Інформаційний пакет ЄКТС

Інформація про заклад

Донецький національний університет імені Василя Стуса

це відкрита академічна спільнота, провідний центр освіти, науки та інновацій.
Стусівський університет сьогодні –  потужний науково-освітній комплекс найвищого ІV рівня акредитації, один із провідних вищих навчальних закладів України, найкращий виш Вінниці та Вінницької області.

Місія

ДонНУ імені Василя Стуса полягає в формуванні особистості-професіонала, Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентіфікованої, Інтегрованої в суспільство (Homo-I).

Бачення ДонНУ імені Василя Стуса — 2025:

Світоглядний простір, який надає можливості жити, працювати, навчатися, самореалізовуватися за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму;

Класичний дослідницький університет, конкурентоспроможний на національному та міжнародному рівнях;

Надійний та соціально відповідальний партнер для громадських і владних інститутів, міжнародної та вітчизняної бізнес-спільноти;

Університетська родина з власним корпоративним духом;

Відкрита елітарна академічна спільнота, що є провідним центром освіти, науки та інновацій;

Стратегічні пріоритети:

Пріоритет 1. Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоорієнтованості та
конкурентоспроможності.

Пріоритет 2. Трансформація у дослідницький університет інноваційного типу.

Пріоритет 3. Створення університетського світоглядного простору як living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом).

ДонНУ імені Василя Стуса – класичний університет, у якому здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти природничого, гуманітарного, економічного профілів ступенів освіти: бакалавр, магістр, аспірант, докторант за 93 освітніми програмами. В Університеті працюють чотири спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Через провадження додаткових освітніх послуг і навчання протягом життя ДонНУ імені Василя Стуса реалізує свою освітню місію та є в тренді законодавчого закріплення видів додаткової освіти в Україні.

Донецький національний університет імені Василя Стуса

вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна

Контакт-центр: +380 (432) 50-89-48
Електронна адреса: [email protected]
Адреса web-сайту: https://www.donnu.edu.ua

Дістатися до головного корпусу Університету (зупинки «вул. 600-річчя») можна:

від залізничного вокзалу: тролейбусом № 5, трамваєм № 6, автобусом № 25;
від автовокзалу «Центральний»: тролейбусом № 5, трамваєм № 6, автобусом №25;
від автовокзалу «Західний»: трамваєм № 2, 3;
від автовокзалу «Східний»: тролейбусом № 4.

Навчальний рік у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса розпочинається 1 вересня і складається з двох семестрів – осіннього та весняного.

Офіційні свята

 • 1 січня (Новий рік)
 • 7 січня (Різдво Христове)
 • 8 березня (Міжнародний жіночий день)
 • Великдень (Пасха)
 • 1 травня (Міжнародний день солідарності трудящих)
 • 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні)
 • Трійця
 • 28 червня (День Конституції)
 • 24 серпня (День незалежності)
 • 14 жовтня (День захисника України)
 • 25 грудня (Католицьке Різдво)

Графік навчального процесу і розклад навчальних занять складаються згідно з робочими навчальними планами.

Сукупна тривалість навчальних занять, практик та інших видів робіт упродовж навчального року (курсу) не може бути меншою за 40 тижнів.

Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, окрім випускного, повинна становити не менше 8 тижнів.

Граничні терміни поновлення/переведення до Університету:

Осінній семестр

до 15 вересня

Весняний семестр

до 15 лютого

Граничні терміни ліквідації академічної різниці в Університеті:

Осінній семестр

до 15 жовтня

Весняний семестр

до 15 березня
(але не пізніше, ніж до початку наступної сесії – за заочною формою навчання).

Хаджинов Ілля Васильович

Ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор.

Онищенко Андрій Миколайович

Проректор з адміністративно-господарської роботи

Спеціальність/ Спеціалізація Перелік освітніх програм
СО БАКАЛАВР СО МАГІСТР
Факультет інформаційних і прикладних технологій
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність Документознавство та інформаційна підтримка управлінської діяльності
052 Політологія Прикладна політологія та політичні технології

Політологія

Політичне консультування у сфері публічної політики
061 Журналістика Журналістика Політична журналістика
111 Математика Математика

Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних

113 Прикладна математика Прикладна математика Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки Сучасні інформаційні технології та програмування

Розробка програмного забезпечення та комп’ютерна графіка

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні технології обробки даних
125 Кібербезпека / Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека
281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністрування
Факультет хімії, біології і біотехнологій
091 Біологія / Біологія та біохімія Біологія Біологія
101 Екологія Екологія Екологія
102 Хімія Хімія

Біохімія

Екохімбезпека

Хімія

Біохімія

 

Факультет історії та міжнародних відносин
032 Історія та археологія Історія та археологія Публічна історія
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання
Факультет філології, психології та іноземних мов
035 Філологія

035.01 Українська мова та література

Українська мова та література

 

Українська мова та література

 

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

 

Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

 

035 Філологія

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

 

 

035 Філологія
035.10 Прикладна лінгвістика
Прикладна лінгвістика

Міжкультурна лінгвістика

Прикладна лінгвістика

 

053 Психологія Психологія Реабілітаційна психологія в надзвичайних ситуаціях
Економічний факультет
051 Економіка Бізнес-аналітика

Економіка підприємства

Управління персоналом та економіка праці

Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)

Економіка підприємства
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок  Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування

Міжнародний фінансовий менеджмент

073 Менеджмент Менеджмент

Менеджмент персоналу

Менеджмент організацій та адміністрування

Бізнес-адміністрування

075 Маркетинг Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і торгівля

Туристичний бізнес

Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес

Інноваційне підприємництво
232 Соціальне забезпечення Соціальне підприємництво
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка

Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад

Цифрова бізнес-дипломатія

Міжнародні економічні відносини
Юридичний факультет
081 Право

293 Міжнародне право

Право

Міжнародне право

Право

Прийом на навчання до Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснюється Приймальною комісією згідно із затвердженими Правилами прийому Університету, розробленими відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України. Донецький національний університет імені Василя Стуса оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями освіти, спеціальностями (спеціалізаціями), освітніми програмами, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.До ДонНУ імені Василя Стуса приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають освіту за відповідним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем та виявили бажання здобути вищу освіту.Усі особи, які здобувають вищу освіту у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, мають рівні права та обов’язки.Прийом до Університету за всіма ступенями освіти здійснюється на підставі конкурсу незалежно від джерел фінансування.Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року та відповідно до чинного Положенням про порядок переведення та поновлення у ДонНУ імені Василя Стуса.Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які навчались в Університеті та були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у ДонНУ імені Василя Стуса або в іншому закладі вищої освіти.Детально з інформацією щодо правил і вимог до зарахування Донецького національного університету імені Василя Стуса можна ознайомитися за посиланням.

Для здобуття ступеня бакалавра І курс особи, які здобули повну загальну середню освіту
ІІ або ІІІ курс, І зі с. т. н. особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Для здобуття ступеня магістра І курс особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)
Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю ІІ курс особи, які здобувають освітній ступінь бакалавра не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план
І зі с.т.н. особи, які здобули ступінь бакалавра або вищий ступінь (рівень)
Для здобуття ступеня доктора філософії особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)
Для здобуття ступеня доктора наук особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук)

Європейська система трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС) створено для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру, порівняння і підтвердження кваліфікацій та результатів навчання, сприяння мобільності студентів, спрощення розуміння й порівняння навчальних програм та досягнень як між вітчизняними, так і зарубіжними навчальними закладами. Ця система базується на угоді, яка передбачає, що навчальне навантаження студента денної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.До навчального навантаження входять усі види робіт студентів: відвідування лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та екзаменів, проходження практики, атестація, написання та захист курсових і кваліфікаційних робіт.Система ЄКТС ґрунтується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає використання всіх її складових: кредитів ЄКТС, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів, академічної довідки, Diploma Supplement.Кредити ЄКТС – числовий еквівалент навчального навантаження, необхідного студентам для досягнення очікуваних результатів навчання, призначаються всім розділам програми навчання (дисципліні) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ЄКТС зараховуються студентам, які успішно вивчили дисципліну і одержали позитивну оцінку за виконану роботу.Шкалу оцінювання використовують для спрощення переведення оцінок, отриманих за системою ЄКТС, національною і 100-баловою системами ДонНУ імені Василя Стуса.Схема оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ДонНУ імені Василя СтусаПерезарахування кредитів за періоди навчання у закладах вищої освіти за програмами академічної мобільності, подвійних дипломів та визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Порівняння обсягу навчального навантаження ґрунтується на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у вищому навчальному закладі — партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою ДонНУ імені Василя Стуса.Здобувачі, які поновлюються на навчання, переводяться з інших ЗВО України в ДонНУ імені Василя Стуса здійснюється за допомогою академічної довідки.Для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенту необхідно набрати певну кількість кредитів, визначену навчальним планом підготовки бакалаврів відповідного напряму/спеціальності. Кількість кредитів навчального плану підготовки бакалаврів дорівнює 180-240 кредитам.Для отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти студенту необхідно набрати певну кількість залікових балів, визначену навчальним планом підготовки магістрів відповідної спеціальності. Кількість кредитів навчального плану підготовки магістрів дорівнює 90-120 кредитам.

Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за бальною шкалою, що використовується в Університет Оцінка за національною шкалою
A 90-100 Відмінно / Excellent Зараховано/Passed
B 82-89 Добре / Good
C 75-81
D 67-74 Задовільно / Satisfactory
E 60-66
Fx 0-59 Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail

Структурні підрозділи

Консультаційну допомогу студент може отримати в деканаті факультету, на кафедрі, у відділі виховної та соціальної роботи, у відділі підготовки до навчання та освіти іноземців, у відділ навчально-методичного забезпечення кар’єрного зростання і професійного розвитку, у відділі кадрів, у юридичному відділі тощо.

У деканаті факультету студент може отримати інформацію щодо:

 • реєстрації студента на початку навчального року;
 • розкладу занять; довідки про навчання, академічної довідки;
 • навчального рейтингу, кількості опанованих кредитів;
 • стипендії: загальної, підвищеної, соціальної;
 • індивідуального плану опанування дисциплін;
 • перезарахування дисциплін;
 • надання академічної відпустки, стажування, відрахування;
 • поновлення на навчання;
 • переведення на іншу спеціальність, форму навчання.

На кафедрі студент може отримати інформацію щодо:

 • навчального плану підготовки за певною спеціальністю/освітньою програмою;
 • індивідуального плану опанування дисциплін;
 • запису на вибіркові дисципліни, сертифікатні програми;
 • навчальну систему Moodle;
 • обрання тем курсових, кваліфікаційних робіт;
 • проходження практик.

У відділі з виховної та соціальної роботи студент може отримати інформацію щодо:

 • отримання єдиного квитка пільговою категорією студентів діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;
 • отримання соціальних стипендій;
 • отримання грошової компенсації деякими пільговими категоріями студентів за проживання у гуртожитках;
 • отримання грошової компенсації за навчання пільговою категорією студентів діти, із сімей учасників АТО;
 • поселення у гуртожитки;
 • отримання медичної допомоги;
 • участі у творчих колективах та заходах університетського, міського та обласного рівня

Відділ підготовки до навчання та освіти іноземців надає інформацію щодо:

 • міжнародних програм: стипендії, літні школи, волонтерство, гранти, конкурси;
 • академічної мобільності;
 • порядку прийому іноземних громадян на навчання до Донецького національного університету імені Василя Cтуса.

У відділі навчально-методичного забезпечення кар’єрного зростання і професійного розвитку студент може отримати інформацію щодо:

 • організації практичної підготовки;
 • наявності баз практичної підготовки;
 • пропозицій стажування та працевлаштування здобувачів вищої освіти.

Актуальні питання

Як і коли я можу дізнатись про результати рейтингу?

Довідка про навчання та академічна довідка надаються деканатом факультету.Термін виготовлення довідки про навчання – 1 день, академічної довідки – 1 тиждень. Якщо довідка необхідна для військового комісаріату, то необхідно звернутися до Військово-мобілізаційного відділу (каб.602).

Як і коли я можу дізнатись про результати стипендіального рейтингу?

Інформація про стипендіальне забезпечення оприлюднюється на сайті університету після затвердження на засіданні Стипендіальної комісії. Ви можете знайти як чинні списки, так і архів в розділі «Стипендіальне забезпечення»

Чи можу я перевестись на іншу форму навчання?

Так, якщо є вакантні місця в межах ліцензійного обсягу.Більш детальну інформацію можна отримати в деканаті або приймальній комісії університету.

Чи можу я і за яких умов навчатись за індивідуальним графіком?

Графік індивідуального навчання надається на термін до одного семестру, або на інший термін упродовж відповідного семестру студентам денної форми навчання.Графік може надаватись студентам:

 • матерям (батькам) для догляду за дитиною віком до трьох років;
 • які беруть участь у програмах подвійних дипломів;
 • випускного курсу, які працюють за фахом;
 • які мають базову, або повну вищу освіту і здобувають другу спеціальність;
 • які навчаються за програмами паралельного навчання, беруть участь у програмах академічної мобільності;
 • вагітним;
 • які здійснюють догляд за хворими родичами;
 • які беруть участь у програмах мовного (професійного) стажування за кордоном;
 • за станом здоров’я;
 • з інших поважних причин.

Де дізнатись про умови одержання академічної, підвищеної та/або соціальної стипендії?

Умови призначення стипендій в ДонНУ імені Василя Стуса визначені «Правилами призначення академічних та соціальних стипендій в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».Консультацію щодо отримання академічної, підвищеної стипендій можна дізнатися у деканаті, соціальної стипендії – у відділі з виховної і соціальної роботи зі студентами (каб. 105).

Що робити, якщо я загубив студентський квиток та/або залікову книжку?

Для відновлення студентського квитка необхідно написати відповідну заяву в деканаті; звернутись у будь-яку редакцію газети, де замовити друк оголошення про втрату документу. Примірник газети з оголошенням додається до заяви на відновлення квитка.

Де можу я ознайомитись з електронною версією розкладу навчальних занять та/або заліково-екзаменаційної сесії?

З розкладом можна ознайомитись на порталі відповідного факультету.

Де я можу ознайомитись з електронними ресурсами навчальних і навчально-методичних матеріалів дисциплін спеціальності?

З матеріалами можна ознайомитись на порталі відповідного факультету або на платформі дистанційного навчання Moodle Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Куди я можу звертатись з питань поселення до гуртожитку?

Інформацію можна одержати у відділі з виховної і соціальної роботи зі студентами (навчальний корпус №1, к. 105).

Чи можу я отримати ксерокопії власних документів (атестату, диплому про базову вищу освіту), які подавав при вступі?

Так, копії документів можна одержати у відділі кадрів (навчальний корпус № 1, к. 510).

Що робити, якщо я загубив диплом про вищу освіту, одержаний в ДонНУ імені Василя Стуса?

Потрібно звернутися до деканату, навчального відділу університету.

Де я можу дізнатись про умови та терміни поновлення/переведення до університету?

З питань поновлення/переведення необхідно звертатись до Приймальної комісії університету (навчальний корпус № 1, к. 101).Строки прийняття заяв від осіб, що поновлюються/переводяться:на осінній семестр – з 01 червня по 15 вересня.на весняний семестр – з 01 грудня по 15 лютого.

Корисна інформація

Хаджинов І.В.

Проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор

Римар П. В.

Завідувач навчального відділу

Войт Л.Л.

Заступник завідувача навчального відділу

Інформація для здобувачів

Гуртожитки

Донецький національний університет імені Василя Стуса забезпечує всіх бажаючих здобувачів вищої освіти місцями у державних і приватних гуртожитках.

Не маючи власної інфраструктури, Університет досяг домовленостей з державними закладами вищої та передвищої освіти щодо оренди місць у гуртожитках для централізованого поселення своїх студентів. Серед них: Вінницький національний технічний університет, Вінницький кооперативний інститут, Вінницький транспортний коледж тощо. Крім того, ДонНУ імені Василя Стуса має угоду про співпрацю з приватним гуртожитком «Ангар», де з моменту переміщення Університету до м. Вінниці і дотепер постійно проживають наші студенти і викладачі.

Гуртожитки різняться рівнем комфорту, місцем розташуванням і транспортною розв’язкою, умовами проживання (блочна або коридорна система, меблі, побутова техніка тощо), а також вартістю проживання: від 700 до 2100 грн./міс. на одну особу.

Поселення здобувачів вищої освіти в гуртожитки забезпечують співробітники Відділу з виховної і соціальної роботи. Детальніше – за посиланням https://www.donnu.edu.ua/uk/poselennya-v-gurtozhitki

Харчування

Згідно з чинним законодавством України, студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса з числа пільгових категорій: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та з їх числа, отримують грошову компенсацію на харчування. У залежності від форми державного забезпечення студентів-пільговиків (часткового або повного), вони отримують кошти або на обіди, або на триразове харчування.

Щодо відповідної інфраструктури, у навчальних корпусах Університету працюють сучасні їдальні та студентські кафе, де можна якісно та збалансовано харчуватися за помірними цінами. Крім того, встановлені торговельні автомати з гарячими та холодними напоями, кондитерськими виробами.

Поряд із корпусами ДонНУ імені Василя Стуса  – розвинена система міських кулінарій, кафе, кав’ярень, ресторанів з різноманітною кухнею за замовленням.

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса працюють два медпункти: у Головному корпусі за адресою: вул. 600-річчя, 21, каб. 620 та у навчальному корпусі № 2 за адресою: вул. Академіка Янгеля, 4, каб. 227.

Отримати кваліфіковану та комплексну медичну допомогу студенти ДонНУ імені Василя Стуса можуть у медичному  центрі «Моє Здоров’я» за адресою: вул. Хмельницьке  шосе 96Г;  контактні телефони: 0974631203, 0432 551 163, 0432 551 164.

Студенти, що приїздять на навчання з інших міст, смт та сіл Вінницької та інших областей України можуть підписати декларацію із сімейним лікарем вказаного центру.

Донецький національний університет імені Василя Стуса – це потужний комплекс навчально-виробничих приміщень де створені сприятливі умови для навчання. До послуг здобувачів вищої освіти 4 навчальних корпуси , Хмельницька філія «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля», бібліотека, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровча база «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).

Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса мають право на стипендіальне забезпечення. Рішення про стипендіальне забезпечення приймається стипендіальною комісією Університету. Стипендії виплачуються раз на місяць.

Види стипендій:

Академічні стипендії, в т.ч. іменні;

Соціальні стипендії.

Академічні стипендії виплачуються здобувачам денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за успіхи в навчанні.Академічні стипендії поділяються на:

Ординарні (звичайні);

Стипендії у підвищеному розмірі для здобувачів, які досягли особливих успіхів у навчанні;

Іменні стипендії (розміри і порядок їх призначення визначаються окремими нормативно-правовими актами).

Здобувачам 1-го року навчання (І семестр) академічна стипендія призначається на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступу. В подальшому, згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі прямих вимірювань навчальних досягнень претендентів вищої освіти з кожного компоненту освітньої програми, в який включаються всі здобувачі, які навчаються на певному факультеті/інституті за відповідною спеціальністю.Здобувачі вищої освіти мають можливість отримувати такі персональні та іменні академічні стипендії:

Стипендія Президента України;

Іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України;

Стипендія Верховної Ради України;

Стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів;

Стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;

Інші академічні іменні та персональні стипендії.

Соціальні стипендії виплачуються здобувачам денної форми навчання на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодопризначення соціальних стипендій окремим категоріям громадян. Соціальні стипендії отримують здобувачі, які успішно здали сесію.На виплату соціальної стипендії мають право:

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

Особи, які відповідно до Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги при призначенні стипендії;

Особи, які відповідно до ст. 5 Закону «Про підвищення престижності шахтарської праці» мають право на призначення соціальних стипендій;

Особи, яким Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій і їхніх дітей, дітей, один з батьків яких загинув в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для отримання професійно-технічної та вищої освіти» гарантується призначення соціальної стипендії.

Розмір стипендії регулюється відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України. Рейтингові списки стипендіатів і накази на призначення стипендій знаходяться за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/stipendialne-zabezpechennya/

В Університеті на базі юридичного факультету  працює юридична клініка «Pro bono», яка надає безоплатну первинну юридичну допомогу незахищеним верствам населення, учасникам бойових дій, ВПО, студентам та громадянам.У межах юридичної клініки «Pro bono» діють: дві клініки цивільного та сімейного права, клініка трудового права та соціального забезпечення, клініка адміністративного права.Для здійснення правової просвіти створений Клуб юного юриста.Функціонують дві імітаційні клініки з відпрацювання навичок юридичного обслуговування суб’єктів господарювання; інтернатура для аспірантів та молодих учених.Юридична клініка «Pro bono» діє за принципами поваги до права, справедливості, людської гідності; спрямованості на захист прав і свобод людини; гуманізму; законності та верховенства права; об’єктивності; безоплатності надання правової допомоги; конфіденційності; компетентності та добросовісності.Юридична клініка «Pro bono» надає безоплатну правову допомогу у сфері цивільного, сімейного, трудового, житлового права, права соціального забезпечення; захисту прав споживачів, інтелектуальної власності та ін.Прийом громадян здійснюється консультантами юридичної клініки «Pro bono» – студентами старших курсів двічі на тиждень відповідно до затвердженого графіку.Протягом сесії, а також канікул прийом та надання правової допомоги не здійснюється.Інформація щодо роботи юридичної клініки:https://www.facebook.com/LCDonNU/?ref=bookmarks  https://www.facebook.com/groups/310316046112844/?source_id=2027745787512923

Студентське самоврядування – це форма самоорганізації здобувачів вищої освіти, механізм представництва й відстоювання своїх прав, можливість самореалізації. Саме студентське самоврядування покликане захищати права здобувачів і бути їхнім представником в адміністрації Університету.

У Донецькому національному університету імені Василя Стуса діють органи студентського самоврядування:

Конференція студентів Університету

Студентська рада Університету

Студентські ради факультетів

Студентські ради філій

Контрольно-ревізійна комісія

Окрім того,  в Університеті працюють департаменти Студентської ради, діяльність яких спрямована на комунікацію з окремими структурними підрозділами Університет задля вирішення певних задач, реалізації спільних проєктів:

Навчально-науковий департамент

Інформаційний департамент

Проєктний департамент

Соціально-волонтерський департамент

Спортивний департамент

Культурно-масовий департамент

Усі органи студентського самоврядування є виборними.

Контакти: Вітюк Карина Олегівна – Голова Студентської ради Університету [email protected]

Напрямки реалізації наукової роботи студентів Університету:

 • відвідування семінарів науково-методичної спрямованості, які проводить ННЛ «Молодіжна наукова майстерня», участь у «Днях інформації» тощо;
 • підготовка наукових статей для участі у конференціях, семінарах, конкурсах тощо, які проходять як в університеті так і за його межами;
 • підготовка наукових доповідей для виступу на конференції, семінарі тощо;
 • науково-організаційна робота в організаційних комітетах наукових заходів;
 • участь у наукових гуртках кафедри;
 • участь у роботі Ради молодих вчених факультету та університету;
 • підготовка та участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт;
 • публікації в наукових фахових виданнях разом з науковими керівниками;
 • написання та подача заявок на отримання грантів для проведення наукових досліджень;
 • проведення спільних досліджень, можливість отримати патенти та авторські права на твір на наукові винаходи;
 • здобуття Премій та стипендій Національної академії наук України, Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
 • проходження науково-дослідної або наукової практики (для магістрів);
 • формування власного профайлу молодого науковця на корпоративному сайті університету.

Наука в ДонНУ імені Василя Стуса

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса згідно навчальних планів підготовки здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти передбачено обов’язкове проходження:

 • навчальної практики (наприклад, ознайомча, вступ до фаху, комп’ютерна, обчислювальна, загально-екологічна та ландшафтно-екологічна, фольклорна, діалектологічна, соціолінгвістична, редакційна, музейна, етнографічна, навчальна, археологічна, соціологічна, перекладацька, комунікаційна тощо);
 • виробничої практики (наприклад, перекладацька, економічна, організаційно-управлінська, навчально-виробнича, технологічна, педагогічна, музейно-краєзнавча, фахова журналістська, медіаосвітня, науково-дослідна, асистентська, переддипломна тощо).

Зміст і послідовність проходження практики регламентується наскрізною програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом.Практична підготовка, стажування і працевлаштування студентів координується в Університеті Навчально-практичним центром кар’єри та професійного зростання. Центр забезпечує планування, координацію, організацію практики і стажування, сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників, а також формуванню спільноти випускників Університету спільно із ГО «Асоціація студентів та випускників ДонНУ», здійснює моніторинг можливостей підвищення кваліфікації і стажування працівників Університету.Практична підготовка і стажування здійснюється на більше ніж 80-ти базах практики, серед яких провідні закордонні, українські та регіональні підприємства, установи та організації різних форм власності.Студенти можуть самостійно, за погодженням кафедр, вибрати місце проходження практики в межах заключених договорів, або пропонувати нові бази практики для використання.Університет активно співпрацює з Державною службою зайнятості населення, міським центром зайнятості, рекрутинговими агенціями з питань подальшого працевлаштування студентів і випускників. Відділ навчально-методичного забезпечення кар’єрного зростання і професійного розвитку

Позанавчальна та дозвіллєва активність студентів Донецького національного університету імені Василя Стуса – це комплекс спільних заходів та проєктів, що акумулює та об’єднує колектив викладачів, співробітників і студентство спільними традиціями, смислами і цінностями.

Виховна робота в ДонНУ імені Василя Стуса реалізується:

Відділом з виховної і соціальної роботи зі студентами

Навчально-практичним центром культурно-естетичного розвитку та соціальних проектів

Заступниками деканів факультету, директорів інституту з соціальної та виховної роботи

Кураторами академічних груп

Студентською радою Університету та факультетів

Важливою формою організації виховної роботи в Університеті є кураторські години, що сприяють входженню студентів в освітній простір, формують засади корпоративної етики та культури поведінки студента в якості здобувача вищої освіти – члена великої університетської родини. Невід’ємними елементами виховної роботи є корпоративні заходи. На регулярній основі в ДонНУ імені Василя Стуса відбуваються: Посвята в студенти Стусівського університету, фестивалі «Дебют першокурсника», «DonARTs», «PODDonNU», День Університету, дні факультетів, а також студентські вечірки, зустрічі клубів.

Для реалізації позаакадемічної діяльності студентів у Головному корпусі ДонНУ імені Василя Стуса працює коворкінг-центр «Університет – наш дім».

Реалізація соціальних проектів, спрямованих на користь громади регіону та держави є важливою складовою інноваційної діяльності ДонНУ імені Василя Стуса як відкритої елітарної академічної спільноти, що є провідним центром освіти, науки та інновацій. Проектна діяльність Університету дозволяє залучити зовнішні фінансові ресурси для впровадження проектних ініціатив, створити світоглядний простір (living-learning-community), який надає можливості жити, працювати, навчатися, самореалізовуватися за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму.Результатом соціальних проектів, реалізованих ДонНУ імені Василя Стуса, є створення й покращення умов праці, навчання та творчості, поповнення інтелектуального та соціального капіталу Університету, розширення мережі стратегічного партнерства не лише в Україні, а й у світі. Впровадження соціальних проектів стає платформою для самореалізації студентів, становлення їх громадської свідомості, інтеграції у соціальне життя громади і суспільства.Свідченням відкритості, високого корпоративного духу та соціальної активності університетської родини є низка успішно реалізованих структурними підрозділами, факультетами, інститутами, студентським самоврядуванням Університету соціальних проектів:

 • «Гуляючи коридорами Стусівського Університету у Вінниці» – проект соціальної дії, завдяки якому було створено атмосферу креативу і наукового пошуку у стінах ДонНУ імені Василя Стуса та проведено мистецький форум «Творимо Україну: міжкультурний діалог у стінах Стусівського університету». Реалізація проекту стала можливою за підтримки Вінницької міської ради та Вінницької ОДА, громадських організацій – Подільської агенції регіонального розвитку, Лабораторії актуальної творчості, Центру інновацій та сталого міжнародного розвитку та міжнародного партнера Британської ради. Результат проекту продемонстрував реальну інтеграцію Університету у Вінницьку громаду, їх тісну співпрацю на користь міста та об’єднав мистецьке студентство і митців з усієї України. Офіційна сторінка проекту «Гуляючи коридорами Стусівського Університету у Вінниці» https://www.facebook.com/artwallsstusuniver/
 • «Наука – це просто!» – проект, покликаний популяризувати природничі науки серед школярів Вінничини. За підтримки British Council Ukraine та програмної ініціативи «Координаційний центр переміщених ВНЗ» ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку» («CISID») було організовано 5 науково-популяризаційних заходів для школярів-вінничан і дітей-переселенців. В рамках проекту охоплено більше 10 шкіл Вінницької області, близько 900 учнів, у тому числі майже 100 дітей-переселенців зі Сходу України.
 • «Старший брат» – благодійний проект реалізований у партнерстві із БО «Львівська освітня фундація» та ГО «Академія успіху». Даний проект торкався однієї з найгостріших проблем сучасної України – військового конфлікту на Сході України та тривав протягом серпня 2017 – квітня 2018 року. В результаті проекту була реалізована програма наставництва для дітей, чий батько загинув під час війни на Сході України.
 • «Школа молодого посадовця» – цільова освітня програма, спрямована на підготовку кадрів для Департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Місія «Школи молодого посадовця» полягала у вихованні нового типу лідера – порядного професіонала та патріота, який працюватиме з громадою і для громади Вінниці. Окрім того, слухачами під керівництвом менторів розроблено 5 проектів розвитку міста.
 • «Маєш допомогу – допомагай» – соціальний проект із залучення студентів до волонтерської суспільно-корисної діяльності з допомоги малозахищеним верствам населення та притулкам для тварин. Під час реалізації юридичним факультетом ДонНУ імені Василя Стуса даного проекту були здійснені такі заходи: відвідування інтернатів для дітей з вадами розвитку, будинків пристарілих, військового шпиталю, притулку для тварин «Планета» (м. Вінниця) із концертами, матеріальною допомогою та допомогою працею.
 • «Подаруй дитині радість» – щорічна благодійна акція, яка реалізується філологічним факультетом ДонНУ імені Василя Стуса. Проект спрямований на дітей-сиріт міста Жмеринки. Результатом стала вистава для дітей «Снігова королева».
 • «Smile ярмарок. Продемонструй свою емоцію!» – благодійний ярмарок, організований кафедрою психології філологічного факультету. Усі зібрані кошти пішли на придбання подарунків для Жмеринського дитячого будинку-інтернату (дитячі речі, канцтовари, іграшки, дитячі книжки).
 • Велосипедний Прогресивний Рух у ДонНУ (ВЕПР у ДонНУ) – проект соціальної дії, реалізований за підтримки Британської ради в Україні. В рамках програми «Активні громадяни» біля корпусів ДонНУ імені Василя Стуса з’явилися велосипедні парковки та проведено вело-квест для молоді м. Вінниця.
 • Програма уряду Королівства Нідерландів — «Програма європейського партнерства» – соціально-освітній проект, мета якого полягала у створенні освітньої онлайн платформи для розвитку підприємницьких і соціальних компетенцій населення Донбасу. Проект «Освітня онлайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення Донбасу» реалізовувалась протягом 4 основних етапів на території Донецької та Луганської областей.
 • Курси підвищення кваліфікації безробітних – проект соціальної дії, реалізований Економічним факультетом протягом 2016-2017 років та спрямований на допомогу безробітним у підвищенні кваліфікації і конкурентоздатності слухачів програми на ринку праці. За результатами випускного екзамену учасники програми отримали свідоцтва, що зазначають проходження ними освітніх курсів.

Навчально-практична лабораторія «Спортивний клуб» – структурний підрозділ Донецького національного університету імені Василя Стуса, що здійснює організацію та координацію спортивних заходів та змагань університетського, міського, обласного та всеукраїнського рівнів; об’єднує студентів, аспірантів, викладачів, співробітників Університету та членів їхніх сімей для занять фізичною культурою, спортом, оздоровлення та популяризації здорового способу життя; просуває цінності фізичної культури в систему навчання, роботи, побуту та відпочинку.

Щорічно в Університеті проводиться Спартакіада з різних видів спорту, системно працюють секції з волейболу, міні-футболу, фітнесу, баскетболу, настільного тенісу, шахів, заняття в тренажерному залі.

Контакти: Юшина Олена Володимирівна – завідувач лабораторії «Спортивний клуб» [email protected]

Освітні програми