Рада з якості вищої освіти

Склад Ради з якості вищої освіти

Хаджинов І В

Хаджинов Ілля Васильович

Голова Ради, ректор

Радіо СВ_

Радіо Сергій Вікторович

Проректор з наукової та навчальної роботи (заступник Голова Ради).

thumbnail_IMG_9814

Юрчишена Людмила Вікторівна

Секретар Ради, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Склад Ради з якості вищої освіти

Представники за посадою:

 • Хаджинов Ілля Васильович, ректор (Голова Ради)
 • Радіо Сергій Вікторович, проректор з наукової та навчальної роботи (заступник Голова Ради).
 • Юрчишена Людмила Вікторівна, в. о. завідувача кафедри фінансів і банківської справи (секретар Ради).

 • Білецька Олена Всеволодівна, в. о. декана факультету філології, психології та іноземних мов.
 • Жильцова Світлана Віталіївна, в. о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу.
 • Книш Світлана Валеріївна, відповідальний секретар приймальної комісії.
 • Коваль Ірина Федорівна, декан юридичного факультету.
 • Лучицька Юлія Олегівна, в. о. директора навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру.
 • Орєхова Тетяна Вікторівна, декан економічного факультету.
 • Прихненко Максим Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку.
 • Прус Леонід Іванович, директор Філії Донецького національного університету. імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля».
 • Прямухіна Наталія Валентинівна, в. о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій.
 • Римар Павло Володимирович, завідувач навчального відділу.
 • Сегеда Сергій Андрійович, завідувач навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті.
 • Теміров Юрій Тешабайович, декан факультету історії та міжнародних відносин.
 • Скопова Олена Іванівна, завідувач навчально-методичного відділу.
 • Тучак Діана Юріївна, керівник виробничої практики.
 • Шендрик Олександр Миколайович, декан факультету хімії, біології та біотехнологій.

Експерти із забезпечення якості вищої освіти:

Представники студентського самоврядування та здобувачі вищої освіти:

 • Анісімова Ольга Миколаївна, в. о. завідувача кафедри інформаційних систем управління.
 • Антонюк Олена Вікторівна, доцент кафедри української мови, теорії та історії української та світової літератури.
 • Ігнатенко Дарина Євгенівна, доцент кафедри романо-германської філології та зарубіжної літератури.
 • Боєнко Олена Юріївна, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-аналітики.
 • Волкова Неля Іванівна, доцент кафедри фінансів і банківської справи.
 • Дороніна Ольга Анатоліївна, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки.
 • Крижановський Володимир Григорович, професор кафедри прикладної математики та кібербезпеки.
 • Машталер Олександра Володимирівна, в. о. завідувача кафедри ботаніки та екології.
 • Леонова Наталія Геннадіївна, доцент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії.
 • Оверчук Вікторія Анатоліївна, завідувач кафедри психології.
 • Паніна Ірина Геннадіївна, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики.
 • Половенко Людмила Петрівна, доцент кафедри прикладної математики та кібербезпеки.
 • Савченко Марина Василівна, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин.
 • Таранич Оксана Вікторівна, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки.
 • Темірова Надія Романівна, в.о. завідувача кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки.
 • Трегубов Олександр Сергійович, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки.
 • Турченко Ольга Григорівна, в. о. завідувача кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.
 • Січко Тетяна Василівна, доцент кафедри інформаційних технологій.
 • Стеблина Наталія Олександрівна, професор кафедри журналістики та соціальних комунікацій.
 • Чальцева Олена Михайлівна, в. о. завідувача кафедри політології та державного управління.

 • Шафранська Надія Анатоліївна, здобувачка 4-го курсу юридичного факультету, Голова Студентської ради Університету.
 • Швець Катерина Андріївна, здобувачка 3-го року денної форми навчання, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія».
 • Соболєва Анастасія Андріївна, здобувачка 3-го курсу ОП «Право», в. о. голови студентської ради юридичного факультету.
 • Довгалюк Юлія Сергіївна, здобувачка 3-го курсу економічного факультету.

Нормативно-правовий комітет

 1. Коваль Ірина Федорівна, декан юридичного факультету, голова нормативно-правового комітету.
 2. Таранич Оксана Вікторівна, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки.
 3. Турченко Ольга Григорівна, в.о. завідувача кафедри конституційного міжнародного і кримінального права.
 4. Соболєва Анастасія Андріївна, здобувачка 3-го курсу ОП “Право”. В.о. голови студентської ради юридичного факультету.

Комітет з ліцензування та акредитації

 1. Орєхова Тетяна Вікторівна, декан економічного факультету, голова комітету з ліцензування та акредитації.
 2. Дороніна Ольга Анатоліївна, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки.
 3. Паніна Ірина Геннадіївна, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики
 4. Радіо Сергій Вікторович, проректор з наукової та навчальної роботи.
 5. Швець Катерина Андріївна, здобувачка 2-го року денної форми навчання, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія».
 6. Шендрик Олександр Миколайович, декан факультету хімії, біології та біотехнологій.

Рейтинговий комітет

 1. Скопова Олена Іванівна, завідувач навчально-методичного відділу, голова рейтингового комітету.
 2. Білецька Олена Всеволодівна, доцент кафедри романо-германської філології та зарубіжної літератури.
 3. Довгалюк Юлія Сергіївна, здобувачка 3-го курсу економічного факультету.
 4. Крижановський Володимир Григорович, професор кафедри інформаційних технологій.
 5. Половенко Людмила Петрівна, доцент кафедри прикладної математики та кібербезпеки.

Комітет з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу

 1. Римар Павло Володимирович, завідувач навчального відділу, голова комітету з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
 2. Анісімова Ольга Миколаївна, в.о. завідувача кафедри інформаційних систем управління
 3. Антонюк Олена Вікторівна, доцент кафедри української мови, теорії та історії української та світової літератури.
 4. Волкова Неля Іванівна, доцент кафедри фінансів і банківської справи
 5. Оверчук Вікторія Анатоліївна, професор кафедри психології.
 6. Сегеда Сергій Вікторович, завідувач навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті.
 7. Темірова Надія Романівна, в. о. завідувача кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки.
 8. Прямухіна Наталі Валентинівна, в. о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій.

Комітет з інформаційної відкритості

 1. Машталер Олександра Володимирівна, доцент кафедри ботаніки та екології.
 2. Боєнко Олена Юріївна, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-аналітики.
 3. Лучицька Юлія Олегівна, в. о. директора навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру.
 4. Прус Леонід Іванович, директор Філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля»
 5. Січко Тетяна Василівна, доцент кафедри інформаційних технологій.
 6. Стеблина Наталія Олександрівна, в.о. завідувача кафедри журналістики та соціальних комунікацій..

Комітет з академічної мобільності та інтернаціоналізації

 1. Жильцова Світлана Віталіївна, в.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу, голова комітету з академічної мобільності та інтернаціоналізації.
 2. Ігнатенко Дарина Євгенівна, доцент кафедри романо-германської філології та зарубіжної літератури.
 3. Савченко Марина Василівна, завідувач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики.
 4. Чальцева Олена Михайлівна, завідувач кафедри політології та державного управління.
 5. Шафранська Надія Анатоліївна, здобувачка 4-го курсу юридичного факультету,  Голова Студентської ради Університету.

Комітет із соціального партнерства

 1. Прихненко Максим Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, голова комітету із соціального партнерства.
 2. Книш Світлана Валеріївна, відповідальний секретар приймальної комісії.
 3. Леонова Наталія Геннадієвна, доцент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії.
 4. Теміров Юрій Тешабайович, декан факультету історії та міжнародних відносин.
 5. Тучак Діана Юріївна, керівник виробничої практики.
 6. Трегубов Олександр Сергійович, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки.

Включено до складу комітетів 41 із 43 члена Ради з якості вищої освіти

Для підготовки та розгляду окремих питань у разі необхідності до роботи комітетів можуть залучатись представники відповідних структурних підрозділів Університету, профільні фахівці, експерти, роботодавці та інші стейкхолдери.

Зарішняк Інна Миколаївна – відповідальна особа за ліцензування і акредитацію

Економічний факультет

Експерти із забезпечення якості вищої освіти

Спеціальності/групи спеціальностей

Дороніна Ольга Анатоліївна 051 Економіка

073 Менеджмент

Юрчишена Людмила Вікторівна 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Трегубов Олександр Сергійович 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

073 + 052 Управління постконфліктними територіями

Савченко Марина Василівна 292 Міжнародні економічні відносини
Боєнко Олена Юріївна 075 Маркетинг
Волкова Неля Іванівна 071 Облік і оподаткування
Таранич Оксана Вікторівна 232 Соціальне забезпечення

Факультет філології, психології та іноземних мов

Експерти із забезпечення якості вищої освіти

Спеціальності/групи спеціальностей

Антонюк Олена Вікторівна 035 Філологія

ОП Українська мова та література

ОП Прикладна лінгвістика

ОП Міжкультурна лінгвістика

Оверчук Вікторія Анатоліївна 053 Психологія

ОП Психологія

ОП Психологічна реабілітація

ОП Реабілітаційна психологія в надзвичайних ситуаціях

Ігнатенко Дарина Євгенівна 035 Філологія

ОП Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

ОП Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

Факультет хімії, біології та біотехнологій

Експерти із забезпечення якості вищої освіти

Спеціальності/групи спеціальностей

Леонова Наталія Геннадіївна 102 Хімія

011 Освітні, педагогічні науки

Машталер Олександра Володимирівна 091 Біологія

101 Екологія

Факультет історії та міжнародних відносин

Експерти із забезпечення якості вищої освіти Спеціальність/групи спеціальностей
Темірова Надія Романівна 032 Історія та археологія
Паніна Ірина Геннадіївна 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Юридичний факультет

Експерти із забезпечення якості вищої освіти Спеціальність/групи спеціальностей
Турченко Ольга Григорівна 081 Право

293 Міжнародне право

Факультет інформаційних та прикладних технологій

Експерти із забезпечення якості вищої освіти

Спеціальності/групи спеціальностей

Анісімова Ольга Миколаївна

 

 

Половенко Людмила Петрівна

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

111 Математика

113 Прикладна математика

125 Кібербезпека

Січко Тетяна Василівна 122 Комп’ютерні науки
Крижановський Володимир Григорович 105 Прикладна фізика
Стеблина Наталія Олександрівна 061 Журналістика
Чальцева Олена Михайлівна 052 Політологія

281 Публічне управління та адміністрування

Документи