Навчально-практичний центр кар'єри та професійного зростання

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса був створений навчально-практичний центр кар’єри та професійного зростання на виконання рішення Вченої ради від 02 квітня 2018 (Протокол №9) та впорядкування діяльності окремих структурних підрозділів університету наказом ректора №128/05 від 2 квітня 2018 року під керівництвом Першого проректора.

Діяльність Центру спрямована на сприяння кар’єрному становленню та розвитку здобувачів та випускників шляхом організації практичної підготовки, стажування, проведення Днів кар’єри, тренінгів, семінарів та екскурсій для здобувачів, тісної співпраці з роботодавцями, кар’єрного консультування.

Структурний підрозділ забезпечує підвищення кваліфікації і стажування працівників Університету та надання додаткових освітніх послуг на запит органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-структур, громадського сектору та закладів освіти.

Організація та управління підвищенням кваліфікації працівників включає виконання наступних функцій:

Створення та реалізація системи професійного зростання науково-педагогічних працівників Університету із врахуванням положень Стратегії розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017-2025 рр. та функціональних стратегій;

Планування та імплементація системи формального професійного навчання та
підвищення кваліфікації відповідно до ліцензійних вимог;

Забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників інших підприємств, установ (зокрема закладів вищої освіти) та організацій на договірних засадах відповідно до чинного законодавства та інше.​

Свідоцтва про підвищення кваліфікації

Спільнота випускників нашого Університету:

Координація співпраці з ГО «Асоціація студентів та випускників ДонНУ» (далі – Асоціація) та сприяння формуванню спільноти випускників Університету включає виконання наступних функцій: сприяння популяризації діяльності Асоціації та спільноти випускників в інформаційному просторі; встановлення ділових взаємовідносин з працюючими випускниками – потенційними роботодавцями з метою сприяння працевлаштуванню випускників, здобувачів вищої освіти; здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання та інше.

З метою створення спільноти випускників пропонуємо заповнити Анкету випускника ДонНУ імені Василя Стуса за посиланням.

Пропонуємо вам історії випускників ДонНУ імені Василя Стуса з різних куточків України та світу, а також різноманітних професій і світоглядів. Випускники для Університету – це велика гордість, а Alma Mater – це зв’язок на все життя!
Історії випускників ви знайдете тут – Наші випускники.

Організація практики і стажування здобувачів вищої освіти включає виконання наступних функцій:

Налагодження співпраці за дорученням керівництва Університету з провідними закордонними, українськими та регіональними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які можуть стати базами практики, стажування та подальшого працевлаштування здобувачів вищої освіти;

Своєчасне інформаційне забезпечення здобувачів вищої освіти про можливість проходження практики, а також про можливу участь у стажуванні на провідних підприємствах, установах та організаціях, в закладах вищої освіти України та світу за допомогою електронної розсилки, офіційного сайту та сторінок у соціальних мережах;

Забезпечення документального супроводу проходження практики та (або) стажування та інше.

Копельчук Вікторія Петрівна

Завідувач навчально-практичної лабораторії з організації та забезпечення підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу

Електронна пошта: [email protected]

Гулєвіч-Кузьминьска Олена Віталіївна

Завідувач навчально-практичної лабораторії з організації та забезпечення підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу

Електронна пошта: [email protected]

Тучак Діана Юріївна

Керівник виробничої практики, в.о. директора навчально-практичного центру кар'єри та професійного зростання

Електронна пошта: [email protected]

Контакти:

Адреса: м. Вінниця, вул 600-річчя 21, каб. 619
Електронна пошта: [email protected]

Facebook: