Стратегія інтернаціоналізації

У січні 2017 році протягом реалізації проекту співпраці британського Університету Кардіфф Метрополітен (Великобританія) і ДонНУ імені Василя Стуса в рамках програми «Інтернаціоналізація вищої освіти» була розроблена та прийнята Стратегія Інтернаціоналізації Донецького національного університету імені Василя Стуса, яка спрямована на розвиток міжнародної стратегії Університету, удосконалення системи управління міжнародних служб, активізацію участі в міжнародній діяльності.

Мета стратегії

досягнення високої міжнародної конкурентоспроможності Університету шляхом його широкої інтеграції до світового науково-освітнього та культурного простору.

Стратегія інтернаціоналізації
Донецького національного університету імені Василя Стуса

Перспективні завдання:

1) Розширити міжнародну співпрацю Університету з зарубіжними ЗВО шляхом:

 1. Проведення міжнародних заходів (конференції, семінари, літні школи тощо).
 2. Поширення інформації про можливості співпраці Університету через посольства, програми, культурно-освітні центри, прямі контакти з потенційними партнерами, через соціальні медіа.
 3. Підвищення позицій Університету в міжнародних рейтингах.
 4. Розширення професійних і наукових контактів співробітників.

2) Розширити академічну мобільність студентів та викладачів ДонНУімені Василя Стуса шляхом:

 1. Розширення участі в програмі Erasmus+.
 2. Участь викладачів у програмі Fullbright.
 3. Розширення співпраці з урядовими програмами ЄС.
 4. Збільшення фактів студентської мобільності за стипендіальними програмами університетів-партнерів.
 5. Розширення мобільності за рахунок участі у проектах міжнародних програм.
 6. Підтримки ініціативної мобільності студентів, викладачів і співробітників.

3) Підвищити рівень володіння англійською мовою викладачів та співробітників ДонНУ імені Василя Стуса шляхом:

 1. Продовження курсів англійської мови для викладачів.
 2. Поглиблення співробітництва з Британською Радою за програмою «Англійська для університетів».
 3. Відновлення діяльності Центру іноземних мов.
 4. Розробка положення про стимулюючі форми оплати праці викладачів на англомовних курсах і програмах.
 5. Створення умов для збільшення кредитної мобільності.
 6. Розширення можливостей проектної діяльності.
 7. Отримання міжнародних сертифікатів.

4) Розширити міжнародну проектну діяльність шляхом:

 1. Проведення постійного моніторингу оголошень конкурсів на грантові заявки за програмами Європейської Комісії, Урядів європейських держав та США.
 2. Поширення інформації серед викладачів, співробітників та студентів Університету про можливості участі в подачі грантових заявок за міжнародними програмами.
 3. Запровадження постійно діючих семінарів для викладачів, співробітників та студентів Університету з методики написання грантових заявок.
 4. Запровадження інформаційних Днів щодо відкритих конкурсів на подачу грантових заявок.

5) Збільшити контингент іноземних студентів шляхом:

 1. Оптимізації роботи Навчально-наукового центру міжнародної освіти.
 2. Підвищення кваліфікації співробітників Центру міжнародної освіти.
 3. Розширення договорів з підвищення ефективності роботи з фірмами-контрактерами, які привозять іноземців на навчання в Україну.
 4. Розширення співпраці за договорами франчайзингу з освітніми та консалтинговими установами інших країн.
 5. Збільшення кількості англомовних магістерських і бакалаврських програм, особливо в дистанційному форматі.
 6. Залучення іноземних студентів в програми подвійних дипломів, внутрішню та зовнішню мобільність.
 7. Підвищення якості навчання іноземних студентів.
 8. Підвищення кваліфікації викладачів відділення довузівської підготовки іноземних громадян.
 9. Розширення рекламної та інформаційної діяльності.
 10. Розширення сфери діяльності та підвищення ефективності Buddy System.
 11. Залучення іноземних студентів до участі в культурно-масовій діяльності.
 12. Вирішення соціально-побутових проблем іноземних студентів.

6) Запровадити програми спільних та «подвійних» дипломів з європейськими ВНЗ шляхом:

 1. Поглиблення співпраці з європейськими ВНЗ-партнерами на рівні кафедр та факультетів.
 2. Конвергенції навчальних планів і програм.
 3. Розробки англомовних курсів і програм.
 4. Розробки Положення університету зі стимулювання праці викладачів, які викладають на англомовних курсах і програмах.
 5. Підписання угод про створення консорціумів у сфері спільних та «подвійних» навчальних програм з ВНЗ-партнерами.
 6. Розробки навчально-методичного забезпечення за спільними та подвійними дипломами.
 7. Акредитації програм «подвійних дипломів» в країнах-партнерах.

7) Сформувати в Університеті крос-культурне середовище шляхом:

 1. Реалізації заходів в рамках діяльності Interclub.
 2. Розширення Buddy System.
 3. Сприяння участі іноземних студентів та викладачів у культурно-масовому житті ДонНУ імені Василя Стуса.
 4. Залучення іноземних студентів до роботи в студентському самоврядуванні.
 5. Налагодження зворотного зв’язку з іноземними студентами.

8) Розширити інформаційне забезпечення міжнародної діяльності Університету шляхом:

 1. Підвищення ефективності інформаційно-іміджевої політики Університету на міжнародній арені.
 2. Участі у міжнародних освітніх заходах.
 3. Поширення інформаційних матеріалів серед міжнародних партнерів.
 4. Участі в освітніх виставках.
 5. Публікації інформаційних матеріалів в освітніх каталогах.
 6. Оптимізації офіційного сайту Університету.