Інформаційна відкритість

На виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту» та статті 79 Закону України «Про вищу освіту», Донецький національний університет імені Василя Стуса забезпечує прозорість та відкритість провадження діяльності у сфері вищої освіти.

Структура та органи управління Донецького національного університету імені Василя Стуса, зокрема:

Кадровий склад Донецького національного університету імені Василя Стуса згідно з ліцензійними умовами

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Освітні програми, що реалізуються в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Мова (мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу (мовою навчання та оцінювання) в Університеті є державна (українська) мова. Використання іноземних мов в освітньому процесі Університету здійснюється відповідно до законодавства.

Для англомовних освітніх програм мова навчання та оцінювання – англійська.

Результати моніторингу якості освіти

Правила прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса

Умови доступності Донецького національного університету імені Василя Стуса для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Перелік освітніх та інших платних послуг , їх вартість, порядок надання та оплати

Додаткові освітні послуги надаються Донецьким національним університетом імені Василя Стуса відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27 серпня 2010 р. № 796 зі змінами та доповненнями.

Встановлення вартості додаткової освітньої та іншої послуги здійснюється у відповідності до економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. Університет може диференціювати розмір плати за послуги, виходячи з ліцензованого обсягу, співвідношення попиту та пропозиції за конкретними напрямками (спеціальностями). Розмір плати за надання освітньої послуги може змінюватись щорічно з урахуванням індексу інфляції за попередній рік.

Вартість надання платної послуги визначається на підставі відповідного кошторису, що обчислюється з урахуванням видатків Університету, за винятком тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету або інших джерел фінансування, та затверджується наказом ректора Університету.

Складовими вартості витрат є:

– витрати на оплату праці;
– нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства;
– безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій;
– капітальні витрати;
– індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Кошторис Донецького національного університету імені Василя Стуса на поточний рік та всі зміни до нього

Звіт про надходження і використання коштів у поточному році

Штатний розпис на поточний рік

Документи, якими регулюється освітній процес в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса