Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України включає ЗВО III-IV рівнів акредитації, а також 7 підрейтингів ТОП-10: «Кращі класичні університети України», «Кращі медичні університети України», «Кращі педагогічні університети України», «Кращі приватні університети України», «Кращі університети столиці», а також «Рейтинг ЗВО за областями» та «Рейтинг ЗВО за регіонами України».

В якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів рейтинги: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Webometrics», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

У 2019 році у консолідованому рейтингу ДонНУ імені Василя Стуса посів 21 місце  серед 237 ЗВО, 4 місце серед кращих вишів Центральної України. Наш Університет входить в десятку кращих ЗВО серед класичних університетів України.

Методологія дослідження використовує чотири основних критерії: сприйняття діяльності університету роботодавцями та загальна репутація в академічному середовищі; якість дослідницької та викладацької діяльності; загальна якість навчання; бал ЗНО на контракт; міжнародне визнання інституту і його присутність у глобальному інформаційному просторі .

У 2019 році ДонНУ імені Василя Стуса посів 31 місце серед 200 університетів.

QS World University Rankings вважається одним з найвпливовіших міжнародних щорічних рейтингів. Він досліджує вищі навчальні заклади з усього світу та відображає не тільки загальний рейтинг, але й рейтинг з окремих предметів.

Укладачі рейтингу використовували шість основних критеріїв оцінки:

  • репутація в академічному середовищі (40%);
  • відношення до випускників серед роботодавців (10%);
  • цитованість публікацій співробітників вузу (20%);
  • співвідношення числа викладачів і студентів (20%);
  • відносна чисельність іноземних викладачів (5%);
  • відносна чисельність іноземних студентів (5%).

Сьогодні дослідження охоплює понад 2000 університетів, а рейтинг розраховується для 700. Виші, які зайняли позиції до 400, ранжуються індивідуально, всі інші — по групах.

У 2018 році до світового рейтингу увійшли шість українських вишів. ДонНУ імені Василя Стуса посів місце у групі 801+.

Результати рейтингу базуються на показниках бібліографічної і реферативної бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. На сьогодні база даних Scopus постійно індексує більше 18000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук.

Оцінка вищих навчальних закладів України здійснювалась за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань даних публікацій.

Станом на квітень 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса посідає 19 місце (10 серед класичних університетів) серед 136 ЗВО України за показниками публікаційної активності в виданнях, які індексуються в наукометричній базі Scopus. Університет зберіг свої позиції як серед класичних університетів, так і в загальному рейтингу.

Індекс Гірша ДонНУ імені Василя Стуса  становить 31. Також спостерігається стабільне зростання кількості публікацій наших науковців та кількість їх цитувань.