Лабораторія академічного письма Донецький національний університет імені Василя Стуса

Лабораторія академічного письма

1. О.Боженко, Ю.Корян. Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Методичні рекомендації.

Електронний ресурс: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18681

2. С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок. Англійська мова для навчання і роботи. Професійне іншомовне письмо. (навчальний посібник).

Електронний ресурс: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/152466/CD983.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. О.С. Частник, С.В. Частник. Англомовні елементи наукової праці: назва, анотація, резюме.

Електронний ресурс: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14381

4. Д.Ньютон. Плагіат та виклики при написанні есеїв: чого варто навчитися у студентів.

Електронний ресурс: https://saiup.org.ua/resursy/plagiat-vyklyky-pry-napysanni-ese-chogo-mozhemo-navchytysya-vid-studentiv/

5. Н.Шліхта, І. Шліхта. Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу. (За підтримки Американських рад з міжнародної освіти, Проект сприяння АД в Україні).

Електронний ресурс: https://saiup.org.ua/resursy/osnovy-akademichnogo-pysma-metodychni-rekomendatsiyi-ta-programa-kursu/

6. Папка презентацій англ. мовою (автори-укладачі вказані на слайдах, а також необхідні посилання, вона була викладена у відкритому доступі із правом завантаження на сайті Американських рад з міжнародної освіти). Присвячена практичним питанням розвитку навичок академ. письма з дотриманням принципів Академ. доброчесності__ACADEMIC WRITING WITH INTEGRITY.

Електронний ресурс: https://saiup.org.ua/resursy/
https://drive.google.com/drive/folders/1GhfeEH8Yy0ixs6FrxDtsBaL8-5-Kk3UZ

7. Бабенко Т.  Теоретична модель навчання академічного іншомовного письма / Т. Бабенко // Молодь і ринок. – 2016. – № 3. – С. 112-116.
Джерело:

8. Колоїз Ж.В. Академічне письмо та риторика :  [Практикум] / Ж.В.Колоїз. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет (КДПУ), 2018. 196 с.

9. Семеног О., Фаст О. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід :  [навчальний посібник] / О. Семеног, О. Фаст. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 190 с.