Відділ кадрів

Відділ кадрів Донецького національного університету імені Василя Стуса є структурним підрозділом Університету, що підпорядковується безпосередньо ректору.

До основних завдань та обов’язків відділу кадрів належить:

Підбір та розстановка наукового, науково-педагогічного, педагогічного, інженерно-технічного, навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу, ознайомлення їх із правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

Оформлення прийому, переведення, переміщення та звільнення працівників Університету;

Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань;

Зберігання особових справ студентів Університету протягом їхнього навчання, видача довідок про зберігання оригіналів документів в Університеті;

Обчислення стажу роботи працівників Університету всіх категорій;

Облік та оформлення відпусток працівників;

Підготовка матеріалів для заохочення працівників;

Оформлення та зберігання особових справ та трудових книжок працівників.

Співробітники відділу:

Робота працівників відділу кадрів спрямована на підтримку високого іміджу Університету, якісне та вчасне виконання своїх посадових обов’язків, уважне та ввічливе ставлення до працівників, студентства та відвідувачів Університету. Ми завжди Вам раді та відкриті для спілкування!

Саволюк Ірина Федорівна

Начальник відділу кадрів

Електронна пошта: [email protected]

Мельник Наталія Володимирівна

Провідний фахівець

Електронна пошта: [email protected]

Антонюк Лада Сергіївна

Провідний фахівець

Електронна пошта: [email protected]

Кочеткова Наталя Ігорівна

Провідний фахівець

Електронна пошта: [email protected] 

Телішевська Юлія Анатоліївна

Провідний фахівець

Електронна пошта: [email protected]

Контакти:

Каб. 507 і 510 Головного корпусу Донецького національного університету імені Василя Стуса – вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця.
Телефон: (0432) 508-935
Резюме надсилати на email: [email protected]