Рада з якості вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса
Тетяна Леонтіївна

Тетяна Леонтіївна Нагорняк

Заступник голови Ради, перший проректор

DSC_0595_1

Людмила Вікторівна Юрчишена

Секретар Ради, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Склад Ради з якості вищої освіти

Представники за посадою:

 • Гринюк Роман Федорович, ректор (Голова Ради)
 • Нагорняк Тетяна Леонтіївна, перший проректор (заступник Голови Ради)
 • Юрчишена Людмила Вікторівна, доцент кафедри фінансів і банківської справи (секретар Ради)

 • Гижко Андрій Петрович, проректор з інноваційної діяльності та розвитку інфраструктури
 • Прус Леонід Іванович, директор Філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля»
 • Хаджинов Ілля Васильович, проректор з наукової роботи
 • Баєв Артем Вікторович, в.о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій
 • Загнітко Анатолій Панасович, декан філологічного факультету
 • Коваль Ірина Федорівна, декан юридичного факультету
 • Оленяк Мар’яна Ярославівна, декан факультету іноземних мов
 • Орєхова Тетяна Вікторівна, в.о. декана економічного факультету
 • Теміров Юрій Тешабайович, декан факультету історії та міжнародних відносин
 • Шендрик Олександр Миколайович, декан факультету хімії, біології та біотехнологій
 • Бурдига Владислав Олегович, помічник ректора з організаційно-правових питань
 • Євтухова Оксана Володимирівна, завідувач навчального відділу
 • Копельчук Вікторія Петрівна, завідувач відділу навчально-методичного забезпечення кар’єрного зростання і професійного розвитку
 • Скопова Олена Іванівна, завідувач відділу навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти
 • Окуньовська Юля Вікторівна, відповідальний секретар Приймальної комісії

Експерти із забезпечення якості вищої освіти:

Представники студентського самоврядування та здобувачі вищої освіти:

 • Анісімова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри інформаційних систем управління
 • Барибін Олексій Ігорович, доцент кафедри радіофізики та кібербезпеки
 • Білецька Олена Всеволодівна, доцент кафедри германської філології
 • Боєнко Олена Юріївна, завідувач кафедри маркетингу
 • Бондаренко Сергій Васильович, в.о. завідувача кафедри журналістики
 • Волкова Неля Іванівна, доцент кафедри фінансів і банківської справи
 • Лактіонова Олександра Анатоліївна, завідувач кафедри фінансів і банківської справи
 • Лесишина Юлія Остапівна, доцент кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій
 • Машталер Олександра Володимирівна, доцент кафедри ботаніки та екології
 • Паніна Ірина Геннадіївна, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики
 • Попов Володимир Юрійович, професор кафедри філософії
 • Савченко Марина Василівна, професор кафедри міжнародних економічних відносин
 • Таранич Оксана Вікторівна, доцент кафедра менеджменту та поведінкової економіки
 • Темірова Надія Романівна, в.о. завідувача кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки
 • Трегубов Олександр Сергійович, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки
 • Турченко Ольга Григорівна, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права
 • Чальцева Олена Михайлівна, завідувач кафедри політології та державного управління
 • Шаповалова Наталія Петрівна, доцент кафедри української філології і культури
 • Шпортун Оксана Миколаївна, професор кафедри психології

 • Муц Матвій Демянович, студент 4 курсу юридичного факультету 
 • Лучицька Юлія Олегівна, студентка 4-го курсу факультету іноземних мов, в.о. Голови Студентської ради 
 •  Вронська Софія Олексіївна, аспірантка 3 курсу денної форми навчання, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», освітня програма «Економіка»
 •  Осмоловська Анна Олександрівна, аспірантка 4-го курсу денної форми навчання, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія», освітня програма «Політологія»

Документи