Соціально-побутова комісія

Інформація щодо надання матеріальної допомоги

Порядок надання матеріальної допомоги працівникові Донецького національного університету імені Василя Стуса

Хто має право на отримання матеріальної допомоги?

Отримати матеріальну допомогу може штатний працівник Донецького національного університету імені Василя Стуса, якщо з ним сталась одна з подій, яка передбачена Положенням про оплату праці та надання матеріальної допомоги, що є додатком до Колективного договору на 2019-2025 роки.

Матеріальна допомога надається:

 • у разі смерті одного з подружжя, батьків, дітей працівника;
 • у разі смерті працівника (матеріальна допомога на поховання) одному з членів його сім’ї або особі, яка понесла фактичні витрати на його поховання;
 • у разі тяжкої, довготривалої хвороби або хвороби, що пов’язана з проведенням складної хірургічної операції працівника або його неповнолітньої дитини;
 • у разі народження дитини — батькам;
 • у разі скрутного матеріального становища, що виникло внаслідок стихійного лиха, пожежі, злочину тощо;
 • у разі одруження штатного працівника, який працює в університеті не менше 1 року.

Яка процедура отримання матеріальної допомоги?

Для того, щоб отримати матеріальну допомогу, штатний працівник або інша особа у відповідних випадках:

 1. Має особисто написати і подати заяву разом із копіями підтверджуючих документів (при собі мати їх оригінали) відповідальній особі від соціально-побутової комісії за адресою: вул. 600-річчя, буд.21, кабінет 512 не пізніше ніж через 6 місяців з моменту настання обставин.
 2. Після отримання заяви Комісія на засіданні приймає рішення про надання або ненадання матеріальної допомоги, а також визначає її розмір та за результатами розгляду готує відповідне подання ректору, який приймає остаточне рішення.

Чи можна отримати матеріальну допомогу декілька разів на рік з різних підстав?

Так, можна, якщо її загальний розмір буде становити не більше ніж один посадовий оклад відповідного працівника.

Наприклад, посадовий оклад працівника А становить 3000 грн., і йому у січні поточного року призначено матеріальну допомогу в розмірі 2500 грн. Цей працівник може звернутися за призначенням матеріальної допомоги в тому ж календарному році, але така допомога може бути призначена йому лише у розмірі до 500 грн.

Хто приймає рішення про надання матеріальної допомоги?

Відповідно до Положення про оплату праці та надання матеріальної допомоги, рішення про надання матеріальної допомоги приймає ректор за поданням спільної соціально-побутової комісії університету та профспілки.

Чи оподатковується матеріальна допомога?

Відповідно до положень Податкового кодексу України, не оподатковується матеріальна допомога в розмірі, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2021 році ця сума становить — 3180 гривень. Якщо сума призначеної матеріальної допомоги перевищує відповідний розмір, сума перевищення оподатковується на загальних підставах.

Орієнтовний перелік документів, необхідний для надання матеріальної допомоги

Залежно від підстав, для отримання матеріальної допомоги працівник має пред’явити представникові комісії оригінали та подати копії документів:

 1. у разі смерті одного з подружжя, батьків, дітей працівника — свідоцтво про смерть, а також документи, що підтверджують відповідні родинні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану, рішення суду тощо);
 2. у разі тяжкої, довготривалої хвороби або хвороби, що пов’язана з проведенням складної хірургічної операції працівника або його неповнолітньої дитини, — медичні довідки, заключення та/або інші підтверджуючі документи, а також свідоцтво про народження дитини;
 3. у разі народження дитини — свідоцтво про народження дитини, в якому працівник зазначений як мати або батько дитини;
 4. у разі скрутного матеріального становища, що виникло внаслідок стихійного лиха, пожежі, злочину тощо, — довідки, акти, рішення уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування про відповідні події, наприклад витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 5. у разі одруження штатного працівника, який працює в університеті не менше 1 року, — свідоцтво про шлюб.

Звертаємо Вашу увагу, що цей перелік є орієнтовним. Комісія може затребувати додаткові документи, виходячи з конкретних обставин.

Склад соціально-побутової комісії

Саволюк Ірина Федорівна

заступник начальника відділу кадрів

E-mail: [email protected]

Солобут Оксана Сергіївна

методист вищої категорії інформаційно-аналітичного сектору навчального відділу, секретар Профспілкового комітету НПСП ДонНУ

E-mail: [email protected]

Бурдига Владислав Олегович

голова комісії, помічник ректора з організаційно-правових питань, заступник голови Профспілкового комітету НПСП ДонНУ

E-mail: [email protected] 

Горбачова Людмила Іванівна

заступник голови комісії, головний бухгалтер

E-mail: [email protected]

Павловська Тамара Миколаївна

секретар комісії, завідувач сектору контролю загального відділу

E-mail: [email protected]