Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України включає ЗВО III-IV рівнів акредитації, а також 7 підрейтингів ТОП-10: «Кращі класичні університети України», «Кращі медичні університети України», «Кращі педагогічні університети України», «Кращі приватні університети України», «Кращі університети столиці», а також «Рейтинг ЗВО за областями» та «Рейтинг ЗВО за регіонами України».

В якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів рейтинги: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Webometrics», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

У 2021 році у консолідованому рейтингу ДонНУ імені Василя Стуса посів 11-12 місце , 1 місце серед кращих ЗВО Центральної України, 1 місце серед ЗВО Вінниці та Вінницької області.

Методологія дослідження використовує чотири основних критерії: сприйняття діяльності університету роботодавцями та загальна репутація в академічному середовищі; якість дослідницької та викладацької діяльності; загальна якість навчання; бал ЗНО на контракт; міжнародне визнання інституту і його присутність у глобальному інформаційному просторі .

У 2021 році ДонНУ імені Василя Стуса посів 26 місце серед 200 університетів.

Рейтинг був вперше опублікований в 2014 році. Під час укладання «QS University RankingsEastern Europe and Central Asia» співробітники компанії «Quacquarelli Symonds» розглядають дані понад 2900 університетів із країн Східної Європи та Центральної Азії.

В 2019 році до рейтингу «QS University RankingsEECA-2020» увійшло 354 університета із 24 країн Європи (в 2019-305, 2018-300, 2017-300, 2016-200, 2015-150). З метою відстеження ефективності вузів в країнах Східної Європи і Центральної Азії рейтинг використовує адаптовану методологію загального світового рейтингу університетів QS, яка в тому числі подібна до методологій, що використовуються в інших регіональних рейтингах QS. В цілому оцінюється 10 критеріїв, кожен з яких вносить певний внесок у загальну оцінку університету. Результати рейтингу можуть бути відсортовані так, щоб порівнювати університети по кожному з цих 10 індикаторів.

Укладачі рейтингу використовують десять наступних критеріїв оцінки ЗВО:

  • Репутація в академічному середовищі (30%)
  • Репутація серед роботодавців (20%)
  • Співвідношення викладацького складу та кількості студентів (10%)
  • Частка співробітників зі ступенем PhD (5%)
  • Наукові роботи (10%)
  • Частка іноземних викладачів (2,5%)
  • Частка іноземних студентів (2,5%)
  • Міжнародна дослідницька мережа (10%)
  • Вплив університету в Інтернеті (5%)
  • Кількість цитувань на одну статтю (5%)

Наш університет у 2019 р. посів 10-15 місце серед 18 ЗВО України, представлених у рейтингу (у 2018 р.-10-14, 2017 р. – 8 місце), і потрапив до категорії 201-250 в цілому в регіоні Східної Європи та Центральної Азії.

За даними рейтингу 2019 року, ДонНУ вдалося посісти місце серед 60% найкращих університетів регіону (65,3% у 2015-2016, 50,5 у 2016-2017 та 52,6 у 2018).

Результати рейтингу базуються на показниках бібліографічної і реферативної бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. На сьогодні база даних Scopus постійно індексує більше 18000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук.

Оцінка вищих навчальних закладів України здійснювалась за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань даних публікацій.

Станом на квітень 2021 року Донецький національний університет імені Василя Стуса посідає 19 місце (11 серед класичних університетів) серед 136 ЗВО України за показниками публікаційної активності в виданнях, які індексуються в наукометричній базі Scopus. Університет зберіг свої позиції як серед класичних університетів, так і в загальному рейтингу.

Індекс Гірша ДонНУ імені Василя Стуса  становить 35. Також спостерігається стабільне зростання кількості публікацій наших науковців та кількість їх цитувань.