Інформаційна відкритість

На виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту» та статті 79 Закону України «Про вищу освіту», Донецький національний університет імені Василя Стуса забезпечує прозорість та відкритість провадження діяльності у сфері вищої освіти.

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Структура та органи управління Донецького національного університету імені Василя Стуса, зокрема:

Кадровий склад Донецького національного університету імені Василя Стуса згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Результати моніторингу якості освіти

Правила прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса

Розмір плати за навчання та підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Кошторис Донецького національного університету імені Василя Стуса на поточний рік та всі зміни до нього

Звіт про використання та надходження коштів у поточному році

Документи, якими регулюється освітній процес в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса