Доступ до публічної інформації

Керуючись Законом України Про Доступ до публічної інформації, Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», листом № 1/939 від 19.01.2012 р. МОНмолодьспорту України «Щодо необхідності висвітлення на веб-сайтах ВНЗ публічної інформації» Донецький національний університет імені Василя Стуса надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Звернутися до ДонНУ імені Василя Стуса із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Звернутися до ДонНУ імені Василя Стуса із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Подати запит на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, а також звернутися до ДонНУ імені Василя Стуса із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами університету.

Письмовий запит

Письмовий запит подається в довільній формі та має містити:

1) Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 2) Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 3) Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію:

Форма письмового запиту на інформацію для фізичних осіб; Форма письмового запиту на інформацію для юридичних осіб; Форма письмового запиту на інформацію для об’єднання громадян; Форма електронного запиту на публічну інформацію.

Якщо запит на інформацію надійшов до загального відділу ДонНУ імені Василя Стуса поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка — «Запит на публічну інформацію».

Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Публічна інформація на запит надається безкоштовно. Проте, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк (див. розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів).