Центр адміністративно-господарських послуг

Центр адміністративно-господарських послуг (АГП) є самостійним структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса і підпорядкований проректору  з адміністративно-господарської роботи.

Центр АГП в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документального забезпечення управління, іншими нормативними документами, наказами та розпорядженнями ректора.

В структуру Центру адміністративно-господарських послуг входять наступні підрозділи: 

Служба головного інженера

Служба головного інженера є структурним підрозділом Центру адміністративно-господарських послуг Донецького національного університету імені Василя Стуса і створений з метою організації експлуатації, утримання та проведення вчасного ремонту будівель, споруд, виробничих приміщень, інженерних мереж, своєчасної підготовки технічної документації у відповідності з нормативними та іншими керівними матеріалами , правилами і нормами з охорони праці. Керівником служби головного інженера є Головний інженер, який безпосередньо підпорядковується проректору з адміністративно-господарської роботи.

Служба господарської експлуатації та благоустрою: 

 • навчальний корпус №1 
 • навчальний корпус №2 
 • навчальний корпус №3 
 • навчальний корпус №4 

Служба господарської експлуатації та благоустрою є структурним підрозділом Центру адміністративно-господарських послуг Донецького національного університету імені Василя Стуса і підпорядковується проректору з адміністративно-господарської роботи.

Основними завданнями господарської служби є:

 • утримання будівель, а також суміжних споруд та прилеглої території у належному стані; 
 • служба є підрозділом по організації роботи з господарського обслуговування навчальних корпусів, прилеглих до них територій та веде нагляд за правильною експлуатацією та утриманням у задовільному стані будівель, споруд, приміщень, інженерних мереж, іншого майна та своєчасно подає заявки на необхідний ремонт у відповідні служби Центру АГП; 
 • забезпечує обслуговуючий персонал необхідними матеріалами, миючими засобами, інструментами, засобами індивідуального захисту, проводить їх розподіл між ними згідно норм та потреб; 
 • забезпечує укладання договорів з підприємствами міста, необхідних при веденні господарської діяльності; 
 • визначаються зони обслуговування та своєчасне прибирання аудиторій, лабораторій, коридорів, сходових кліток в навчальних корпусах та прилеглих до них територій, відповідно до санітарних норм, своєчасно організовує очищення тротуарів, доріжок від снігу, льоду, веде нагляд за зеленими насадженнями на прилеглих територіях; 
 • організовує робочі відносини з іншими підрозділами ЦентруАГП, деканатами факультетів для забезпечення нормального навчального процесу та підтримання на належному рівні санітарного стану в закріплених будівлях та територіях; 
 • також налагоджує зв’язки з міською владою для взаємодії по прибиранню прилеглих та закріплених територій  в покращенні їх благоустрою. 

Відділ матеріально-технічного постачання

Відділ матеріально-технічного постачання є структурним підрозділом Центру адміністративно-господарських послугДонецького національного університету імені Василя Стуса. 

Завданнями відділу матеріально-технічного постачання є: 

 • забезпечення Університету всіма необхідними для його функціонування матеріальними ресурсами; 
 • розроблення проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення Університету на основі визначення потреби підрозділів підприємства в матеріальних ресурсах, складанням матеріальних балансів та заявок на розподілені за планом матеріальні ресурси та їх обґрунтуваннями і необхідними розрахунками, встановленням календарних строків поставок; 
 • участь в узгодженні умов і укладанні договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення Університету; 
 • контроль своєчасної і цілковитої реалізації виділених фондів і планів забезпечення згідно з установленою кількістю, якістю і комплектністю. 
 • виконання роботи, пов’язаної з підготовкою претензій до постачальників у разі порушення ними договірних зобов’язань, узгоджує з постачальниками зміну умов укладання договорів; 
 • забезпечення доставки матеріальних ресурсів згідно з передбаченими у договорах строками, контроль їх кількості, якості і комплектності. 
 • організація вивчення оперативної маркетингової інформації і рекламних матеріалів про пропозиції; 
 • забезпечення складання встановленої звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення Університету тощо. 

Господарча служби

Господарча служба (далі – ГС) є структурним підрозділом Центру адміністративно-господарських послуг Донецького національного університету імені Василя Стуса. ГС Університету розташовується за адресою: Донецька область, Мангушський район, с. Мелекине. 

Завданнями ГС є: 

 • забезпечення утримання у належному технічному, санітарному та протипожежному стані усіх приміщень та територій Університету, які закріплені за ГС; 
 • здійснення прибирання території та приміщень; 
 • підтримання закріплених територій в безпечному стані у зимовий період; 
 • здійснення заходів щодо цілодобової охорони майна, приміщень та території; 
 • здійснення контролю за дотриманням техніки безпеки та протипожежних  правил; 
 • здійснення контролю за раціональним використанням матеріальних цінностей; 
 • забезпечення внутрішнього та зовнішнього порядку вприміщеннях, здійснення своєчасного ремонту майна на закріпленій за ГС території; 
 • цілодобове здійснення контролю за пожежним станом будівель корпусів Університету; 
 • створення умов для роботи і відпочинку співробітників Університету; 
 • господарська організація та проведення наукових, освітніх, спортивних, культурних, урочистих та інших заходів, що ініційовані структурними підрозділами Університету, профспілковою організацією Університету, радою студентського самоврядування та затверджених комплексним планом діяльності Університету; 
 • господарська діяльність з надання послуг третім особам з організації відпочинку, оздоровлення, проведення наукових, освітніх, спортивних, культурних, урочистих подій та інших заходів та послуг, відповідно до законодавства та ін. 

Навчально-виробнича база «Сокіл»: 

 • біостанція 

НВБ «СОКІЛ» – структурний підрозділ Центру адміністративно-господарських послуг Донецького національного університету імені Василя Стуса і є базою для проведення навчально-виробничих та інших практик студентами Університету, яка забезпечує виконання навчальних планів і програм відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів для надання їм професійних виробничих навиків.  

НВБ «СОКІЛ» знаходиться за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, с. Дронівка, вул. Бібліотечна, 45. 

Основні завдання: 

 • створення належних житлових та культурно-побутових умов для працівників та студентів Університету в період проходження практик, проведення наукових досліджень, а також науково-технічних конференцій, виставок, виконання експериментальних досліджень тощо; 
 • розвиток матеріально-технічної бази для практичного навчання студентів та проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт; 
 • надання студентам Університету практичних кваліфікаційних навиків; 
 • підвищення кваліфікації студентів. 

Центральний склад

Центральний склад є структурним підрозділом Центру адміністративно-господарських послуг Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Основними завданнями роботи складу є: 

 • забезпечувати схоронність товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів їх збереження, правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів; 
 • очолювати роботи, які включають приймання, зберігання і видавання товарно-матеріальних цінностей, раціональне їх розміщення у приміщеннях і на майданчиках, додержання режиму зберігання; 
 • забезпечувати проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; 
 • забезпечувати складання, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту; 
 • організовувати видавання товарно-матеріальних цінностей структурним підрозділам Університету; 
 • забезпечувати облік товарно-матеріальних цінностей, додержання правил оформлення складських операцій і здавання первинних прибутково-видаткових документів; 
 • брати участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і ревізій; 
 • контролювати  ведення  обліку  складських  операцій встановленої звітності тощо. 

Гараж 

Гараж є структурним підрозділом Центру адміністративно-господарських послуг Донецького національного університету імені Василя Стуса і підпорядковується безпосередньо проректору з адміністративно-господарської роботи. 

Основними завданнями роботи гаража є:  

 • забезпечення транспортного сполучення Університету із іншими підприємствами та організаціями для виконання завдань і функцій Університету. 
 • проведення технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів Університету; 
 • забезпечення транспортних університету запасними частинами та матеріалами; 
 • утримання у належному стані транспортних засобів тощо. 

Навчально-практична лабораторія «Спортивний клуб»

Основними завданнями Центру АГП є: 

здійснення заходів щодо господарського обслуговування підрозділів Університету; 

створення умов з утримання в належному стані території, будівель і приміщень Університету відповідно до правил та норм санітарії і пожежної безпеки; 

організація роботи з факультетами, кафедрами з організації і планування належних умов проведення навчального процесу; 

забезпечення і планування матеріально-технічного постачання для задоволення потреб функціонування всіх напрямів діяльності Університету; 

аналіз стану організації, планування і контролю технічного стану й технічної експлуатації всіх корпусів і споруд, систем та мереж електро -, водо -, газо- і теплопостачання; 

розробка перспективних і поточних планів реконструкції університетських об’єктів, їх капітального й поточного ремонту; 

ефективне управління підпорядкованими підрозділами. 

Співробітники

СЕМЕНОВА Наталія Леонідівна  Економіст I категорії
МЕДЕЦЬКА Світлана Петрівна Провідний фахівець
ФЕДОРИШИН Василь Семенович  Головний інженер
РАЛДУГІНА Тетяна Миколаївна Провідний інженер
ТРЕТЯКОВ Олександр Анатолійович  Начальник служби
СІЛАГІН  Андрій Геннадійович   Комендант навчального корпусу №1 
ШАМРАЙ Ірина Вікторівна  Комендант навчального корпусу №2
КРАВЧУК Василь Леонтійович  Комендант навчального корпусу №3
БЄРЄГОЙ Борис Іванович  Директор господарчої служби
ЛОЗОВСЬКА Людмила Сергіївна  Завідувач центрального складу
ПЕТРУСЕНКО Олексій Валерійович  Начальник відділу матеріально-технічного постачання
КОТИНСЬКИЙ Олександр Леонідович  Директор
ЗІНОВКІН Юрій Олександрович  Водій автотранспортних засобів