Юридичний відділ

Юридичний відділ Донецького національного університету  – є самостійним структурним підрозділом Донецького національного університету, який підпорядковується безпосередньо ректору.

Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

Основним завданням Юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Університетом, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Університету в судах.

Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Університету, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Розробляє та бере участь у розробленні проектів локальних нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Університету та забезпечує правильне застосування нормативно-правових актів та інших документів Університету.

Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Університетом, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає ректору Університету письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

Подає ректору Університету пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю Університету

Подає пропозиції ректору Університету про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

Розглядає проекти локальних нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Університету, та готує пропозиції до них.

В Юридичному відділі створено та функціонує сектор публічних закупівель, метою діяльності якого є організація і проведення на засадах об’єктивності та неупередженості закупівель в інтересах Університету.

Співробітники відділу:

Турченко Євген Іванович

Начальник юридичного відділу, адвокат.

Електронна пошта [email protected]

Бурдига Владислав Олегович

Провідний юрисконсульт

Електронна пошта [email protected]

Корчевець Дмитро Вікторович

Провідний юрисконсульт, уповноважена особа з питань організації та проведення публічних закупівель.

Електронна пошта [email protected]

Удод Катерина Вікторівна

Провідний юрисконсульт, уповноважена особа з питань організації та проведення публічних закупівель.

Електронна пошта [email protected]

Шевчук Катерина Юріївна

Провідний юрисконсульт

Електронна пошта [email protected]

Контакти:

Юридичний відділ – вул.600-річчя,21 кабінет 616, м. Вінниця,21021

Сектор публічних закупівель – вул.600-річчя,21 кабінет 608

Телефон 0432-508-786