Донецький національний університет імені Василя Стуса Навчально-практичний центр кар’єри та професійного зростання

Навчально-практичний центр кар’єри та професійного зростання

Навчально-практичний центр кар’єри та професійного зростання був створений у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса на виконання рішення Вченої ради від 02 квітня 2018 (Протокол №9) та впорядкування діяльності окремих структурних підрозділів університету наказом ректора 128/05 від 2 квітня 2018 року під керівництвом Першого проректора.

Центр забезпечує планування, координацію, організацію, а також моніторинг та оцінку заходів, які здійснюються з метою організації практики і стажування, сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників, підвищення кваліфікації і стажування працівників Університету і сприяння формуванню спільноти випускників Університету спільно із ГО «Асоціація студентів та випускників ДонНУ».

Центр є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса, який безпосередньо підпорядковується Першого проректора Донецького національного університету імені Василя Стуса Нагорняк Тетяні Леонтіївні.

Організація та управління підвищенням кваліфікації працівників включає виконання наступних функцій:

Створення та реалізація системи професійного зростання науково-педагогічних працівників Університету із врахуванням положень Стратегії розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017-2025 рр. та функціональних стратегій;

Забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників інших підприємств, установ (зокрема закладів вищої освіти) та організацій на договірних засадах відповідно до чинного законодавства та інше.​

Планування та імплементація системи формального професійного навчання та підвищення кваліфікації відповідно до ліцензійних вимог;

Свідоцтва про підвищення кваліфікації

Спільнота випускників нашого університету:

Координація співпраці з ГО «Асоціація студентів та випускників ДонНУ» (далі – Асоціація) та сприяння формуванню спільноти випускників Університету включає виконання наступних функцій: сприяння популяризації діяльності Асоціації та спільноти випускників в інформаційному просторі; встановлення ділових взаємовідносин з працюючими випускниками – потенційними роботодавцями з метою сприяння працевлаштуванню випускників, здобувачів вищої освіти; здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання та інше.

З метою створення спільноти випускників пропонуємо заповнити Анкету випускника ДонНУ імені Василя Стуса за наступним посиланням.

Організація практики і стажування здобувачів вищої освіти включає виконання наступних функцій:

Налагодження співпраці за дорученням керівництва Університету з провідними закордонними, українськими та регіональними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які можуть стати базами практики, стажування та подальшого працевлаштування здобувачів вищої освіти;

Своєчасне інформаційне забезпечення здобувачів вищої освіти про можливість проходження практики, а також про можливу участь у стажуванні на провідних підприємствах, установах та організаціях, в закладах вищої освіти України та світу за допомогою електронної розсилки, офіційного сайту та сторінок у соціальних мережах;

Забезпечення документального супроводу проходження практики та (або) стажування та інше.

Копельчук Вікторія Петрівна

В. о. директора Центру, завідувач навчальної лабораторії навчально-практичної лабораторії з організації та забезпечення підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу

Електронна пошта: [email protected]

Гавриленко Тетяна Казимирівна

Завідувач навчальної лабораторії з організації практичного навчання

Електронна пошта: [email protected]

Кеба Інна Петрівна

Керівник виробничої практики

Електронна пошта: [email protected]

Саржевська Анастасія Олексіївна

Фахівець І категорії відділу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Електронна пошта: [email protected]

Контакти:

Адреса: м. Вінниця, вул 600-річчя 21, каб. 619
Електронна пошта: [email protected]

Facebook: