Навчально-практичний інформаційно-комунікаційний центр

Навчально-практичний інформаційно-комунікаційний центр – структурний підрозділ Донецького національного університету імені Василя Стуса, який займається налагодженням та підтримкою зовнішніх і внутрішніх комунікацій Університету задля підвищення поінформованості співробітників, професорсько-викладацького складу і студентів, а також широкого кола громадськості щодо цілей і завдань, науково-освітньої, громадської та іншої діяльності Університету, її результатів, забезпеченням зворотного зв’язку з цільовими аудиторіями. А також підтримує позитивний імідж, підвищує рівень довіри та лояльності до Університету, є майданчиком для закріплення практичних навичок і компетенцій з інформаційно-комунікаційної та іміджевої діяльності студентами та викладачами Університету.

Структура:

Прес-центр

Здійснює розробку і реалізацію інформаційно-комунікаційної та іміджевої політики Університету, налагоджує і підтримує комунікацію зі ЗМІ, органами державної влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства й іншими зацікавленими особами та організаціями в контексті реалізації зовнішньої інформаційно-комунікаційної та іміджевої політики Університету.

Навчально-практична медіа-лабораторія

Розробляє та адаптує під інформаційно-комунікаційні потреби Університету графічний, фото, відео та текстовий контент, здійснює організаційну і творчу роботу зі створення газети «Університетські вісті» та наповнення офіційних інформаційних ресурсів Університету.

Навчально-практична студія корпоративного іміджу та внутрішніх комунікацій

Забезпечує формування та координацію внутрішньої інформаційно-комунікаційної та іміджевої політики, корпоративної культури, використання Брендбуку, реалізує корпоративні іміджеві проекти Університету, сприяє формуванню позитивної репутації Університету серед стейкхолдерів навчального процесу, партнерів Університету.

Навчально-виробнича лабораторія «Продакшн студія»

Забезпечує вироблення та поширення текстового, графічного, фото та відео контенту в рамках реалізації інформаційно-комунікаційної та іміджевої політики Університету.

Співробітники центру:

Літвінов Олексій Петрович

Директор Навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру

Електронна пошта:  [email protected]

Топчій Олена Валеріївна

Завідувач Навчально-практичної медіа-лабораторії

Електронна пошта: [email protected]

Лучицька Юлія Олегівна

Фахівець навчально-практичної студії корпоративного іміджу та внутрішніх комунікацій

Електронна пошта: [email protected]

Піддубна Тетяна Володимирівна

Лаборант Навчально-виробничої лабораторії «Продакшн студія»

Електронна пошта: [email protected]

Тарасович Владислав Сергійович

Лаборант Навчально-практичної медіа-лабораторії

Електронна пошта: [email protected]

Пархоменко Владислав Вадимович

Лаборант Навчально-виробничої лабораторії «Продакшн студія»

Електронна пошта: [email protected]

Контакти:

Навчально-практичний інформаційно-комунікаційний центр
каб. 604, Головний корпус ДонНУ імені Василя Стуса – вул. 600-річчя буд. 21, м. Вінниця.

Телефон: +380 (432) 50 87 83.
Електронна пошта: [email protected]