Про університет

Донецький національний університет імені Василя Стуса — це відкрита академічна спільнота, що є провідним центром освіти, науки та інновацій. Стусівський університет сьогодні — потужний науково-освітній комплекс найвищого ІV рівня акредитації, один із провідних вищих навчальних закладів України, найкращий виш Вінниці та Вінницької області.

Свою місію ДонНУ імені Василя Стуса вбачає у формуванні особистості-професіонала: Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифікованої, Інтегрованої у суспільство (Homo-І).

Коротка історія

Історія Донецького національного університету імені Василя Стуса налічує 85 років. За цей час з невеликого педагогічного інституту, на двох факультетах якого навчалося лише 138 студентів, він перетворився на сучасний освітній та інноваційний центр, відкриту академічну спільноту, університетську родину та світоглядний простір, який надає можливості жити, працювати, навчатися, самореалізовуватися.

Датою заснування ДонНУ імені Василя Стуса вважається 15 липня 1937 р., коли Постановою Ради Народних Комісарів УРСР у місті Сталіно (нині — Донецьк) було створено Сталінський (згодом — Донецький) державний педагогічний інститут. У структурі Інституту було лише два факультети: історичний та філологічний, куди у вересні того ж року було зараховано перших 138 студентів.

Брендбук

це головна книга Університету, яка є уособленням багаторічних традицій, які цінуються та мають особливе значення для Університетської родини.

Факти

Mriya-staye-realnistyu_277

1937

Рік заснування

Вінниця,
Україна

Місце розташування

DonNU_Vin
Хаджиновв

Хаджинов Ілля Васильович

Ректор університету

5270

Навчається студентів

Stud

У структурі Стусівського університету шість факультетів:

Також до складу університету входить філія:

Дозвілля

В університеті проходять ряд заходів, які об’єднують співробітників і студентів.