Освітньо-практичний центр інноватики та стратегічного розвитку

Освітньо-практичний центр інноватики та стратегічного розвитку (ОПЦІСР) є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса, що займається розробкою та впровадженням інноваційних форм навчального процесу; стратегічним плануванням розвитку університету, координацією роботи його структурних підрозділів в контексті дотримання Стратегії-2025 та реалізації тактичних кроків.

Відділення міждисциплінарного навчання

На базі відділення здійснюється запровадження нових освітніх технологій у навчальному процесі, виходячи зі стратегічних пріоритетів розвитку вищої освіти в Україні; організація та координація інноваційних форм проектно-орієнтованого навчання, його навчально-методичне забезпечення (розробка освітніх програм та навчальних планів на основі компетентністного підходу).

Сектор управління рейтингами і компетенціями

Здійснює управління внутрішньоуніверситетським рейтингом (персональним, кафедральним, факультетським); підготовку аналітичних матеріалів щодо компетенцій і мотивацій співробітників, організацію взаємодії структурних підрозділів ДонНУ імені Василя Стуса; впроваджує інноваційні форми управління персоналом.

Навчальна лабораторія моніторингу та систем управління якості освіти

Координує розробку та впровадження заходів щодо створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Університеті; організовує та проводить опитування здобувачів вищої освіти та формує на цій основі рекомендації щодо покращення навчального процесу; проводить оцінку освітньої та науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів.

Сектор стратегічного розвитку та новацій в освітній діяльності

Забезпечує координацію роботи структурних підрозділів ДонНУ імені Василя Стуса у контексті планування та дотримання Стратегії-2025; займається розробкою інструментів запровадження нових освітніх технологій у навчальний процес, проектів вдосконалення форм проектно-орієнтованого навчання.

Пріоритетними напрямами діяльності ОПЦІСР є виявлення, формування та активізація інноваційної діяльності, координація проектів і грантів, пошук та залучення позабюджетного фінансування розвитку ДонНУ імені Василя Стуса, організація роботи з комерціалізації прикладних продуктів освітньої та наукової діяльності, реалізація авторських практичних програм супроводу діяльності владних та бізнес-структур, інтеграційних форм співпраці з місцевою громадою та академічним середовищем України.

Майбутнє вже поряд… Наважся на інновації!

Співробітники центру

Пачос Юлія Віталіївна

Директор центру

Електронна пошта: [email protected]

Скопова Олена Іванівна

Завідувач відділення міждисциплінарного навчання

Електронна пошта: [email protected]

Материнська Ольга Андріївна

Завідувач навчальної лабораторії моніторингу та систем управління якістю освіти

Електронна пошта: [email protected]

Дубій Інна Миколаївна

Методист заочної форми навчання

Електронна пошта: [email protected]

Полторак Валерія Володимирівна

Лаборант навчальної лабораторії моніторингу та систем управління якістю освіти

Електронна пошта: [email protected]

Медецька Світлана Петрівна

Провідний фахівець сектору стратегічного розвитку та новацій в освітній діяльності

Електронна пошта: [email protected]

Кобідзе Нонна Нодарівна

Старший лаборант відділення міждисциплінарного навчання

Електронна пошта: [email protected]

Контакти:

Освітньо-практичний центр інноватики та стратегічного розвитку

каб. 614, Головний корпус ДонНУ імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця.

Телефон:

+380 (063) 213-49-46

Електронна пошта:

[email protected]