Банк експертів

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Це середовище експертів, фахівців-практиків, що здійснюють аналіз, надають оцінку та консультації з широкого кола проблем та експертнх галузей.

Загальні тенденції, вступна кампанія, філії Університету, фінансова і кадрова політика

 • Роман Гринюк – д.ю.н., професор, ректор Університету, заслужений юрист України;
 • Владислав Бурдига – помічник ректора з організаційно-правових питань;

Забезпечення якості освіти, професорсько-викладацький склад (кількісні та якісні показники), контингент здобувачів вищої освіти, додаткові платні послуги, стратегічні пріоритети розвитку

 • Тетяна Нагорняк – д.політ.н., професор, перший проректор;
 • Людмила Юрчишена – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, голова НМК економічного факультету;
 • Оксана Євтухова – завідувач навчального відділу

Наука в Університеті комерціалізація наукових доробків, питання у галузі організації наукових досліджень та управління науковими проектами у ЗВО

 • Ілля Хаджинов – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи;

Міжнародна діяльність Університету, міжнародна академічна мобільність, інтернаціоналізація освіти, навчання іноземних студентів

 • Ілля Хаджинов – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи;

Матеріально-технічна база, аудиторний фонд Університету, господарча експлуатація.

Андрій Онищенко – проректор з адміністративно-господарської роботи

Центр «Донбас Україна» та результати вступної кампанії

 • Юля Окуньовська к.політ.н., методист вищої категорії інформаційно-аналітичного сектору, відповідальний секретар Приймальної комісії
 • Ольга Пуніна – к. філол. н., доцент, в.о. завідувача кафедри теорії та історії української і світової літератури;
 • Олег Соловей – к. філол. н., доцент, доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури.
 • Сергій Бондаренко – к.політ.н., в.о. завідувача кафедри журналістики;
 • Інна Єрмакова – старший викладач кафедри журналістики;
 • Аліна Рудченко – старший викладач кафедри журналістики.
 • Тетяна Орєхова – д.е.н., професор, декан економічного факультету;
 • Ілля Хаджинов – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи (регіональна економічна безпека);
 • Антоніна Сидорова – д.е.н., професор, в. о. завідувача кафедри економічної та управлінської аналітики;
 • Олександра Лактіонова – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи (фінанси, фіскальна політика);
 • Інна Ахновська – к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва (сімейна економіка).
 • Аліна Рудченко,– старший викладач кафедри журналістики, тренери проекту «Журналістика, чутлива до категорії прав людини», співавтор збірника «Права людини та мас-медіа в Україні»
 • Ілля Хаджинов – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи;
 • Оксана Євтухова – завідувач навчального відділу.
 • Юрій Теміров – к.і.н., доцент, декан факультету історії та міжнародних відносин;
 • Ольга Іваницька – д.і.н., професор, професор політології та державного управління;
 • Олександр Бут – д.і.н., професор, професор кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки;
 • Роман Литвиненко – д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та археології (археологія);
 • Надія Темірова – д.і.н., професор, в.о. завідувача  кафедри історії та спеціальних галузей історичної науки;
 • Тетяна Нагорняк – д.політ.н., професор, перший проректор (прикладний політичний аналіз і політичне прогнозування; політичні практики брендингу територій, моделювання соціально-політичних процесів);
 • Микола Польовий – д.політ.н., професор, професор кафедри політології та державного управління (кліометрія (історична інформатика), моделювання і прогнозування соціально-політичних та історичних процесів);
 • Олена Чальцева – д.політ.н., доцент, завідувач кафедри політології та державного управління (публічна політика);
 • Сергій Бондаренко – к.політ.н., в.о. завідувача кафедри журналістики (інформаційно-комунікаційна діяльність, інформаційна політика, інформаційна безпека)
 • Роман Гринюк – д.ю.н., професор, ректор Університету, заслужений юрист України;
 • Ольга Турченко – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права;
 • Ірина Щебетун – к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права
 • Юлія Павлюченко – к.ю.н., доцент, доцент кафедр господарського права;
 • Ірина Коваль – д.ю.н., доцент, декан юридичного факультету;
 • Юрій Моісеєв – к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського права.
 • Ірина Щебетун – к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права;
 • Лілія Нікітенко– к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права;
 • Володимир Кіпень – к.філос.н., доцент, доцент кафедри філософії, голова ГО «Інститут соціальних досліджень та політичного аналізу».
 • Анатолій Загнітко – д.філол.н., професор, декан філологічного факультету, член-кореспондент НАН України;
 • Мар’яна Оленяк – к.філол.н., доцент, декан факультету іноземних мов (англійська філологія);
 • Людмила Коваль – д.філол.н., доцент, в.о.заідувача кафедри української мови і культури
 • Артем Баєвк.ф-м.н., доцент кафедри прикладної математики, декан факультету інформаційних і прикладних технологій.
 • Олексій Барибін – к.т.н, доцент кафедри радіофізики та кібербезпеки;
 • Володимир Крижановський – д.т.н., професор кафедри радіофізики та кібербезпеки.
 • Олександр Шендрик – д.х.н., професор, декан факультету хімії, біології і біотехнологій;
 • Сергій Радіо – к.х.н., доцент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії.