Омбудсмен Донецький національний університет імені Василя Стуса

Гресько Інна Миколаївна

Омбудсмен з захисту прав здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса – це особа, яка сприяє здобувачам вищої освіти у вирішення питань щодо реалізації ними своїх прав в академічному середовищі. Омбудсмен діє на підставі Положення про омбудсмена з захисту прав здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Омбудсмен:

-бере участь у розгляді звернень здобувачів вищої освіти Університету у порядку та спосіб, що визначені Університетом (в тому числі шляхом надання організаційно-методичної допомоги заявникам, а також подальшого супроводу таких заяв);

-бере участь у процедурі оскарження результатів навчання;

-здійснює незалежний моніторинг стану виконання та дотримання прав, свобод і законних інтересів здобувачів вищої освіти, а також впроваджує відповідні превентивні заходи;

-популяризує Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики Університету і заходи впровадження внутрішньої системи якості вищої освіти в Університеті;

-акумулює і поширює інформацію про кращі практики та зовнішні ризики в частині дотримання в Університеті принципів академічної доброчесності, корпоративної етики, культури якості (у томі числі якості викладання і оцінювання знань здобувачів вищої освіти);

-ініціює та бере участь у моніторингах і громадських обговореннях освітніх програм, навчальних планів підготовки фахівців, індивідуальних траєкторій навчання студентів та аспірантів, їх практичної підготовки та співпраці зі стейхолдерами;

-виносить на розгляд відповідних органів Університету пропозиції щодо підвищення рівня забезпечення прав, свобод та законних інтересів здобувачів вищої освіти;

-проводить інформаційно-роз’яснювальні кампанії стосовно прав, свобод та інтересів здобувачів вищої освіти серед учасників освітнього процесу;

-надає рекомендації учасникам освітнього процесу щодо запобігання виникненню конфліктних ситуацій;

-надає рекомендації уповноваженим особам, органам управління, громадського самоврядування, робочим та дорадчим органам Університету задля досягнення чесних, справедливих і збалансованих результатів для всіх сторін конфліктної ситуації.

Омбудсмен з захисту прав здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса – Гресько Інна Миколаївна, фахівець центру міжнародних освітніх проектів, аспірант 3 року навчання, спеціальності Психологія, філологічного факультету.

Омбудсмен є завжди відкритим для діалогу, свої звернення можна надсилати на електрону адресу: [email protected]