Стратегія

Бачення

ДонНУ імені Василя Стуса — 2025:

 • відкрита елітарна академічна спільнота, що є провідним центром освіти, науки та інновацій;
 • класичний дослідницький університет, конкурентоспроможний на національному та міжнародному рівнях;
 • надійний та соціально відповідальний партнер для громадських і владних інститутів, міжнародної та вітчизняної бізнес-спільноти;
 • університетська родина з власним корпоративним духом;
 • світоглядний простір, який надає можливості жити, працювати, навчатися, самореалізовуватися за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму.

Стратегічні пріоритети, напрями і завдання:

Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності:

 1. Сформувати гнучкі практико-орієнтовані освітні програми, зміст яких відповідає запитам громади і світу.
 2. Створити систему професійного зростання і забезпечення гідних умов праці викладача.
 3. Диверсифікувати освітні програми за змістом, форматом та цільовою аудиторією.
 4. Запровадити внутрішню систему забезпечення якості освіти.

Трансформація у дослідницький університет інноваційного типу

 1. Забезпечити багаторівневу систему розвитку інтелектуального капіталу.
 2. Сформувати креативну територію для популяризації науки та дослідницької діяльності.
 3. Створити територію професіоналів як складову індустрії науки.
 4. Розробити внутрішні стандарти науково-дослідницької діяльності на шляху відповідності критеріям дослідницького університету.

Створення університетського світоглядного простору як living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом)

 1. Визначити і запровадити ціннісну парадигму взаємовідносин: учень — учитель — колега — партнер — учень.
 2. Створити кластер світоглядного простору — «Університетський спорт».
 3. Розробити та реалізувати соціальні та інфраструктурні кластери академічного містечка — I-Кампусу, відкритого для нових можливостей і становлення особистості.