Донецький національний університет імені Василя Стуса Освітньо-практичний центр інноватики та стратегічного розвитку

Освітньо-практичний центр інноватики та стратегічного розвитку

Освітньо-практичний центр інноватики та стратегічного розвитку (ОПЦІСР) є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса, що займається:

  • розробкою та впровадженням інноваційних форм навчального процесу;
  • стратегічним плануванням розвитку університету, координацією роботи його структурних підрозділів в контексті дотримання Стратегії-2025 та реалізації тактичних кроків;
  • моніторингом внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

Навчально-практична лабораторія інновацій в освіті

займається розробкою інструментів, запровадженням нових освітніх технологій у навчальний процес, проектів вдосконалення форм проектно-орієнтованого навчання, враховуючи стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти в Україні. В межах діяльності лабораторії організація та координація інноваційних форм проектно-орієнтованого навчання, його навчально-методичне забезпечення (розробка освітніх програм та навчальних планів на основі компетентністного підходу).

Навчально-практична лабораторія «Творча майстерня»

головною метою діяльності лабораторії є забезпечення освітніх потреб і надання додаткових освітніх послуг. Лабораторія пропонує різноманітні освітні програми, що дозволяють людині будувати успішну професійну кар’єру, оновлювати свої знання, бути конкурентоспроможною, реалізувати свої прагнення і здібності, навчаючись протягом усього життя; задовольняє потреби населення у різноманітних освітніх послугах, створює сприятливі умови для набуття нових знань, розвитку творчих здібностей слухачів різних вікових категорій.

Навчально-практична лабораторія впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

забезпечує координацію роботи та взаємодію структурних підрозділів ДонНУ імені Василя Стуса в контексті планування та дотримання Стратегії-2025; впроваджує інноваційні форми управління персоналом; розробляє та впроваджує заходи щодо створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Університеті; організовує й проводить опитування здобувачів вищої освіти та формує на цій основі рекомендації щодо покращення навчального процесу; оцінює освітню та науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; здійснює управління внутрішньоуніверситетським рейтингом (персональним, кафедральним, факультетським); готує аналітичні матеріали щодо компетенцій і мотивацій співробітників.

Пріоритетними напрямами діяльності ОПЦІСР є виявлення, формування та активізація інноваційної діяльності, координація проектів і грантів, пошук та залучення позабюджетного фінансування розвитку ДонНУ імені Василя Стуса, організація роботи з комерціалізації прикладних продуктів освітньої та наукової діяльності, реалізація авторських практичних програм супроводу діяльності владних та бізнес-структур, інтеграційних форм співпраці з місцевою громадою та академічним середовищем України.

Майбутнє вже поряд… Наважся на інновації!

Співробітники центру

Пачос Юлія Віталіївна

Директор ОП ЦІСР

Електронна пошта: [email protected]

Скопова Олена Іванівна

Завідувач Навчально-практичної лабораторії впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Електронна пошта: [email protected]

Литвиненко Марина Олександрівна

Завідувач Навчально-виробничої лабораторії «Творча майстерня»

Електронна пошта: [email protected]

Мельник Оксана Анатоліївна

Провідний фахівець Навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті

Електронна пошта: [email protected]

Медецька Світлана Петрівна

Методист заочної форми навчання Навчально-практичної лабораторії впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Електронна пошта: [email protected]

Соловйова Анастасія Ігорівна

Лаборант Навчально-практичної лабораторії впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Електронна пошта: [email protected]

Кобідзе Нонна Нодарівна

Старший лаборант, який має повну вищу освіту Навчально-практичної лабораторії впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти (0,5)

Електронна пошта: [email protected]

Кравчук Олександра Сергіївна

Лаборант Навчально-виробничої лабораторії «Творча майстерня»

Електронна пошта: [email protected]

Полторак Валерія Володимирівна

Лаборант Навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті

Електронна пошта: [email protected]

Контакти:

Освітньо-практичний центр інноватики та стратегічного розвитку

каб. 607, 609, Головний корпус ДонНУ імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця.

Телефон:

+380 (063) 213-49-46

Електронна пошта:

[email protected]