Тетяна Леонтіївна

Тетяна Леонтіївна Нагорняк

Заступник голови Ради, перший проректор

67c36cc6-7f7b-4590-bbb5-6c6c541a6733

Роман Федорович Гринюк

Голова Ради, ректор

DSC_0595_1

Людмила Вікторівна Юрчишена

Секретар Ради, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Склад Ради з якості вищої освіти

Представники за посадою:

 • Гринюк Роман Федорович, ректор (Голова Ради)
 • Нагорняк Тетяна Леонтіївна, перший проректор (заступник Голови Ради)
 • Юрчишена Людмила Вікторівна, доцент кафедри фінансів і банківської справи (секретар Ради)

 • Прус Леонід Іванович, директор Філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля»
 • Хаджинов Ілля Васильович, проректор з наукової роботи
 • Баєв Артем Вікторович, в.о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій
 • Загнітко Анатолій Панасович, декан філологічного факультету
 • Зайченко Ірина Анатоліївна, проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи
 • Коваль Ірина Федорівна, декан юридичного факультету
 • Літвінов Олексій Петрович, директор навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру.
 • Оленяк Мар’яна Ярославівна, декан факультету іноземних мов
 • Орєхова Тетяна Вікторівна, в.о. декана економічного факультету
 • Сегеда Сергій Андрійович, завідувач навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті
 • Теміров Юрій Тешабайович, декан факультету історії та міжнародних відносин
 • Шендрик Олександр Миколайович, декан факультету хімії, біології та біотехнологій
 • Осмоловська Анна Олександрівна, в.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу.
 • Бурдига Владислав Олегович, помічник ректора з організаційно-правових питань
 • Євтухова Оксана Володимирівна, завідувач навчального відділу
 • Копельчук Вікторія Петрівна, завідувач відділу навчально-методичного забезпечення кар’єрного зростання і професійного розвитку
 • Скопова Олена Іванівна, завідувач відділу навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти
 • Окуньовська Юля Вікторівна, відповідальний секретар Приймальної комісії

Експерти із забезпечення якості вищої освіти:

Представники студентського самоврядування та здобувачі вищої освіти:

 • Анісімова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри інформаційних систем управління
 • Барибін Олексій Ігорович, доцент кафедри радіофізики та кібербезпеки
 • Білецька Олена Всеволодівна, доцент кафедри германської філології
 • Боєнко Олена Юріївна, завідувач кафедри маркетингу
 • Бондаренко Сергій Васильович, в.о. завідувача кафедри журналістики
 • Волкова Неля Іванівна, доцент кафедри фінансів і банківської справи
 • Лактіонова Олександра Анатоліївна, завідувач кафедри фінансів і банківської справи
 • Леонова Наталія Геннадієвна, доцент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімі
 • Машталер Олександра Володимирівна, доцент кафедри ботаніки та екології
 • Паніна Ірина Геннадіївна, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики
 • Савченко Марина Василівна, професор кафедри міжнародних економічних відносин
 • Таранич Оксана Вікторівна, доцент кафедра менеджменту та поведінкової економіки
 • Темірова Надія Романівна, в.о. завідувача кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки
 • Трегубов Олександр Сергійович, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки
 • Турченко Ольга Григорівна, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права
 • Січко Тетяни Василівни, доцент кафедри інформаційних технологій, кандидата технічних наук.
 • Чальцева Олена Михайлівна, завідувач кафедри політології та державного управління
 • Шаповалова Наталія Петрівна, доцент кафедри української філології і культури
 • Оверчук Вікторія Анатоліївна, в.о. завідувача кафедри психології

 • Вітюк Карина Олегівна, здобувач 4-го курсу філологічного факультету, Голови Студентської ради.
 • Бочкарьов Олександр Олегович, здобувач 3-го курсу юридичного факультету.
 • Вронська Софія Олексіївна, аспірантка 3 курсу денної форми навчання, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», освітня програма «Економіка»

Нормативно-правовий комітет

 1. Бурдига Владислав Олегович, голова нормативно-правового комітету, помічник ректора з організаційно-правових питань.
 2. Коваль Ірина Федорівна, декан юридичного факультету.
 3. Бочкарьов Олександр Олегович, здобувач 3-го курсу юридичного факультету.

Комітет з ліцензування та акредитації

 1. Орєхова Тетяна Вікторівна, голова комітету з ліцензування та акредитації, декан економічного факультету.
 2. Нагорняк Тетяна Леонтіївна, перший проректор
 3. Вронська Софія Олексіївна, аспірантка 4-го курсу денної форми навчання, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», освітня програма «Економіка»
 4. Загнітко Анатолій Панасович, декан філологічного факультету
 5. Лактіонова Олександра Анатоліївна, завідувач кафедри фінансів і банківської справи
 6. Паніна Ірина Геннадіївна, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики
 7. Шендрик Олександр Миколайович, декан факультету хімії, біології та біотехнологій

Рейтинговий комітет

 1. Скопова Олена Іванівна, голова рейтингового комітету, завідувач відділу навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти.
 2. Хаджинов Ілля Васильович, проректор з наукової роботи
 3. Баєв Артем Вікторович, в.о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій
 4. Барибін Олексій Ігорович, доцент кафедри радіофізики та кібербезпеки
 5. Білецька Олена Всеволодівна, доцент кафедри германської філології
 6. Таранич Оксана Вікторівна, доцент кафедра менеджменту та поведінкової економіки

Комітет з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу

 1. Євтухова Оксана Володимирівна, голова комітету з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, завідувач навчального відділу.
 2. Анісімова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри інформаційних систем управління
 3. Волкова Неля Іванівна, доцент кафедри фінансів і банківської справи
 4. Оленяк Мар’яна Ярославівна, декан факультету іноземних мов
 5. Темірова Надія Романівна, в.о. завідувача кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки.
 6. Шаповалова Наталія Петрівна, доцент кафедри української філології і культури.
 7. Оверчук Вікторія Анатоліївна, в.о. завідувача кафедри психології.
 8. Сегеда Сергій Андрійович, завідувач навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті.

Комітет з інформаційної відкритості

 1. Бондаренко Сергій Васильович, голова комітету з інформаційної відкритості, в.о. завідувача кафедри журналістики.
 2. Літвінов Олексій Петрович, директор навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру.
 3. Боєнко Олена Юріївна, в.о. завідувача кафедри маркетингу.
 4. Машталер Олександра Володимирівна, доцент кафедри ботаніки та екології.
 5. Січко Тетяна Василівна, доцент кафедри інформаційних технологій, кандидата технічних наук.
 6. Прус Леонід Іванович, директор Філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля»

Комітет з академічної мобільності та інтернаціоналізації

 1. Осмоловська Анна Олександрівна, голова комітету з академічної мобільності та інтернаціоналізації, в.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу.
 2. Турченко Ольга Григорівна, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.
 3. Cавченко Марина Василівна, професор кафедри міжнародних економічних відносин.
 4. Чальцева Олена Михайлівна, завідувач кафедри політології та державного управління.
 5. Вітюк Карина Олегівна, здобувач 4-го курсу філологічного факультету, Голова Студентської ради

Комітет із соціального партнерства

 1. Зайченко Ірина Анатоліївна, голова комітету із соціального партнерства, проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи.
 2. Копельчук Вікторія Петрівна, завідувач відділу навчально-методичного забезпечення кар’єрного зростання і професійного розвитку.
 3. Теміров Юрій Тешабайович, декан факультету історії та міжнародних відносин завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки.
 4. Трегубов Олександр Сергійович, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки.
 5. Окуньовська Юля Вікторівна, відповідальний секретар Приймальної комісії.
 6. Леонова Наталія Геннадієвна, доцент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії.

Включено до складу комітетів 41 із 43 членів Ради з якості вищої освіти

Для підготовки та розгляду окремих питань у разі необхідності до роботи комітетів можуть залучатись представники відповідних структурних підрозділів Університету, профільні фахівці, експерти, роботодавці та інші стейкхолдери.

Економічний факультет

Експерт Спеціальність/групи спеціальностей
Юрчишена Людмила Вікторівна 051 Економіка
Трегубов Олександр Сергійович 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Савченко Марина Василівна 075 Маркетинг
Боєнко Олена Юріївна 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Лактіонова Олександра Анатоліївна 292 Міжнародні економічні відносини
Волкова Неля Іванівна 071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент (СО «Бакалавр»)
Таранич Оксана Вікторівна 073 Менеджмент (СО «Магістр»)

Філологічний факультет

Експерт Спеціальність/групи спеціальностей
Шаповалова Наталія Петрівна 035 Філологія (ОП Українська мова та література, ОП Прикладна лінгвістика,ОП Публічна лінгвістика, ОП Міжкультурна лінгвістика, ОП Літературна творчість, копірайтинг і сторителінг, ОП Культорологія)

Оверчук Вікторія Анатоліївна

053 Психологія

Факультет іноземних мов

Експерт Спеціальність/групи спеціальностей
Білецька Олена Всеволодівна 035.04 Германські мови та літератури
035.05 Романські мови та літератури

Факультет хімії, біології та біотехнологій

Експерт Спеціальність/групи спеціальностей
Леонова Наталія Геннадіївна 102 Хімія
011 Освітні, педагогічні науки
Машталер Олександра Володимирівна 091 Біологія
101 Екологія

Факультет історії та міжнародних відносин

Експерт Спеціальність/групи спеціальностей
Темірова Надія Романівна 032 Історія та археологія
Паніна Ірина Геннадіївна 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Юридичний факультет

Експерт Спеціальність/групи спеціальностей
Турченко Ольга Григорівна 081 Право

Факультет інформаційних та прикладних технологій

Експерт Спеціальність/групи спеціальностей
Анісімова Ольга Миколаївна 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
111 Математика
113 Прикладна математика
Січко Тетяна Василівна 122 Комп’ютерні науки
Барибін Олексій Ігорович 105 Прикладна фізика
125 Кібербезпеки
Бондаренко Сергій Васильович 061 Журналістика
Чальцева Олена Михайлівна 052 Політологія
281 Публічне управління та адміністрування

Документи