Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики

Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса (далі – Комісія) – незалежний орган, що діє з метою дотримання учасниками освітнього процесу університету норм Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Комісія складається з дев’яти постійних членів та утворюється на паритетних засадах за поданням Вченої ради університету, Студентської ради університету та ректора.

Відповідно до наказу від 07 липня 2020 року № 215/05 Комісія утворена у наступному складі:

  • Амелічева Лілія Петрівна – доцент кафедри цивільного права і процесу. (Голова Комісії);
  • Горелова Наталя Сергіївна – начальник відділу кадрів (секретар Комісії);
  • Хаджинов Ілля Васильович – проректор з наукової роботи
  • Коваль Ірина Федорівна – декан юридичного факультет;
  • Бурдига Владислав Олегович – помічник ректора з організаційно-правових питань;
  • Писаренко Антон Дмитрович – студент 2 курсу СО «Бакалавр», економічний факультет;
  • Сидорова Антоніна Василівна – професор кафедри економічної та управлінської аналітики.
  • Кравчук Вадим Васильович, студент 3 курсу факультету хімії, біології і біотехнологій спеціальності «Біологія»
  • Лапчевська Катерина В’ячеславівна, студентка 3 курсу юридичного факультету спеціальності «Право».

 

Комісія проводить свої засідання за адресою: вул. 600-річчя, буд.21.

Комісія є завжди відкритою для діалогу, свої звернення можна надсилати за електрону адресу: [email protected].