніх технологій шляхом застосування сучасної комп`ютерної та комунікаційної техніки;
  • підвищення ефективності навчально-методичних, науково-дослідних, адміністративно-господарських та інших процесів, що протікають в Університеті, на основі широкого використання інформаційних технологій;
  • інтеграція Університету в інформаційний простір міста та України;
  • формування правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, методичних та гуманітарних передумов розвитку інформатизації в Університеті.

Структура

Відділ впровадження і супроводу інформаційно-аналітичних систем та інформаційного забезпечення навчального процесу

Забезпечує роботи із супроводу типових завдань і підсистем Міністерства освіти і науки України, що є обов’язковими для підготовки звітної документації про навчальну діяльність Університету, впровадження і супровід інформаційно-аналітичних систем. Створює необхідні умови для забезпечення персоналу Університету та його клієнтів своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій; забезпечення інформаційної безпеки Університету; формування системи загально-університетських інформаційних ресурсів.

Відділ обслуговування комп’ютерної техніки, мережевих систем та інших сервісних послуг

Виконує технічне обслуговування, профілактику і ремонт комп’ютерної і офісної техніки; контроль і аналіз функціонування комп’ютерної техніки в Центрі та інших підрозділах Університету; вивчення, впровадження і використання нових технічних засобів, що дозволяють підвищити якість обслуговування комп’ютерної техніки, планування впровадження нової техніки і прогресивних технологій. Здійснює створення загально-університетської мережі та впровадження Інтернет-технологій в усіх сферах діяльності Університету; забезпечує умови для задоволення інформаційних потреб персоналу Університету та його клієнтів (абітурієнтів, студентів, аспірантів та інших) на основі розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та новітніх технологій, які побудовані на основі застосування сучасної комунікаційної техніки.

Відділ системного адміністрування та технічної підтримки

Здійснює проектування, підтримку і розвиток ІТ-інфраструктури Університету в частині комунікацій, серверного та мережевого обладнання, систем обробки та зберігання даних, прикладних програмних та апаратних комплексів і продуктів; забезпечення технічних умов для використання Інтернет і Інтранет в Університеті, обслуговування загально-університетських серверів; забезпечення інформаційної безпеки в Університеті, запобігання ІТ-загрозам та атакам в рамках діючого законодавства.

Відділ проектування та розробки інформаційно-аналітичних систем

Реалізовує інформаційне забезпечення всіх видів діяльності в Університеті (навчально-методичної, науково-дослідної, адміністративно-господарської, соціально-побутової та інших); вдосконалення інформаційних систем та інформаційних технологій, виконання дослідних, експертних, аналітичних та науково-консультативних робіт з питань інформатизації.

Керівник Центру:

Арчаков Ярослав Андрійович – директор

Контакти:

Інформаційно-обчислювальний центр
каб. 109, Головний корпус ДонНУ імені Василя Стуса – вул. 600-річчя буд. 21, м. Вінниця.

Телефон: +380 (432) 50 89 49
Електронна пошта: [email protected]
Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/it.donnu/
Веб-сайт IT-сервісів ДонНУ: https://it.donnu.edu.ua
Електронна адреса служби технічної підтримки користувачів: [email protected]