Студентська рада

Закон України «Про вищу освіту» свідчить: «студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом» (ст. 40).

Студентська рада Донецького національного університету імені Василя Стуса – це орган студентського самоврядування, що об’єднує всіх студентів Університету, забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні Університетом.

Студентська рада Стусівського університету – це потужна платформа для саморозвитку кожного здобувача вищої освіти як особистості та набуття досвіду управління.

Представники студентського самоврядування входять до багатьох органів управління Університетом: Ректорату, Вчених рад факультетів та Університету, Конференції трудового колективу, Стипендіальних комісій тощо. Кожен студент має можливість долучитися до прийняття важливих рішень, які впливають на функціонування й розвиток ДонНУ імені Василя Стуса.

Невід’ємною частиною роботи Студентської ради є правозахисна функція. Згідно із Законом України «Про вищу освіту», за погодженням зі Студентською радою відбувається призначення стипендій, відрахування, переведення студентів, поселення до гуртожитків тощо. Тож кожен студент має право звернутися до представників самоврядування, у разі, якщо його права порушуються або виникає несправедлива ситуація.

Участь у роботі Студентської ради — це величезний плюс до резюме.  У країнах Європейського Союзу, куди спрямований вектор зовнішньополітичної орієнтації України,  спостерігається така статистика: 90% студентів, що були членами студентського самоврядування, запрошують на роботу до провідних компаній. Адже робота в органах студентського самоврядування – це досвід прийняття нестандартних рішень, відповідальних кроків, реалізації креативних ідей, управління проєктами, волонтерської роботи та активної громадянської позиції.

Завдяки участі у роботі Студентської раді, перед здобувачами вищої освіти відкриваються можливості обміну досвідом із університетами інших міст України та зарубіжжя.

Вітюк Карина Олегівна

Голова Студентської ради Університету

Безп`ятко Ольга Анатоліївна

Керівник департаменту з проектної роботи

Марценюк Анастасія Ігорівна

Керівник департаменту з навчально-наукової роботи

Вітюк Карина Олегівна

Голова Студентської ради філологічного факультету

Білик Дмитро Володимирович

Голова Студентської ради факультету історії та міжнародних відносин

Томусяк Микола Сергійович

Керівник департаменту з культурно-масової роботи

Свірень Вікторія Олександрівна

Керівник департаменту з культурно-масової роботи

Назаренко Аліна Олександрівна

Керівник департаменту з соціальної роботи

Ракша Ганна Максимівна

Керівник департаменту з інформації та комунікацій

Левченко Денис Андрійович

Голова Студентської ради факультету інформаційних та прикладних технологій

Петрова Вікторія Сергіївна

Голова Студентської ради економічного факультету

Кравчук Вадим Васильович

Секретар Студентської ради університету

Малашина Аміна Олександрівна

Керівник департаменту зі спортивно-масової роботи

Войцехівська Ірина Павлівна

Голова Студентської ради факультету іноземних мов

Кравчук Вадим Васильович

Голова Студентської ради факультету хімї, біології і біотехнологій

Лапчевська Катерина Вячеславівна

Голова Студентської ради юридичного факультету

Маєте амбіції та прагнення до саморозвитку? Чекаємо у Студентській раді Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Контакти: Вітюк Карина Олегівна – Голова Студентської ради Університету [email protected]