Тетяна Леонтіївна

Тетяна Леонтіївна Нагорняк

Заступник голови Ради, перший проректор

DSC_0595_1

Людмила Вікторівна Юрчишена

Секретар Ради, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Склад Ради з якості вищої освіти

Представники за посадою:

 • Гринюк Роман Федорович, ректор (Голова Ради)
 • Нагорняк Тетяна Леонтіївна, перший проректор (заступник Голови Ради)
 • Юрчишена Людмила Вікторівна, доцент кафедри фінансів і банківської справи (секретар Ради)

 • Бурдига Владислав Олегович, помічник ректора.
 • Данильчук Оксана Миколаївна, в.о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій.
 • Загнітко Анатолій Панасович, декан факультету філології, психології та іноземних мов.
 • Зайченко Ірина Анатоліївна, проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи.
 • Зарішняк Інна Миколаївна, методист навчального відділу, відповідальна особа за акредитацію та ліцензування в університеті.
 • Книш Світлана Валеріївна, відповідальний секретар приймальної комісії.
 • Коваль Ірина Федорівна, декан юридичного факультету.
 • Лучицька Юлія Олегівна, в. о. директора навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру.
 • Орєхова Тетяна Вікторівна, декан економічного факультету.
 • Осмоловська Анна Олександрівна, в.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу.
 • Прус Леонід Іванович, директор Філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля».
 • Римар Павло Володимирович, завідувач навчального відділу.
 • Сегеда Сергій Андрійович, завідувач навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті.
 • Скопова Олена Іванівна, завідувач навчально-методичного відділу.
 • Теміров Юрій Тешабайович, декан факультету історії та міжнародних відносин.
 • Хаджинов Ілля Васильович, проректор з наукової роботи.
 • Шендрик Олександр Миколайович, декан факультету хімії, біології та біотехнологій.

Експерти із забезпечення якості вищої освіти:

Представники студентського самоврядування та здобувачі вищої освіти:

 • Анісімова Ольга Миколаївна, в.о. завідувача кафедри інформаційних систем управління.
 • Антонюк Олена Вікторівна, доцент кафедри української мови, теорії та історії української та світової літератури.
 • Білецька Олена Всеволодівна, доцент кафедри романо-германської філології та зарубіжної літератури.
 • Боєнко Олена Юріївна, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-аналітики.
 • Волкова Неля Іванівна,  доцент кафедри фінансів і банківської справи.
 • Дороніна Ольга Анатоліївна, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки.
 • Крижановський Володимир Григорович, професор кафедри інформаційних технологій.
 • Машталер Олександра Володимирівна, доцент кафедри ботаніки та екології.
 • Леонова Наталія Геннадіївна, доцент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії.
 • Оверчук Вікторія Анатоліївна, професор кафедри психології.
 • Паніна Ірина Геннадіївна, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики.
 • Савченко Марина Василівна, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин.
 • Таранич Оксана Вікторівна, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки.
 • Темірова Надія Романівна, в.о. завідувача кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки.
 • Трегубов Олександр Сергійович, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки.
 • Турченко Ольга Григорівна, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.
 • Січко Тетяна Василівна, доцент кафедри інформаційних технологій.
 • Стеблина Наталія Олександрівна, в.о. завідувача кафедри журналістики та соціальних комунікацій.
 • Чальцева Олена Михайлівна, завідувач кафедри політології та державного управління.

 • Шафранська Надія Анатоліївна, здобувачка 3-го курсу юридичного факультету, в.о. Голови Студентської ради Університету.
 • Лапчевська Катерина В’ячеславівна, здобувачка 3-го курсу юридичного факультету.
 • Швець Катерина Андріївна, здобувачка 2-го року денної форми навчання, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія».

Нормативно-правовий комітет

 1. Бурдига Владислав Олегович, помічник ректора, голова нормативно-правового комітету.
 2. Коваль Ірина Федорівна, декан юридичного факультету.
 3. Лапчевська Катерина В’ячеславівна, здобувачка 3-го курсу юридичного факультету.

Комітет з ліцензування та акредитації

 1. Орєхова Тетяна Вікторівна, декан економічного факультету, голова комітету з ліцензування та акредитації.
 2. Нагорняк Тетяна Леонтіївна, перший проректор.
 3. Дороніна Ольга Анатоліївна, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки.
 4. Загнітко Анатолій Панасович, декан факультету філології, психології та іноземних мов.
 5. Паніна Ірина Геннадіївна, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики
 6. Швець Катерина Андріївна, здобувачка 2-го року денної форми навчання, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія».
 7. Шендрик Олександр Миколайович, декан факультету хімії, біології та біотехнологій.
 8. Зарішняк Інна Миколаївна, методист навчального відділу, відповідальна особа за акредитацію і ліцензування

Рейтинговий комітет

 1. Скопова Олена Іванівна, завідувач навчально-методичного відділу, голова рейтингового комітету.
 2. Білецька Олена Всеволодівна, доцент кафедри романо-германської філології та зарубіжної літератури.
 3. Данильчук Оксана Миколаївна, в.о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій.
 4. Крижановський Володимир Григорович, професор кафедри інформаційних технологій.
 5. Таранич Оксана Вікторівна, доцент кафедра менеджменту та поведінкової економіки
 6. Хаджинов Ілля Васильович, проректор з наукової роботи

Комітет з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу

 1. Сегеда Сергій Андрійович, завідувач навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті, голова комітету з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
 2. Анісімова Ольга Миколаївна, в.о. завідувача кафедри інформаційних систем управління
 3. Антонюк Олена Вікторівна, доцент кафедри української мови, теорії та історії української та світової літератури.
 4. Волкова Неля Іванівна, доцент кафедри фінансів і банківської справи
 5. Оверчук Вікторія Анатоліївна, професор кафедри психології.
 6. Римар Павло Володимирович, завідувач навчального відділу.
 7. Темірова Надія Романівна, в. о. завідувача кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки.

Комітет з інформаційної відкритості

 1. Машталер Олександра Володимирівна, доцент кафедри ботаніки та екології.
 2. Боєнко Олена Юріївна, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-аналітики.
 3. Лучицька Юлія Олегівна, в. о. директора навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру.
 4. Прус Леонід Іванович, директор Філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля»
 5. Січко Тетяна Василівна, доцент кафедри інформаційних технологій.
 6. Стеблина Наталія Олександрівна, в.о. завідувача кафедри журналістики та соціальних комунікацій..

Комітет з академічної мобільності та інтернаціоналізації

 1. Осмоловська Анна Олександрівна, в.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу, голова комітету з академічної мобільності та інтернаціоналізації.
 2. Савченко Марина Василівна, завідувач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики.
 3. Турченко Ольга Григорівна, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.
 4. Чальцева Олена Михайлівна, завідувач кафедри політології та державного управління.
 5. Шафранська Надія Анатоліївна, здобувачка 3-го курсу юридичного факультету, в.о. Голови Студентської ради Університету.

Комітет із соціального партнерства

 1. Зайченко Ірина Анатоліївна, проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи, голова комітету із соціального партнерства.
 2. Книш Світлана Валеріївна, відповідальний секретар приймальної комісії.
 3. Леонова Наталія Геннадієвна, доцент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії.
 4. Теміров Юрій Тешабайович, декан факультету історії та міжнародних відносин.
 5. Трегубов Олександр Сергійович, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки.

Включено до складу комітетів 40 із 42 членів Ради з якості вищої освіти

Для підготовки та розгляду окремих питань у разі необхідності до роботи комітетів можуть залучатись представники відповідних структурних підрозділів Університету, профільні фахівці, експерти, роботодавці та інші стейкхолдери.

Зарішняк Інна Миколаївна – відповідальна особа за ліцензування і акредитацію

Економічний факультет

Експерти із забезпечення якості вищої освіти

Спеціальності/групи спеціальностей

Дороніна Ольга Анатоліївна 051 Економіка

073 Менеджмент

Юрчишена Людмила Вікторівна 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Трегубов Олександр Сергійович 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

073 + 052 Управління постконфліктними територіями

Савченко Марина Василівна 292 Міжнародні економічні відносини
Боєнко Олена Юріївна 075 Маркетинг
Волкова Неля Іванівна 071 Облік і оподаткування
Таранич Оксана Вікторівна 232 Соціальне забезпечення

Факультет філології, психології та іноземних мов

Експерти із забезпечення якості вищої освіти

Спеціальності/групи спеціальностей

Антонюк Олена Вікторівна 035 Філологія

ОП Українська мова та література

ОП Прикладна лінгвістика

ОП Міжкультурна лінгвістика

Оверчук Вікторія Анатоліївна 053 Психологія

ОП Психологія

ОП Психологічна реабілітація

ОП Реабілітаційна психологія в надзвичайних ситуаціях

Білецька Олена Всеволодівна 035 Філологія

ОП Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

ОП Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

Факультет хімії, біології та біотехнологій

Експерти із забезпечення якості вищої освіти

Спеціальності/групи спеціальностей

Леонова Наталія Геннадіївна 102 Хімія

011 Освітні, педагогічні науки

Машталер Олександра Володимирівна 091 Біологія

101 Екологія

Факультет історії та міжнародних відносин

Експерти із забезпечення якості вищої освіти Спеціальність/групи спеціальностей
Темірова Надія Романівна 032 Історія та археологія
Паніна Ірина Геннадіївна 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Юридичний факультет

Експерти із забезпечення якості вищої освіти Спеціальність/групи спеціальностей
Коваль Ірина Федорівна

Турченко Ольга Григорівна

081 Право

293 Міжнародне право

Факультет інформаційних та прикладних технологій

Експерти із забезпечення якості вищої освіти

Спеціальності/групи спеціальностей

Анісімова Ольга Миколаївна

Данильчук Оксана Миколаївна

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

111 Математика

113 Прикладна математика

Січко Тетяна Василівна 122 Комп’ютерні науки
Крижановський Володимир Григорович 105 Прикладна фізика

125 Кібербезпека

Стеблина Наталія Олександрівна 061 Журналістика
Чальцева Олена Михайлівна 052 Політологія

281 Публічне управління та адміністрування

Документи