Навчально-практичний центр кар’єри та професійного зростання

Навчально-практичний центр кар’єри та професійного зростання був створений у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса на виконання рішення Вченої ради від 02 квітня 2018 (Протокол №9) та впорядкування діяльності окремих структурних підрозділів університету наказом ректора 128/05 від 2 квітня 2018 року під керівництвом Проректора з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій.

Центр забезпечує планування, координацію, організацію, а також моніторинг та оцінку заходів, які здійснюються з метою організації практики і стажування, сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників, підвищення кваліфікації і стажування працівників Університету і сприяння формуванню спільноти випускників Університету спільно із ГО «Асоціація студентів та випускників ДонНУ».

Центр є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса, який безпосередньо підпорядковується Проректору з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій Донецького національного університету імені Василя Стуса Нагорняк Тетяні Леонтіївні.

Організація та управління стажуванням і підвищенням кваліфікації працівників включає виконання наступних функцій:

Створення та реалізація системи професійного зростання науково-педагогічних працівників Університету із врахуванням положень Стратегії розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017-2025 рр. та функціональних стратегій;

Забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників інших підприємств, установ (зокрема закладів вищої освіти) та організацій на договірних засадах відповідно до чинного законодавства та інше.​

Планування та імплементація системи формального професійного навчання та підвищення кваліфікації відповідно до ліцензійних вимог;

Спільнота випускників нашого університету:

Координація співпраці з ГО «Асоціація студентів та випускників ДонНУ» (далі – Асоціація) та сприяння формуванню спільноти випускників Університету включає виконання наступних функцій: сприяння популяризації діяльності Асоціації та спільноти випускників в інформаційному просторі; встановлення ділових взаємовідносин з працюючими випускниками – потенційними роботодавцями з метою сприяння працевлаштуванню випускників, здобувачів вищої освіти; здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання та інше.

З метою створення спільноти випускників пропонуємо заповнити Анкету випускника ДонНУ імені Василя Стуса за наступним посиланням.

Організація практики і стажування здобувачів вищої освіти включає виконання наступних функцій:

Налагодження співпраці за дорученням керівництва Університету з провідними закордонними, українськими та регіональними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які можуть стати базами практики, стажування та подальшого працевлаштування здобувачів вищої освіти;

Своєчасне інформаційне забезпечення здобувачів вищої освіти про можливість проходження практики, а також про можливу участь у стажуванні на провідних підприємствах, установах та організаціях, в закладах вищої освіти України та світу за допомогою електронної розсилки, офіційного сайту та сторінок у соціальних мережах;

Забезпечення документального супроводу проходження практики та (або) стажування та інше.

Копельчук Вікторія Петрівна

В. о. директора Центру

Електронна пошта: [email protected]

Гавриленко Тетяна Казимирівна

Завідувач навчальної лабораторії з організації практичного навчання

Електронна пошта: [email protected]

Хом’юк Оксана Борисівна

Завідувач навчальної лабораторії навчально-практичної лабораторії з організації та забезпечення підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу

Електронна пошта: [email protected]

Саржевська Анастасія Олексіївна

Інспектор відділу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Електронна пошта: [email protected]

Контакти:

Адреса: м. Вінниця, вул 600-річчя 21, каб. 619
Електронна пошта: [email protected]edu.ua

Facebook: