Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса, що забезпечує системний моніторинг та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до цінностей Європейського простору вищої освіти, напрацювання та реалізацію стратегії, політики, процедур, практик і заходів забезпечення якості освіти,  підтримку культури якості, стратегічне планування розвитку Університету через координацію роботи його структурних підрозділів в контексті дотримання Стратегії розвитку 2017-2025 рр.

Навчально-практична лабораторія інновацій в освіті

займається розробкою інструментів, запровадженням нових освітніх технологій у навчальний процес, проєктів вдосконалення форм проєктно-орієнтованого навчання, враховуючи стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти в Україні. В межах діяльності лабораторії організація та координація інноваційних форм проєктно-орієнтованого навчання, його навчально-методичне забезпечення (розробка освітніх програм та навчальних планів на основі компетентністного підходу).

Навчально-виробнича лабораторія «Творча майстерня»

головною метою діяльності лабораторії є забезпечення освітніх потреб і надання додаткових освітніх послуг. Лабораторія пропонує різноманітні освітні програми, що дозволяють людині будувати успішну професійну кар’єру, оновлювати свої знання, бути конкурентоспроможною, реалізувати свої прагнення і здібності, навчаючись протягом усього життя; задовольняє потреби населення у різноманітних освітніх послугах, створює сприятливі умови для набуття нових знань, розвитку творчих здібностей слухачів різних вікових категорій.

Навчально-практична лабораторія впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

забезпечує координацію роботи та взаємодію структурних підрозділів ДонНУ імені Василя Стуса в контексті планування та дотримання Стратегії-2025; впроваджує інноваційні форми управління персоналом; розробляє та впроваджує заходи щодо створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Університеті; організовує й проводить опитування здобувачів вищої освіти та формує на цій основі рекомендації щодо покращення навчального процесу; оцінює освітню та науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; здійснює управління внутрішньоуніверситетським рейтингом (персональним, кафедральним, факультетським); готує аналітичні матеріали щодо компетенцій і мотивацій співробітників.

Співробітники відділу

Скопова Олена Іванівна

Завідувач Навчально-методичного відділу

Електронна пошта: [email protected]

Литвиненко Марина Олександрівна

Завідувач Навчально-виробничої лабораторії «Творча майстерня»

Електронна пошта: [email protected]

Сегеда Сергій Андрійович

Завідувач Навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті

Електронна пошта: [email protected]

Соловйова Анастасія Ігорівна

Провідний фахівець Навчально-практичної лабораторії впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Електронна пошта: [email protected]

Мамалига Натан Євгенійович

Лаборант Навчально-практичної лабораторії впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Електрона пошта:  [email protected]

Кузьменко Діана Юріївна

Лаборант Навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті

Електрона пошта: [email protected]

Контакти:

Навчально-методичний відділ

каб. 614, Головний корпус ДонНУ імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця.

Електронна пошта:

[email protected]