Міжнародна діяльність

Донецький національний університет імені Василя Стуса має дружні відносини з більш ніж 50 університетами світу. ДонНУ імені Василя Стуса є членом Європейської асоціації університетів, Євразійської асоціації університетів, асоціації «AIMOS», асоціації «GUIDE», Міжнародного Консорціуму Університетів, учасником численних європейських наукових та освітніх програм по лінії Erasmus+, Шостої і Сьомої рамкових програм ЄС, Міжнародного фонду «Відродження». У 2004 році Донецький національний університет імені Василя Стуса першим підписав Велику Хартію університетів і приєднався до Болонського процесу.

Міжнародний консорціум університетів

був утворений 23 квітня 2015 року.

Метою створення Консорціуму є налагодження і координація міжінституційної співпраці у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному масштабах.

Основні напрями співпраці між Сторонами-партнерами є такими:

Організація спільних конференцій, симпозіумів, семінарів, інших наукових форумів

Підготовка та видання спільних навчальних і наукових публікацій

Академічна мобільність студентів, докторантів, викладачів

Розробка спільних освітніх та освітньо-наукових програм, налагодження спільного керівництва докторантами

Налагодження взаємовигідного співробітництва з органами влади, бізнесом, іншими зацікавленими сторонами

Розробка, просування та реалізація спільних проектів до національних та міжнародних донорів

Університети учасники Міжнародного консорціому

Засідання