Донецький національний університет імені Василя Стуса Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики

Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики

Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики ДонНУ імені В. Стуса – незалежний орган, що діє в Університеті з метою дотримання членами університетської спільноти норм Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики нашого навчального закладу, який введено в дію наказом ректора від 22.12.2016 року за №390/05.

У своїй діяльності Комісія керується вимогами чинного законодавства України, Бухарестської декларації етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі, Статуту ДонНУ імені Василя Стуса, Стратегії розвитку Університету, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики, Положенням про Комісію з питань академічної доброчесності та корпоративної етики ДонНУ імені Василя Стуса (введеним в дію наказом ректора від 05.05.2017 року за №131/05).

Ідеологія Комісії заснована на таких цінностях, зокрема:

  1.  Збереження академічних та етичних традицій університетської спільноти;
  2.  Забезпечення відповідності академічних та етичних традицій цінностям часу;
  3.  Єдності етичних принципів Університету і світового академічного простору;
  4.  Реалізації стандартів академічної честі та моралі через етичний кодекс Університету.

Політика Комісії ґрунтується, головно, на:

  1.  Законності та моральності освіти, доброчесності викладання й навчання;
  2.  Відповідальності, прозорості, етичності корпоративних взаємовідносин та менеджменту;
  3.  Ввічливості, толерантності, взаємоповаги, довіри, солідарності членів академічної спільноти;
  4.  Еволюційності традиційних й толерантності уведення новітніх засад академічної честі та культури.

Основними напрямками роботи Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики є розгляд звернень представників студентського загалу та професорсько-викладацького складу Університету, пов’язаних із порушенням принципів академічної доброчесності та корпоративної етики, регулярний щорічний аналіз результатів перевірки кваліфікаційних робіт студентів СО «Магістр» на наявність плагіату та надання відповідних рекомендацій випусковим кафедрам, моніторинг доступності та публічності чинної редакції Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики ДонНУ імені Василя Стуса в структурних підрозділах нашого закладу вищої освіти, в тому числі й на їхніх офіційних електронних сторінках, порушення проблем функціонування та наповнення інституційного репозитарію навчального закладу, організація інформаційних та пізнавальних заходів для студентів та співробітників Університету з метою обговорення актуальних питань дотримання принципів академічної доброчесності та корпоративної етики й випадків їх порушень. Комісія також періодично проводить онлайн-опитування студентів та викладачів ДонНУ імені Василя Стуса для визначення стану дотримання засад академічної доброчесності та

корпоративної етики в колективі закладу вищої освіти, можливих порушень зафіксованих у чинному Кодексі принципів та правил, надання рекомендацій для усунення виявлених за результатами опитування порушень та інших проблемних випадків недотримання Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Університету.

Члени Комісії активно співпрацюють з проректором з наукової роботи Університету та науковою частиною закладу вищої освіти у межах спеціально створюваних робочих груп з метою спільного розв’язання важливих завдань у площині реалізації та дотримання засад академічної етики на базі ДонНУ імені Василя Стуса.

Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики регулярно відслідковує актуальні новини щодо грантових пропозицій для реалізації проектів сприяння академічній доброчесності в Україні за підтримки Американських Рад з міжнародної освіти у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, інформуючи студентів та викладачів Університету щодо можливостей участі в різноманітних заходах, проектах, програмах, пов’язаних із питаннями дотримання засад і принципів академічної доброчесності у ЗВО України та закордоном.

Комісія проводить засідання щомісяця (третій тиждень – вівторок, Головний корпус ДонНУ імені Василя Стуса, вулиця Шістсотріччя, 21, приміщення коворкінг-центру, о 16.30) та є завжди відкритою до діалогу. Спілкування з Комісією також є можливим і в онлайн-форматі, свої звернення усі зацікавлені особи можуть надсилати на електронну адресу [email protected].