Донецький національний університет імені Василя Стуса Рада з якості вищої освіти
Тетяна Леонтіївна

Тетяна Леонтіївна Нагорняк

Заступник голови Ради, перший проректор

DSC_0595_1

Людмила Вікторівна Юрчишена

Секретар Ради, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Склад Ради з якості вищої освіти

Представники за посадою:

 • Гринюк Роман Федорович, ректор (Голова Ради)
 • Нагорняк Тетяна Леонтіївна, перший проректор (заступник Голови Ради)
 • Юрчишена Людмила Вікторівна, доцент кафедри фінансів і банківської справи (секретар Ради)

 • Хаджинов Ілля Васильович, проректор з наукової роботи
 • Орєхова Тетяна Вікторівна, проректор з науково-педагогічної, соціальної роботи та міжнародної співпраці  
 • Прус Леонід Іванович, директор Філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля» 
 • Баєв Артем Вікторович, в.о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій  
 • Барибін Олексій Ігорович, в.о. декана фізико-технічного факультету  
 • Шендрик Олександр Миколайовичдекан факультету хімії, біології та біотехнологій  
 • Загнітко Анатолій Панасович, декан філологічного факультету  
 • Теміров Юрій Тешабайовичдекан факультету історії та міжнародних відносин  
 •  Оленяк Мар’яна Ярославівна, декан факультету іноземних мов  
 •  Шаульська Лариса Володимирівна, декан економічного факультету  
 •  Коваль Ірина Федорівна, декан юридичного факультету 
 •  Бурдига Владислав Олегович, помічник ректора з організаційно-правових питань 
 •  Радіо Сергій Вікторович, завідувач наукової частини 
 •  Пачос Юлія Віталіївна, директор Освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку  
 •  Ясько Олексій Геннадійович, в. о. директора Навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру. 
 •  Євтухова Оксана Володимирівна, завідувач навчального відділу  
 •  Копельчук Вікторія Петрівна, в.о. директора Навчально-практичного центру кар’єри та професійного зростання  
 •  Скопова Олена Іванівна, завідувач Навчально-практичної лабораторії впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти Освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку 
 •  Окуньовська Юля Вікторівна, відповідальний секретар Приймальної комісії  

Експерти із забезпечення якості вищої освіти:

Представники студентського самоврядування та здобувачі вищої освіти:

 • Анісімова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри інформаційних систем управління 
 •  Бондаренко Сергій Васильович,  в.о. завідувача кафедри журналістики  
 •  Польовий Микола Анатолійович, професор кафедри політології та державного управління  
 •  Ткаченко Віра Сергіївна, доцент кафедри загальної фізики і дидактики фізики 
 •  Лесишина Юлія Остапівна, доцент кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій 
 •  Машталер Олександра Володимирівна, доцент кафедри ботаніки та екології 
 •  Мартинець Лілія Асхатівна, завідувач кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою 
 •  Шаповалова Наталія Петрівна, доцент кафедри української філології і культури 
 •  Кушнір Юлія Володимирівна, доцент кафедри психології 
 •  Темірова Надія Романівнав.о. завідувача кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки 
 •  Паніна Ірина Геннадіївна, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 
 •  Білецька Олена Всеволодівнадоцент кафедри германської філології 
 •  Боєнко Олена Юріївна, завідувач кафедри маркетингу 
 •  Волкова Неля Іванівна,  доцент кафедри фінансів і банківської справи 
 •  Савченко Марина Василівнапрофесор кафедри міжнародних економічних відносин 
 •  Лактіонова Олександра Анатоліївназавідувач кафедри фінансів і банківської справи 
 •  Турченко Ольга Григорівна, завідувач кафедри конституційногоміжнародного і кримінального права 

 • Муц Матвій Демянович, студент 4 курсу юридичного факультету 
 •  Гук-Сатайкін Олег Ігорович, студент 4 курсу факультету інформаційних і прикладних технологій  
 •  Вронська Софія Олексіївна, аспірантка 2 курсу денної форми навчання, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», освітня програма «Економіка» 
 •  Осмоловська Анна Олександрівна, аспірантка 3 курсу денної форми навчання, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія», освітня програма «Політологія» 

Документи