Проектна діяльність Донецький національний університет імені Василя Стуса

Проектна діяльність

Проекти співпраці британських та українських вищих навчальних закладів у рамках програми «Інтернаціоналізація вищої освіти від Британської ради в України»

Проекти співпраці британських та українських вищих навчальних закладів у рамках програми «Інтернаціоналізація вищої освіти від Британської ради в України»

(Тривалість: 2016 – 2018 рр.)

Бюджет проекту: 12 000 фунтів стерлінгів
Інструмент фінансування: Британська Рада в Україні

Партнери:

Університет Кардіф Метрополітан

Мета та завдання проекту: головною метою проекту було розроблення стратегії інтернаціоналізації Донецького національного університету імені Василя Стуса, вдосконалення системи управління міжнародними службами, активізація участі в міжнародній діяльності.
Основні результати проекту:

 • Стратегія інтернаціоналізації Донецького національного університету імені Василя Стуса була розроблена (https://www.donnu.edu.ua/uk/strategiya-internatsionalizatsiyi/);
 • в рамах розроблення Стратегії інтернаціоналізації було здійснено загальний SWOT-аналіз діяльності університету, а також було проведено 2 стратегічні сесії в межах обговорення Стратегії інтернаціоналізації.
 • під час робочого візиту до Університету Кардіф Метрополітан, участники проекту познайомилися з структурою міжнародного відділу Університету, а також перейняли досвід розроблення та впровадження Стратегії інтернаціоналізації для Донецького національного університету імені Василя Стуса, виділивши напрямки реформування структури міжнародних служб;
 • було проведено 2 раунди опитування щодо міжнародної діяльності Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 • було створено інтернет-сторінку Міжнародного відділу Донецького національного університету імені василя Стуса (https://www.facebook.com/Vasyl-Stus-Donetsk-National-University-International-Office-714741158685191/).

Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України у 2016 році від Британської ради в Україні

Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України у 2016 році від Британської ради в Україні

(Тривалість проекту: 2016 – 2017)

Інструмент фінансування: Британська Рада в Україні
Мета проекту полягала в сприянні реформ у сфері Вищої освіти шляхом розвитку лідерського потенціалу університетів України. Проект «Стратегія інтернаціоналізації Донецького національного університету» було реалізовано протягом 2016 – 2017 рр. Головною метою проекту було розроблення стратегії інтернаціоналізації , дистанційної англомовної магістерської програми, методів забезпечення якості освіти відповідно до Британських стандартів, зростання внутрішньої та зовнішньої мобільності.
Основні результати проекту:

 • було підписано Меморандум про співпрацю між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та Університетом Кардіф Метрополітан;
 • було розвинено лідерські компетенції університетської проектної групи університету в галузі інтернаціоналізації в межах Академії змін та Програми майбутніх лідерів;
 • було проведено онлайн дискусію щодо пріоритетних напрямів імплементації функціональної стратегії інтернаціоналізації.

Програма уряду Королівства Нідерландів — «Програма європейського партнерства «Матра»

Програма уряду Королівства Нідерландів — «Програма європейського партнерства «Матра»

(Тривалість: 2016 – 2017 рр.)

Бюджет проекту: 1 350 000 грн.
Інструмент фінансування: європейська партнерська програма «Матра» за підтримки програми уряду Королівства Нідерландів.
Отримувач гранту: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Мета програми — створення освітньої онлайн платформи для розвитку підприємницьких і соціальних компетенцій населення Донбасу на основі економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.
Партнери:

 • Донецький обласний центр зайнятості
 • Донецька обласна державна адміністрація
 • Донецька торгово-промислова палата

Основні результати:

 • Було створено і розміщено на дистанційній платформі Moodle 10 безкоштовних он-лайн курсів для розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення Донбасу;
 • Було створено консультаційні центри у Вінниці та Костянтинівці.

«Грошова підтримка від Посольства Франції для відновлення зв’язків ДонНУ імені Василя Стуса з університетами Франції»

«Грошова підтримка від Посольства Франції для відновлення зв’язків ДонНУ імені Василя Стуса з університетами Франції»

(Тривалість: січень-липень 2017 рр.)

Бюджет проекту: 150 000 грн.
Інструмент фінансування: відділ культури та співробітництва Посольства Франції в Україні.
Отримувач гранту: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Партнери:

 •  Міжнародний відділ ДонНУ імені Василя Стуса
 •  Хімічний факультет ДонНУ імені Василя Стуса
 •  Фізико-технічний факультет ДонНУ імені Василя Стуса

Основні результати:

 •  Проведено спільні дослідження з французькими колегами у галузі робототехніки;
 •  Укріплено партнерські відносини з французькими університетами;
 •  Закуплено обладнання для хімічного та фізико-технічного факультету.

Науковий проект «Агресія та аргументація – конфліктний дискурс і його мовне вирішення»

Науковий проект «Агресія та аргументація – конфліктний дискурс і його мовне вирішення»

(Тривалість: травень 2016 – квітень 2019 рр.)

Інструмент фінансування: Folkswagen Fondation

Партнери:

 •  Інститут славістики Дрезденського технічного університету,
 •  Філологічний факультет Російського державного педагогічного університету імені О.І. Герцена.

Мета та завдання проекту:

Проект має дві мети. По-перше, власне наукові та прикладні аспекти дослідження вносять вклад у розвиток теорії, зокрема, мається на увазі розробка нової концепції розуміння і аналізу феномена конфлікту з точки зору культурознавчої лінгвістики. По-друге, даний проект повинен внести безпосередній внесок в трансфер знань. Перш за все, тут мова йде про передачу знань у напрямку з Німеччини в Росію і Україну. Це стосується як методики дослідження, так і передбачених в ній міжкультурних взаємозв’язків. Проект ініціює платформу, в рамках якої буде організовано формат тристоронньої кооперації з російськими та українськими молодими науковцями, експертами в галузі мовознавства, представниками ЗМІ та студентами. Метою тут є розвиток наукової дискусії про конфлікти, розгляд конфліктного дискурсу на конкретних прикладах і апробація на практиці. При цьому основна увага буде приділятися динаміці конфліктів: мовним способам їх ініціювання, актуалізації в різних дискурсивних форматах і прикладів їх врегулювання.

Основні результати проекту:

 •  Підготовка та видання колективної монографії українською, російською. Англійською та німецькою мовами (Дискурс смысловой войны: агрессия и аргументация. / Под ред. Е.В.Тараненко. – Винница: ФОП «Барановская». – 164 с. – ISBN 978-617-7233-27-4).
 •  Результати проекту були представлені науковцями ДонНУ імені Василя Стуса у : 13 публікаціях, виступах на 5 міжнародних конференціях (2 – за кордоном: Дрезден і Вроцлав) та на 4 українських.
 • Проведення медіа-школи для 20 студентів

«Партнерство інститутів германістики (Germanistische Institutspartnerschaft (GIP-Projekt)»

«Партнерство інститутів германістики (Germanistische Institutspartnerschaft (GIP-Projekt)»

(Тривалість: 2008 – 2020 рр.)

Бюджет проекту: 5250 євро.
Інструмент фінансування: Програма DAAD.

Партнери:

 • Університет Дуйсбург-Ессен
 • Рурський університет в Бохумі.

Мета та завдання проекту:

Завданнями проекту для усіх партнерів було:

•Подальше навчання викладачів університету, які працюють на іноземних кафедрах;

• Кваліфікація майбутніх вчителів та викладачів Німеччини в університетах та середніх школах Німеччини та за кордоном;

• Кваліфікація майбутніх викладачів університету / викладачів у галузі німецької мови як технічна мова;

• Спільна розробка сучасних, орієнтованих на роботу навчальних програм та навчальні матеріали;

• Спільні дослідницькі проекти;

• Обмін студентами, випускниками, аспірантами та докторантами.

Основні результати проекту:

 •  Розробка навчально-методичних матеріалів;
 •  Написання тез, статей
 •  Поглиблення міжнародних та наукових зв’язків.

«Магноніка, взаємодії та комплексність: багатофункціональні аспекти спін-хвильової динаміки» (MagIC – Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics)

«Магноніка, взаємодії та комплексність: багатофункціональні аспекти спін-хвильової динаміки» (MagIC – Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics)

H2020-MSCA-RISE-2014, 644348

Коротка назва проекту: MagIC

(Тривалість: 2014 – 2019 рр.)

Інструмент фінансування: Європейська Комісія в рамках програми: Дії Марії Склодовської-Кюрі – Обмін персоналом досліджень та інновацій (MSCA-RISE).

Бюджет: 126 000 євро

Партнери:

 • Університет Адама Міцкевича в Познані
 •  Ексетерський університет
 •  Університет Країни Басків
 •  Інститут молекулярної фізики Польської АН
 •  Інститут магнетизму НАН України
 •  МОН України

Мета та завдання проекту:

Головна мета – розширити сферу досліджень залучених команд та дослідити нові можливості у сферах фізики та технологій, які, ймовірно, в найближчі роки побачать швидкий розвиток. Цього вдасться досягти за допомогою ряду пригодних спільних досліджень, що підтверджують концепцію, які можуть підтримувати майбутні напрямки досліджень магнітних метаматеріалів та магнітних пристроїв, а також пов’язані з ними технології. Тим самим основними загальними цілями MagIC є сприяння розвитку сучасного мультидисциплінарного дослідницького поля хвильової динаміки в магнітних наноструктурах та дослідження міждисциплінарних та інноваційних ідей, що поєднують їх багатофункціональні властивості з нанорозмірною інтеграцією, спрямованої на підвищення їх перспективи технологічного застосування. Ці дослідницькі цілі будуть досягнуті спільними зусиллями чотирьох команд ЄС та трьох українських колективів з додатковими знаннями на основі обміну персоналом та загальномережевих заходів, що дасть інструменти для обміну знаннями, мозкового штурму та розвитку нових ідей, а також для кар’єрний розвиток молодих дослідників.

Основні результати проекту:

 • Наукові публікації в науко метричних виданнях: Journal of Physics D: Applied Physics (Scopus) та Formation of the band spectrum of spin waves in ID magnonic crystals with different types of interfacial boundary conditions.
 •  Участь у міжнародних конференціях та симпозіумах, де було представлено по 2 стендові доповіді.

ATHENA

ATHENA

«Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства»
530465-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR
Коротка назва проекту: «ATHENA»
Багатонаціональний спільний проект
Пріоритет – Реформа університетського врядування
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 — 14 жовтня 2015
Програма фінансування ЄC: Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства
Сума гранту програми Темпус: 1,191, 277.00 Євро
Цільова група: керівництво і професорсько-викладацький склад вищих навчальних Закладів
Отримувач гранту: Асоціація Європейських Університетів (Бельгія)
Координатор:
Томас Естерманн, Керівник підрозділу управління, автономії та фінансування
Контакти:
Телефон: 00 322 743 1146
Факс: 00 322 230 5751
Електрона пошта: [email protected]
Генеральний менеджер проекту:
Томас Естерманн, Керівник підрозділу управління, автономії та фінансування
Контакти:
Телефон: 00 322 743 1146
Факс: 00 322 230 5751
Електрона пошта: [email protected]
Партнерство:

 • Університет Коїмбри, Португалія
 • Політехнічний Інститут Коїмбри, Португалія
 • Університет Хельсінки, Фінляндія
 • Гаага-Хелія Університет Прикладних Наук, Фінляндія
 • Університет Амстердаму, Нідерланди
 • Академія економічних досліджень Молдови — регіональний координатор
 • Вільний Міжнародний Університет Молдови
 • Державний Університет Кагула «B.P. Hasdeu», Молдова
 • Національна спілка ректорів Молдови
 • Міністерство освіти Республіки Молдова
 • Єреванський державний університет
 • Гаварський державний університет
 • Спілка ректорів державних університетів Вірменії
 • Міністерство освіти і науки Республіки Вірменія
 • Державний технічний університет Вірменії
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
 • Донецький національний університет, Україна
 • Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, Україна
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
 • Спілка ректорів вищих навчальних закладів України
 • Міністерство освіти і науки України

Мета та завдання проекту:
Зробити внесок у розвиток та реформування систем вищої освіти у сусідніх зі сходу партнерських країнах (Вірменія, Молдова та Україна), а також покращити їх якість і відповідність та посилити їх конвергенцію з розробками ЄС. Як структурний захід, проект сплановано таким чином, щоб підтримати процеси структурного реформування та розробку стратегічних напрямків на національних рівнях.
Спираючись на всебічну оцінку конкретних потреб системи, ATHENA буде:

 • сприяти використанню успішного досвіду для просування достатнього і ефективного реформування управління та фінансування;
 • пропагувати підходи «включення» до реформування управління та фінансування, що долучають вищі навчальні заклади, неурядові організації та інших гравців у сфері вищої освіти;
 • вибудовувати можливості університетів в партнерських країнах для модернізації управління фінансовими та людськими ресурсами.

Напрями діяльності за проектом:

 • Перший рік: зосередитись на дослідженнях (збирання даних та аналіз ситуацій в самоуправлінні університету та фінансування в партнерських країнах) і на започаткуванні політики діалогу щодо цих питань (організація семінарів для обговорення даних тем, створення проектів щодо політики інструкцій).
 • Другий рік: зосередження на пошуку потенційних університетів-партнерів та політиці діалогу між публічною владою у східних країнах (ENPI) та країнах Євросоюзу (EU) (організація учбових візитів, складання проектів інструкцій).
 • Третій рік: зосередження на політиці розвитку та регіональному бенчмаркінгу. Розповсюдження інформації щодо проекту та політики інструкцій за допомогою поширених публікацій.

Основні результати:

 1. Зібрано дані та проаналізовано ситуацію в самоуправлінні університетів і фінансуванні вищої освіти та визначено пріоритети для кожної країни-партнера.
 2. Розпочато політичний діалог з інституціональної та фінансової автономії у кожній партнерській країні.
 3. Впровадження нових практик адміністрацією університетів.
 4. Вдосконалення умов для розширення автономії та запровадження більш ефективних механізмів підзвітності вищих навчальних закладів країн-партнерів.

Координатор проекту від України:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУТШ)
Офіційний сайт: www.univ.kiev.ua
Телефон: 00 380 (44) 239-31-82
Факс: 00 380 (44) 239-31-00
Електрона пошта: [email protected]

Відповідальні особи:

Трубчанінова Тетяна Анатоліївна, к.ф.н., доцент, національний координатор проекту, в.о. завідувача кафедрою іноземних мов юридичного факультету КНУТШ.
Контакти:
Телефон: 00 380 (44) 239-31-55
Електрона пошта: [email protected]
Білоус Світлана, керівник групи відділу міжнародного співробітництва, викладач кафедри іноземних мов юридичного факультету КНУТШ.
Контакти:
Телефон/факс: 00 380 (44) 239-31-50
Електрона пошта: [email protected]
Донецький національний університет, Донецьк
Офіційний сайт: www.donnu.edu.ua
Електрона пошта: [email protected]
Відповідальна особа:
Власова Тетяна Валентинівна, к.е.н., доцент, директор Центру міжнародних освітніх проектів
Контакти:
Електрона пошта: [email protected]
Веб-сайт проекту: http://www.athena-tempus.eu/

IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб»

IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб»

530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR

Коротка назва проекту: «IMPRESS»

Пріоритет — Управління вузом та студентські служби

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 — 14 жовтня 2015

Програма фінансування ЄС: Структурні заходи

Сума гранту програми Темпус: 823.937, 72 Євро

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів.

Отримувач гранту: Університет Носамбрія (Ньюкасл), Велика Британія

Координатор:
Ребекка Стракан, Заступник декана університету Носамбрія (Ньюкасл)

Контакти:
Телефон: +44 0 191 227 3979
Факс: +44 0 191 243 7630
Електрона пошта: [email protected]

Головний менеджер проекту:
Альфредо Москардіні, Професор університету Носамбрія (Ньюкасл)

Контакти:
Телефон: +44 796 895 0123
Факс: +44 0 191 243 7630
Електрона пошта: [email protected]

Партнерство:

 • Університет Кордоби (Іспанія);
 • Університет Зліна (Чехія);
 • Європейська асоціація студентів (Бельгія);
 • Британсько-Український Річ Аут Центр (Велика Британія);
 • Консалтингова фірма Shoofly Publishing Ltd (Велика Британія);
 • Донецький національний університет;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Львівський національний університет імені Ивана Франка;
 • Міністерство освіти і науки України;
 • Українська асоціація студентського самоврядування;
 • Донецька торгово-промислова палата.

Мета та завдання проекту:

Основною метою проекту є вдосконалення студентського досвіду у вищій освіті в Україні. Це повинно надати змогу українським студентським службам набути європейських стандартів і таким чином відповідати сучасним стандартам забезпечення якості освіти згідно з вимогами Болонського процесу.

Ця мета буде досягнута шляхом впровадження нових структур — Центрів працевлаштування та кар’єрного росту в чотирьох провідних класичних українських університетах. Ці Центри допоможуть систематизувати і модернізувати студентські служби в університетах, що охоплюють увесь студентський досвід — перед вступом (профорієнтація), під час навчання (виробнича практика, працевлаштування, соціальні компетенції та інше) та після закінчення навчання (професійні мережі випускників), створення студентського представництва в управлінні університетами (європейський досвід), розвиток студентських спілок, що дасть студентам можливість передбачати заздалегідь можливі проблеми на ринку труда та в суспільстві після закінчення університету.

Напрями діяльності за проектом:

 • Узгодження стратегії
 • Удосконалення існуючих профорієнтаційних структур та структур з працевлаштування студентів
 • Динамічний розвиток соціальних компетенцій студентів
 • Модернізація діяльності студентських спілок
 • Формування Центрів працевлаштування та кар’єрного росту
 • Участь у розробці національної стратегії щодо підвищення ефективності студентських служб
 • Модернізація соціальної мережі студентів
 • Дисемінація результатів проекту
 • Удосконалення системи контролю якості
 • Менеджмент проекту

Результати:

Очікувані результати від проекту для кожного з чотирьох провідних українських університетів:

 1. Вдосконалений профорієнтаційний процес.
 2. Оновлені структури працевлаштування, що підвищують можливості праце¬влаш¬тування студентів після закінчення вузу.
 3. Покращення студентського досвіду, що підвищить соціальну активність та гнучкість майбутніх випускників внаслідок чого зміниться культура діалогу «вища школа — бізнес». Під досвідом ми маємо на увазі розвиток інтелектуальних, культурних, підприємницьких, комунікаційних навиків та соціальних ідеалів студентів. Університет повинен збагачувати життєвим досвідом і готувати студентів не тільки для робочих місць, але й для суспільства;
 4. Модернізація студентської діяльності та досвіду в умовах економіки, заснованої на знаннях.
 5. Вдосконалення діяльності Асоціацій випускників та служб підтримки кар’єрного росту.
 6. Підвищення кваліфікації співробітників університету в контексті навчання протягом життя та соціальних компетенцій студентів.

Результати проекту як структурного:

 1. Стратегічне співробітництво з Міністерством освіти і науки України щодо підвищення ефективності студентських служб у вищій освіті.
 2. Більш тісне співробітництво між стейкхолдерами ринків праці, суспільства та освіти.
 3. Адаптація університетів до вимог регіональної економіки та соціальної інфраструктури.
 4. Впровадження в Україні кращих зразків (Best Practice) та досягнень студентських служб в Європі.

Результати проекту, отримані у Донецькому національному університеті:

Напрям проектної роботи «Залучення студентів»:

 • Було розроблено англомовну інтернет-стрінку ДонНУ;
 • Було створено сторінки ДонНУ у соціальних мережах;
 • Було створено друковані презентаційні матеріали українською (35 видів) та англійською (7 видів) мовами.

Напрям проектної роботи «Студентські служби»:

 • у Донецькому національному університеті було впроваджено «Baddy-system», спрямовану на швидку адаптацію іноземних студентів до українського освітнього та культурного простору;
 • було організовано студентську спільноту «Interclub»;
 • було вдосконалено систему студентських органыв самоврядування у ДонНУ.

Напрям проектної роботи «Працевлаштування»:

 • було розроблено опитування для роботодавців;
 • було розроблено «Паспорт вакансій»;
 • було проведено консультації з роботодавцями та студентами;
 • було проведено тестування програми HireFY;
 • наповнення програми HireFY інформацією про студентів та роботодавців.

Напрям роботи «М’які компетенції»:

 • Навчальний курс «М’які компетенції» було розроблено та протестовано на економічному факультеті ДонНУ;
 • Було розроблено навчальні матеріали для курсу «М’які компетенції»;
 • Курс «М’які компетенції» викладається на економічному факультеті (кафедра менеджменту та поведінкової економіки).

В межах проекту було проведено:

 • 2 зустрічі Наглядової Ради (Злін: 17 – 19. 04. 2014; Брюсель: 9 – 11.11.2014);
 • 3 семінари з «яких компетенцій» (Ньюкасл: 1 – 8. 03.2014; Київ: 18 – 20.03.2015; Ньюкасл: 8 – 12.02.2016)
 • 4 моніторингові зустрічі (Київ: 7.03.2015, 1.09.2015, 8.12.2015, 4.04.2016)
 • 2 тренінги для студентів (Київ: 21 – 23.06. 2015, 2 – 3. 04. 2016)

Координатор проекту від України:

Донецький національний університет

Офіційний сайт: https://www.donnu.edu.ua

Відповідальна особа:

Власова Тетяна Валентинівна, к.е.н., доцент, директор Центру міжнародних освітніх проектів

Контакти:

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт проекту: http://www.impress-eu.com/

InterEuLawEast «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі — InterEULawEast» 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR

InterEuLawEast «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі — InterEULawEast» 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR

Абревіатура проекту: «InterEuLawEast».

Пріоритети проекту — реформування навчальних програм у галузі соціальних наук, бізнесу та права.

Тривалість проекту: 3 роки — 01.12.2013 – 01.12.2016.

Інструмент фінансування ЄС:

Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства.

Сума гранту Tempus: 1 037 070, 00 Євро.

Грантхолдер: Університет Загреба, факультет економіки та бізнесу (Хорватія).

Цільова група: магістри правових факультетів, викладачі вищих навчальних закладів.

Кординатор:

Hana Horak, декан юридичного факультету

Контактна інформація:

Телефон: 00 385 (0) 1 23 83 380

Факс: 00 385 (0) 1 23 35 633

Електронна пошта: [email protected]

Керівник проекту:

Hana Horak, декан юридичного факультету

Контактна інформація:

Телефон: 00 385 (0) 1 23 83 380

Факс: 00 385 (0) 1 23 35 633

Електронна пошта: [email protected]

Партнери:

Мета та завдання проекту:

Розширеними цілями проекту є розвиток та впровадження освітньої магістерської програми «Міжнародне та європейське право». Він спрямований на підвищення якості та актуальності вищої правової освіти, що дозволить студентам-магістрантам, які бажають отримати подвійний диплом в університетах-партнерах, розширити горизонти застосування знань і компетенцій у сфері юридичних наук.

Партнери ставлять перед собою наступні конкретні цілі:

 • виявлення потреби в отриманні подвійного диплома за магістерською програмою «Міжнародне та європейське право» в Росії, країнах-партнерах і ЄС;
 • вивчення досвіду викладання юридичних магістерських програм в університетах-партнерах;
 • розробка навчального плану за програмою «Міжнародне та європейське право»;
 • розробка навчальних матеріалів;
 • апробація та коригування програми в університетах-партнерах;
 • запуск програми стипендій для російської і української сторін;
 • внесок у розвиток науково-дослідницького потенціалу правових досліджень;
 • стимуляція творчості, конкурентоспроможності, зайнятості та зростання підприємницького духу;
 • забезпечення повної юридичної оцінки існуючих міжнародних відносин;
 • розвиток культури інтернаціоналізації в системі вищої освіти в Росії, Україні та ЄС.

Результати:

 1. Розвиток нової форми навчання.
 2. Впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій.
 3. Підвищення кваліфікації бакалаврів, магістрів та інших студентів.
 4. Підвищення науково-методичного рівня викладання дисциплін.
 5. Максимальне наближення навчального плану до потреб економіки і промисловості в Росії та ЄС.

Результати, отримані у ДонНУ імені Василя Стуса:

 • Спільна навчальний план магістерської програми «Міжнародне та європейське право» було розроблено;
 • «Методичні рекомендації щодо методів викладання права та тренінгів, основаних на резолюції конкретних практичних ситуацій (Case Studies)» та «Методичні рекомендації щодо методів індивідуального навчання» були розроблені;
 • Був підготовлений спільний підручник з законодавства ЄС;
 • Проведено 6 координаційних зустрічей (Загреб-Марібор (14.01.2014 р.), Загреб (25 червня 2014 р.), Казань (14 листопада 2014 р.), Рига (30.03.2015 р.), Загреб (23.03.2016 р.), Марібор (21.04. 2017 р.)
 • 2 наради з моніторингу (Одеса, 07.05.2014, 5.11.2015 р.).
 • Проведено 8 засідань Правління проекту (28.07.14, 21.11.14, 20.01.15, 08.04.15, 26.07.2015, 12.04.2016, 22.07.2016, 16.09.2016 р.).
 • 6 засідань Експертної ради проекту (23.06.2014, 08.08.2014, 24.11.2014, 06.02.2015, 08.12.2015.19.01.2017).
 • Області сталого розвитку:
 • На базі Центру міжнародних освітніх проектів ДонНУ ім. Василя Стуса, курси підвищення кваліфікації (стажування) “Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: право, економіка, суспільство” (10 – 9.12.2016, 35 викладачі та адвокати та 15 викладачів та кандидатів економічних факультетів)
 • Розроблено 2 дистанційні курси (європейські стандарти захисту прав людини, транспортне право ЄС).

Координатори проекту в Україні

Національний Університет «Одеська Юридична Академія», офіційний сайт http://onua.edu.ua

Електронна пошта: [email protected]

Відповідальна особа:

Вадим Барський, доцент, керівник відділу міжнародних відносин, український національний координатор

Контактна інформація:

Телефон: +380 (48) 268-93-23

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт проекту: http://iele.weebly.com

Донецький національний університет, офіційний сайт www.donnu.edu.ua

Відповідальна особа:

Власова Тетяна Валентинівна, к.е.н., доцент, директор Центру міжнародних освітніх проектів

Контактна інформація:

Електронна пошта: [email protected]