Загальний відділ

Загальний відділ є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса, що створений з метою вдосконалення системи діловодства та впровадження єдиного порядку роботи з документами в Університеті.
Загальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, наказами й методичними рекомендаціями Державної архівної служби України, національними стандартами України у сфері діловодства, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, інструкцією діловодства в Університеті.

Завдання Відділу:

Документаційне забезпечення діяльності ректорату та структурних підрозділів Університету;

Ведення діловодства та архівної справи;

Здійснення контролю за проходженням і виконанням архівної справи, зберігання документів;

Надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам Університету.

Співробітники:

Козачок Світлана Володимирівна

завідувач архіву

Електронна пошта : [email protected]

Павлінова Яна Євгенівна

начальник загального відділу

Електронна пошта: [email protected]

Панасюк Лариса Вікторівна

завідувач сектору діловодства

Електронна пошта: [email protected]

Павловська Тамара Миколаївна

завідувач сектору контролю

Електронна пошта: [email protected]

Контакти:

Електронна пошта: [email protected]
Телефон: +380 (432) 50-89-34
Адреса: каб. 504 Головного корпусу ДонНУ імені Василя Стуса – вул. 600-річчя 21, м. Вінниця