Проєктна діяльність

Проєкт OPTIMA

Керівництво проєкту:

Жежнич Павло Іванович, д-р тех. н., професор, координатор проєкту OPTIMA (Національний університет «Львівська політехніка»)

Березко Олександр Леонідович, кан. тех. н., доцент, менеджер проєкту OPTIMA (Національний університет «Львівська політехніка»)

Email  [email protected]

Номер телефону

+38 067 369-80-34 (Олександр Березко)

www      https://lpnu.ua/optima                Facebook   @OPTIMAOpen       

Twitter      @optima_open        YouTube    Проєкт OPTIMA

Відповідальна особа  в ДонНУ імені Василя Стуса:

Хаджинов Ілля Васильович, д-р екон. н., професор, член координаційного комітету проєкту

Email:  [email protected]

Тривалість проєкту: з 15 січня 2021 р. до 14 січня 2024 р.

Код проєкту: 618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

Максимальна сума гранту: 938664 EUR

Програма: Erasmus+ KA2 (проєкти співпраці)

Тип дії: розвиток потенціалу вищої освіти

Основна мета проєкту «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» (OPTIMA), назву якого можна перекласти як «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи», — впровадження ідей та практик Відкритої науки в Україні з метою покращення якості освітніх послуг. Серед пріоритетів OPTIMA: робота з переміщеними українськими університетами, фокус на проблемах зміни клімату та інклюзивність завдяки використанню сучасних інформаційних технологій.

До консорціуму OPTIMA в якості партнерів увійшли також Донецький національний університет імені Василя Стуса, Сумський державний університет, Луцький національний технічний університет, Національний антарктичний науковий центр НАН України та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Потужним та різноманітним є склад міжнародних партнерів проєкту: Технічний університет Граца (Австрія), Вроцлавська політехніка (Польща), Університет Кот-д’Азур (Франція), ГО «Eurodoc» (Бельгія), ГО «Stichting eIFL.net» (Нідерланди). Асоційовані партнери: Рада ректорів переміщених університетів, ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку» та ТОВ «Антиплагіат».

В межах пакету завдань №5 «Поширення та використання результатів проєкту» проєкту Університет  відповідає:

– за проведення відбору наукових конференцій молодих науковців, що отримають фінансову підтримку з боку проєкту,

-за підтримку академічних конференцій за допомогою платформи відкритого рецензування,

-за участь у заходах розповсюдження кращих практик серед переміщених університетів України

-за популяризацію результатів діяльності проєкту, публікацію новин проєкту, ключових результатів та досягнень в Інтернеті та організацію інформаційної кампанії щодо академічної доброчесності у загальноосвітніх школах Вінниці.

У межах пакету завдань №1 «Вивчення кращих практик ЄС» викладачі Університету брали участь у навчальних семінарах, де отримали знання про найкращі практики з ОС, а також здобули здатність визначати та встановлювати вимоги до освітніх компонентів, включаючи онлайн-курс з відкритої науки

Університет забезпечить тестування платформи відкритого рецензування під час виконання пакету завдань №2 «Веб -платформа для відкритого рецензування».

При виконанні  пакету завдань №3 «Освітні компоненти та онлайн-курс з відкритої науки» роль Університету полягає у розробці нових освітніх компонентів з відкритої науки, наданні оновленої акредитації курсів та проведенні відеолекцій для відкритого онлайн-курсу з відкритої науки.

Пакет завдань №4 “Забезпечення якості проєкту” передбачає, що Університет проводитиме комплексні опитування щодо академічної доброчесності та відкритості, оцінюватиме якість викладання освітніх компонентів.

Виконання пакету завдань №6 «Управління проєктами» візьме участь в організаційній нараді у Львові, розробці спільної методології проєкту та роботі координаційного комітету, забезпечить координацію проєктів та управління фінансами на інституційному рівні.

Новини про перебіг програми та актуальна інформація:

Офіційна сторінка Проєкту у Facebook

Офіційна сторінка Проєкту Університету-Координатора (НУ «Львівська Політехніка»)

Офіційна сторінка Проєкту у Twitter

Офіційна сторінка Проєкту y YouTube

Публікації у соцмережах Донецького Національного Університету імені Василя Стуса:

https://www.facebook.com/page/714741158685191/search/?q=optima

https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/posts/3984239181675755

https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/posts/3975418649224475

https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/posts/3282523505180663

https://www.facebook.com/events/276336921039655/?ref=newsfeed

Проєкт «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України»

Проєкт Агентства міжнародного розвитку США (АМР США)

Виконавець в Україні: компанія «ДАІ Глобал Ел-ел-сі» (Компанія «ДАІ»)

Реципієнт: Міністерство цифрової трансформації України, один із багатьох партнерів – ДонНУ імені Василя Стуса,

Мета: посилення стійкості критичної інфраструктури країни до кібератак шляхом розвитку надійного партнерства між основними учасниками процесу підвищення рівня кібербезпеки у галузі державного управління, приватному секторі, а також представниками освітньої галузі і громадянського суспільства.

Співробітництво відбувається в рамках завдань Проєкту та фокусується на таких ключових цілях:

· підвищення спроможності Реципієнта викладати програми з кібербезпеки,

· надання можливості тренувати практичні навички студентів на віртуальних тренінгових платформах із кібербезпеки

Проєкт «Відновлення України після Перемоги»

Відповідальний за здійснення проєкту: Олександр Сергійович Трегубов, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса, [email protected] +380954053205.

Терміни виконання проєкту: 01.07.2022 р. – 01.12.2022 р.

Ідея проєкту полягає у формуванні пулу експертів, які були б здатні взяти на себе підготовку фахівців для післявоєнного відновлення України, шляхом реалізації міждисциплінарної освітньої програми «Управління постконфліктними територіями» на базі ДонНУ імені Василя Стуса. Експерти-  практики з оцінки майна, представники ЦНАПів і центрів зайнятості, держслужбовці, які прийматимуть конкретні рішення по відновленню територій (представники місцевих органів влади), фахівці міжнародних структур, науково-педагогічні працівники ДонНУ імені Василя Стуса і ДонДУВС – спеціалісти з політології, економіки, менеджменту, психології, комунікацій, безпеки та правосуддя, соціального захисту, екології готові залучитися до створення змісту практико-орієнтованої, актуальної та міжгалузевої і міжвузівської ОП.

Передбачається створення магістерської ОП в рамках поєднання двох стандартів спеціальностей «Політологія» і «Менеджмент». Якість ОП – в її випускниках, здатних ідентифікувати ключові категорії та умови миробудівництва, імплементувати світовий досвід управління постконфліктними територіями та використовувати практику спеціального менеджменту, здійснювати аудит території (демографічний, економічний, безпековий, системи управління і комунікацій, соціального капіталу, матеріальних втрат і руйнувань інфраструктури, екологічних наслідків та забруднення вибухонебезпечними предметами). Також ці фахівці повинні мати навички стратегування та антикризового менеджменту відновлення територій.  Беручи до уваги традиції індивідуальної траєкторії навчання і додаткові кваліфікації здобувачів у Стусівському університеті, передбачаються вибіркові minor, що повʼязані з майбутньою сферою діяльності випускників: «Консультування і медіація в управлінні постконфліктними територіями», «Менеджмент територій», «Журналістика війни».

Очікувані результати та продукти:

-проведення досліджень по вивченню експертного середовища (потенційних викладачів ОП), цільової аудиторії здобувачів, зовнішніх стейкґолдерів – партнерів, розроблений дизайн ОП «Управління постконфліктними територіями» і формування групи забезпечення;

-затвердження ОП «Управління постконфліктними територіями» Вченою радою ДонНУ імені Василя Стуса після публічного громадського обговорення;

-методичне забезпечення ОП (силабуси обов’язкових освітніх компонент, робоча програма практичної підготовки, методичні рекомендації до розробки випускного проєкту, критерії оцінювання знань здобувачів);

-інформаційний пакет ОП;

-інформаційна кампанія по просуванню ОП в соціальних мережах.

Онлайн-презентація і громадське обговорення магістерської міждисциплінарної освітньої програми «Управління постконфліктними територіями»

Другий онлайн-круглий стіл «Синергія бізнесу, влади і громади в управлінні постконфліктними територіями»

Захід «Партнерство заради Перемоги», присвячений відкриттю магістерських освітніх програм «Управління постконфліктними територіями» і «Соціальне підприємництво»

Анонс онлайн круглого столу «Синергія бізнесу, влади і громади в управлінні постконфліктними територіями» і обговорення магістерської міждисциплінарної освітньої програми «Управління постконфліктними територіями»

Анонс онлайн-презентації і громадського обговорення магістерської міждисциплінарної освітньої програми «Управління постконфліктними територіями»

Запрошуємо на навчання

Запрошуємо вас на відкриту онлайн-лекцію Якуба Карновскі, члена Наглядової Ради «Укрпошта» та «Укрзалізниця», кандидата економічних наук, доцента, Варшавська школа економіки (Польща) на тему «План відбудови та європейської інтеграції України»

Відбулася відкрита онлайн-лекція Якуба Карновскі, члена Наглядової Ради «Укрпошта» та «Укрзалізниця», кандидата економічних наук, доцента, Варшавська школа економіки (Польща) на тему «План відбудови та європейської інтеграції України»

Проєкт «Соціальне підприємництво – партнерство для змін»

Керівник проєкту – Якимова Наталія, доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса

Термін реалізації проєкту – червень-жовтень 2022 р.

Ідея проєкту – створення платформи інтерактивної взаємодії Донецького національного університету імені Василя Стуса, бізнесу та влади щодо розвитку навичок соціального підприємництва та управління соціальними проєктами.

Розвиток навичок соціального підприємництва здійснюватиметься в рамках магістерської освітньо-професійної програми «Соціальне підприємництво», що буде сприяти залученню до сфери зайнятості соціально вразливих категорій населення, виробництву продукту або послуг, призначених для вирішення соціальних проблем. Це суттєво скоротить навантаження на соціальну сферу управління та забезпечить скорочення чисельності безробітного населення, що з’являється внаслідок ведення бойових дій на значній частині території України та через суттєві руйнації соціальної та промислової інфраструктури країни.

Для органів влади та місцевого самоврядування наявність освітньо-професійної програми «Соціальне підприємництво» надасть додатковий інструмент вирішення соціальних проблем, проблем внутрішньо переміщених осіб, що дозволить знизити навантаження на бюджет територіальних громад.

Проєкт планується реалізовувати у співпраці з Вінницькою міською радою та Українським католицьким університетом.

 Очікувані результати:

–визначення пулу стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Соціальне підприємництво» та узгоджена дорожня карта співпраці з зовнішніми стейкхолдерами;

–методичне забезпечення освітньо-професійної програми «Соціальне підприємництво» (силабуси обов’язкових освітніх компонент, робоча програма практичної підготовки, методичні рекомендації до розробки випускного проєкту);

–інформаційний пакет та презентаційні матеріали по освітній програмі «Соціальне підприємництво»;

–близько 30 стейкхолдерів різних категорій залучені до дисемінації результатів проєкту (ЗМІ, потенційні абітурієнти, органи влади та місцевого самоврядування, громадські організації, донорські організації, діючі соціальні підприємці тощо).

 

Онлайн-круглий стіл «Потенціал розвитку соціального підприємництва Вінниччини» та презентація магістерської освітньої програми «Соціальне підприємництво»

Захід «Партнерство заради Перемоги», присвячений відкриттю магістерських освітніх програм «Управління постконфліктними територіями» і «Соціальне підприємництво»

Анонс Онлайн-круглого столу «Потенціал розвитку соціального підприємництва Вінниччини»

Онлайн-круглий стіл «Потенціал розвитку соціального підприємництва Вінниччини» та презентація магістерської освітньої програми «Соціальне підприємництво»

Електронний сервіс «Синергія Успішних»

 

1.     Електронний сервіс «Синергія Успішних»

2.    Терміни  проєкту: 01.06.2022 р. – 01.12.2022 р.

3.    Опис проєкту:

Соціальна місія Університету полягає в створенні практико-орієнтованих освітніх програм, що дають можливість формувати затребуваних і успішних на ринку праці фахівців. Це стає можливим лише у співпраці з роботодавцями. Розробка і реалізація проєкту Електронний сервіс  «Синергія Успішних» сприятиме кращій взаємодії роботодавців, університету, здобувачів/випускників. Електронний сервіс «Синергія Успішних» представлятиме собою інтегровану платформу бази даних – вакансій роботодавців-партнерів Університету, які відкриті для стажування і працевлаштування здобувачів і випускників, та профайлів здобувачів/випускників, які формуються з професійних та загальних (у тому числі цифрових і мовних) компетентностей, набутих у ході формальної, неформальної та інформальної освіти. Електронний сервіс в автоматичному режимі рекомендуватиме роботодавцям найрелевантніші профілі здобувачів, а здобувачів – інформувати про зацікавленість роботодавців та запрошення на співбесіду. Розриви між компетентностями здобувачів та вимогами роботодавців будуть формувати інформаційно-аналітичну базу Університету щодо постійного вдосконалення змісту освітніх програм в напрямку їх практикоорієнтованості.

Проєкт сприятиме збільшенню частки працевлаштованих здобувачів та випускників, залученню роботодавців до удосконалення освітніх програм, моніторингу кар’єрної траєкторії здобувачів та випускників. Буде спрямований на зміцнення конструктивних відносин та комунікації між університетом, роботодавцями та здобувачами/випускниками. Також Електронний сервіс «Синергія Успішних» дозволяє враховувати індивідуальні можливості здобувачів освіти, творчі вподобання, інформацію про додаткові компетентності та готовності до здійснення професійної діяльності.

Очікувані результати та продукти:  
 • дієвий Електронний сервіс «Синергія Успішних»;
 • автоматизація взаємодії університету зі стейкголдерами у частині підготовки затребуваних на ринку праці фахівців;
 • актуалізовані освітні програми та індивідуальні траєкторії здобувачів;
 • автоматизація аналізу ринку праці та підбору вакансій/кадрового потенціалу;
 • збільшення частки працевлаштованих здобувачів/випускників.

Анонс розробку Електронного сервісу «Синергія Успішних»
Проміжні результати розробки електронного сервісу
Онлайн презентація електронного сервісу для здобувачів і випускників
Анонс презентації для роботодавців

4 квітня в коворкінг-центрі «Університет – наш дім» відбувся інформаційний семінар з питань впровадження Електронного сервісу «Синергія успішних» на всі спеціальності Донецького національного університету імені Василя Стуса

Електронний сервіс «Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти»

Термін реалізації проєкту: квітень – жовтень 2021 року

Виконавець проєкту: Донецький національний університет імені Василя Стуса у партнерстві з Центром аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ»

Відповідальні за здійснення проєкту: Скопова Олена Іванівна, завідувач відділу навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти, [email protected], тел. (+38) 0976902505; Євтухова Оксана Володимирівна, завідувач навчального відділу, [email protected], тел. (+38) 0509258384; Сегеда Сергій Андрійович, завідувач навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті,  [email protected],  тел. (+38) 0689525206

Опис проєкту:

Одним із механізмів реалізації політики забезпечення якості вищої освіти згідно Закону України «Про вищу освіту» є формування індивідуальних освітніх траєкторій, що передбачає вільний вибір здобувачами вищої освіти навчальних програм та дисциплін.

Першим пріоритетом Стратегії розвитку ДонНУ імені Василя Стуса 2017-2025 рр. є прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності (https://www.donnu.edu.ua/uk/strategiya/). Вона досягається через впровадження унікальних освітніх програм, високу якість практичної підготовки здобувачів вищої освіти, набуття ними м’яких навичок (soft skills) та надання широких можливостей формування індивідуальних освітніх траєкторій відповідно до «Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» (https://drive.google.com/file/d/1YJciuO96whRZFKpqQzIpcInusGSKQfq0/view). Цей процес передбачає ознайомлення здобувачів з видами індивідуальних траєкторій, забезпечення вільного та усвідомленого вибору для кожного здобувача вищої освіти, формування академічних груп, розрахунок навчального навантаження, розробку навчальних планів та електронний документообіг.

У ДонНУ імені Василя Стуса щороку понад 1000 здобувачів вищої освіти СО «Бакалавр», СО «Магістр» та СО «Доктор філософії» у межах свого модельного плану підготовки обирають індивідуальну освітню траєкторію. Вона може складатись з переліку навчальних дисциплін за вибором здобувача вищої освіти, сертифікатних освітніх програм або програм minor.

Електронний сервіс «Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти» покликаний забезпечити оптимізацію процесу формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів через: автоматизацію процесу обрання здобувачами освітньої траєкторії;  оперативне формування академічних груп; експорт даних в інші програмні комплекси, обробку й зберігання інформації.

Результат проєкту – дієвий електронний сервіс «Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти», що  дозволяє:

-забезпечити прозорість процедури обрання індивідуальної освітньої траєкторії;

-створити комфортні умови для обрання здобувачами власної освітньої траєкторії;

-прискорити опрацювання даних та нівелювати вплив людського чинника;

-оперативно формувати академічні групи згідно обраної здобувачами траєкторії;

-експортувати дані в інші програмні комплекси, обробляти і зберігати інформацію;

-формувати базу освітніх компонентів, результатів навчання та компетентностей для заповнення європейського додатку до диплому на час випуску здобувачів.

Бізнес-клініка

Бізнес-клініка започатковується в межах проєкту «Партнерство заради відбудови України» за підтримки Fullbright Ukraine.
Мета створення Бізнес-клініки – започаткування на базі ДонНУ імені Василя Стуса майданчику для взаємодії молоді (здобувачів вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса) та бізнес-середовища для надання консультаційної допомоги в пошуку та реалізації практичних рішень суб’єктами підприємницької діяльності для подолання існуючих проблем у бізнесі, а саме: адаптація до нових умов діяльності (для бізнесу, що здійснив релокацію), залучення нових клієнтів та переорієнтація, розробка і реалізація бізнес-стратегії, маркетинг, інновації, диджиталізація, експорт, можливості, що надають доступні програми підтримки бізнесу та інше.
Крім того, діяльність Бізнес-клініки має допомогти у вирішенні проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб, які проживають та/або зареєстровані у Вінницькій територіальній громаді, до місцевого ринку праці через розвиток навичок створення та ведення власної справи, адже Вінниччина стала одним з лідерів в Україні по темпам реєстрації ВПО.
Робота в Бізнес-клініці дасть можливість здобувачам освіти відпрацювання набутих впродовж навчання знань на практиці, дозволить розвивати hard- та soft-skills, сприятиме їх працевлаштуванню та формуванню соціального капіталу.
Започаткування такого осередку як Бізнес-клініка безпосередньо корелюється зі Стратегією розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса на 2017-2025 рр., а саме Пріоритетом 1: Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості людського капіталу України.
Робота Бізнес-клініки сприятиме реалізації таких стратегічних завдань Університету:
впровадження та дисемінація кращих кейсів взаємодії стейкхолдерів задля підтримки актуальності змісту освіти та підготовки затребуваних фахівців;
розробка та комерціалізація унікальних додаткових освітніх послуг з орієнтацією на замовника.
Започаткування діяльності Бізнес-клініки надасть можливість зміцнити роль Університету як лідера по впровадженню соціальних інновацій, інтегратора різних суб’єктів у русі до соціального партнерства та майбутнього сталого розвитку громад.

30.03.2023 у коворкінгу центрі Університет-наш дім відбулася установча зустріч Бізнес-клініки Донецький національний університет імені Василя Cтуса

 

У Донецький національний університет імені Василя Cтуса в межах проєкту «Партнерство заради відбудови України» за підтримки Fullbright Ukraine створено Бізнес-клініку.

Програма «Студентська Академічна Мобільність (САМ) Україна» між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса (м. Вінниця) та Ужгородським національним університетом (м. Ужгород)

Координаторка проєкту від ДонНУ імені Василя Стуса:

Осмоловська А.О., в.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу, ст. викл. кафедри політології та державного управління, доктор філософії з політології

E–mail:  [email protected]

Відповідальні особи  в ДонНУ імені Василя Стуса:

Осмоловська А.О., в.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу, ст. викл. кафедри політології та державного управління, доктор філософії з політології

E–mail:  [email protected]

Насадюк С.А., в.о. начальника відділу міжнародних зв’язків та академічної мобільності

E–mail:  [email protected]

Тривалість проєкту: з 8 жовтня 2021 року до 17 грудня 2021 року

Програма є однією із компонентів програми ЄС «Дім Європи» (House of Europe) і реалізується за сприянням Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України.

Фінансування:  Програма «House of Europe» фінансує обмін, компенсує адміністративні витрати навчального закладу, а також добові витрати, проживання і проїзд студентів.

Мета програми «САМ Україна» – сприяти міжрегіональній академічній співпраці між закладами вищої освіти та культурному діалогу між молоддю через короткотермінову академічну мобільність в межах України.

У рамках програми відбувся 10-тижневий обмін між здобувачами Донецького національного університету імені Василя Cтуса та Ужгородського національного університету у першому семестрі 2021-2022 н.р.

По завершенню обміну студенти презентували та реалізовували 2 соціальні проєкти.

Здобувачі вищої освіти з Ужгородського Національного Університету:

-Катерина Мешко – здобувачка 3 курсу СО «Бакалавр» за спеціальністю 061 «Журналістика»

-Ніколетта Саєнко – здобувачка 2 курсу СО «Бакалавр» за спеціальністю 061 «Журналістика»

-Анатолій Кундрик – здобувач 3 курсу СО «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»

-Марія Вовканич – здобувачка 2 курсу СО «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»

-Юрій Котубей – здобувач 3 курсу СО «Бакалавр» за спеціальністю 052 «Політологія»

Здобувачі вищої освіти з Донецького національного університету імені Василя Стуса:

-Григалашвілі Ксенія – здобувачка 4 курсу СО «Бакалавр» за спеціальністю 061 «Журналістика»

-Бартос Павло – здобувач 2 курсу СО «Бакалавр» за спеціальністю 061 «Журналістика»

-Кудлай Вікторія – здобувачка 3 курсу СО «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»

-Кіналь Богдан – здобувачка 2 курсу СО «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»

-Нестерчук Надія – здобувачка 2 курсу СО «Бакалавр» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»

Новини про перебіг програми та актуальна інформація

https://news.donnu.edu.ua/2021/10/11/tryvaye-10-tyzhnevyj-obmin-u-ramkah-programy-studentska-akademichna-mobilnist-sam-ukrayina-za-pidtrymky-british-council-ukraine-ta-programy-house-of-europe-mizh-doneczkym-naczionalnym-un/

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/v-uzhnu-ta-donnu–spilna-programa-akademichnoji-mobilnosti-.htm

https://www.facebook.com/714741158685191/posts/1906663469492948/?d=n

https://www.facebook.com/714741158685191/posts/1905687332923895/?d=n

https://www.facebook.com/714741158685191/posts/1938080546351240/?d=n

https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/sam-ukraine

https://houseofeurope.org.ua/programme/university-exchanges-sam-ukraine

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/studentska-mobilnist-za-pidtrimki-britanskoji-radi-v-uzhnu.htm

https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/posts/4207494846016853

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1965337043625590&id=714741158685191

https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/posts/4171603119606026

https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/posts/4153484614751210

https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/posts/4147920545307617

https://news.donnu.edu.ua/2021/12/30/universytetski-visti-№20-1555/

https://news.donnu.edu.ua/2021/12/20/zavershyvsya-10-tyzhnevyj-obmin-zdobuvachamy-mizh-doneczkym-naczionalnym-universytetom-imeni-vasylya-ctusa-ta-uzhgorodskym-naczionalnym-universytetom/

Проєкти співпраці британських та українських вищих навчальних закладів у рамках програми «Інтернаціоналізація вищої освіти від Британської ради в України»

Проєкти співпраці британських та українських вищих навчальних закладів у рамках програми «Інтернаціоналізація вищої освіти від Британської ради в України»

(Тривалість: 2016 – 2018 рр.)

Бюджет проєкту: 12 000 фунтів стерлінгів
Інструмент фінансування: Британська Рада в Україні

Партнери:

Університет Кардіф Метрополітан

Мета та завдання проєкту: головною метою проєкту було розроблення стратегії інтернаціоналізації Донецького національного університету імені Василя Стуса, вдосконалення системи управління міжнародними службами, активізація участі в міжнародній діяльності.
Основні результати проєкту:

 • Стратегія інтернаціоналізації Донецького національного університету імені Василя Стуса була розроблена (https://www.donnu.edu.ua/uk/strategiya-internatsionalizatsiyi/);
 • в рамах розроблення Стратегії інтернаціоналізації було здійснено загальний SWOT-аналіз діяльності університету, а також було проведено 2 стратегічні сесії в межах обговорення Стратегії інтернаціоналізації.
 • під час робочого візиту до Університету Кардіф Метрополітан, участники проєкту познайомилися з структурою міжнародного відділу Університету, а також перейняли досвід розроблення та впровадження Стратегії інтернаціоналізації для Донецького національного університету імені Василя Стуса, виділивши напрямки реформування структури міжнародних служб;
 • було проведено 2 раунди опитування щодо міжнародної діяльності Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 • було створено інтернет-сторінку Міжнародного відділу Донецького національного університету імені василя Стуса (https://www.facebook.com/Vasyl-Stus-Donetsk-National-University-International-Office-714741158685191/).

Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України у 2016 році від Британської ради в Україні

Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України у 2016 році від Британської ради в Україні

(Тривалість проєкту: 2016 – 2017)

Інструмент фінансування: Британська Рада в Україні
Мета проєкту полягала в сприянні реформ у сфері Вищої освіти шляхом розвитку лідерського потенціалу університетів України. Проєкт «Стратегія інтернаціоналізації Донецького національного університету» було реалізовано протягом 2016 – 2017 рр. Головною метою проєкту було розроблення стратегії інтернаціоналізації , дистанційної англомовної магістерської програми, методів забезпечення якості освіти відповідно до Британських стандартів, зростання внутрішньої та зовнішньої мобільності.
Основні результати проєкту:

 • було підписано Меморандум про співпрацю між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та Університетом Кардіф Метрополітан;
 • було розвинено лідерські компетенції університетської проєктної групи університету в галузі інтернаціоналізації в межах Академії змін та Програми майбутніх лідерів;
 • було проведено онлайн дискусію щодо пріоритетних напрямів імплементації функціональної стратегії інтернаціоналізації.

Програма уряду Королівства Нідерландів — «Програма європейського партнерства «Матра»

Програма уряду Королівства Нідерландів — «Програма європейського партнерства «Матра»

(Тривалість: 2016 – 2017 рр.)

Бюджет проєкту: 1 350 000 грн.
Інструмент фінансування: європейська партнерська програма «Матра» за підтримки програми уряду Королівства Нідерландів.
Отримувач гранту: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Мета програми — створення освітньої онлайн платформи для розвитку підприємницьких і соціальних компетенцій населення Донбасу на основі економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.
Партнери:

 • Донецький обласний центр зайнятості
 • Донецька обласна державна адміністрація
 • Донецька торгово-промислова палата

Основні результати:

 • Було створено і розміщено на дистанційній платформі Moodle 10 безкоштовних он-лайн курсів для розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення Донбасу;
 • Було створено консультаційні центри у Вінниці та Костянтинівці.

«Грошова підтримка від Посольства Франції для відновлення зв’язків ДонНУ імені Василя Стуса з університетами Франції»

«Грошова підтримка від Посольства Франції для відновлення зв’язків ДонНУ імені Василя Стуса з університетами Франції»

(Тривалість: січень-липень 2017 рр.)

Бюджет проєкту: 150 000 грн.
Інструмент фінансування: відділ культури та співробітництва Посольства Франції в Україні.
Отримувач гранту: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Партнери:

 •  Міжнародний відділ ДонНУ імені Василя Стуса
 •  Хімічний факультет ДонНУ імені Василя Стуса
 •  Фізико-технічний факультет ДонНУ імені Василя Стуса

Основні результати:

 •  Проведено спільні дослідження з французькими колегами у галузі робототехніки;
 •  Укріплено партнерські відносини з французькими університетами;
 •  Закуплено обладнання для хімічного та фізико-технічного факультету.

Науковий проєкт «Агресія та аргументація – конфліктний дискурс і його мовне вирішення»

Науковий проєкт «Агресія та аргументація – конфліктний дискурс і його мовне вирішення»

(Тривалість: травень 2016 – квітень 2019 рр.)

Інструмент фінансування: Folkswagen Fondation

Партнери:

 •  Інститут славістики Дрезденського технічного університету,
 •  Філологічний факультет Російського державного педагогічного університету імені О.І. Герцена.

Мета та завдання проєкту:

Проєкт має дві мети. По-перше, власне наукові та прикладні аспекти дослідження вносять вклад у розвиток теорії, зокрема, мається на увазі розробка нової концепції розуміння і аналізу феномена конфлікту з точки зору культурознавчої лінгвістики. По-друге, даний проєкт повинен внести безпосередній внесок в трансфер знань. Перш за все, тут мова йде про передачу знань у напрямку з Німеччини в Росію і Україну. Це стосується як методики дослідження, так і передбачених в ній міжкультурних взаємозв’язків. Проєкт ініціює платформу, в рамках якої буде організовано формат тристоронньої кооперації з російськими та українськими молодими науковцями, експертами в галузі мовознавства, представниками ЗМІ та студентами. Метою тут є розвиток наукової дискусії про конфлікти, розгляд конфліктного дискурсу на конкретних прикладах і апробація на практиці. При цьому основна увага буде приділятися динаміці конфліктів: мовним способам їх ініціювання, актуалізації в різних дискурсивних форматах і прикладів їх врегулювання.

Основні результати проєкту:

 •  Підготовка та видання колективної монографії українською, російською. Англійською та німецькою мовами (Дискурс смысловой войны: агрессия и аргументация. / Под ред. Е.В.Тараненко. – Винница: ФОП «Барановская». – 164 с. – ISBN 978-617-7233-27-4).
 •  Результати проєкту були представлені науковцями ДонНУ імені Василя Стуса у : 13 публікаціях, виступах на 5 міжнародних конференціях (2 – за кордоном: Дрезден і Вроцлав) та на 4 українських.
 • Проведення медіа-школи для 20 студентів

«Партнерство інститутів германістики (Germanistische Institutspartnerschaft (GIP-Projekt)»

«Партнерство інститутів германістики (Germanistische Institutspartnerschaft (GIP-Projekt)»

(Тривалість: 2008 – 2020 рр.)

Бюджет проєкту: 5250 євро.
Інструмент фінансування: Програма DAAD.

Партнери:

 • Університет Дуйсбург-Ессен
 • Рурський університет в Бохумі.

Мета та завдання проєкту:

Завданнями проєкту для усіх партнерів було:

•Подальше навчання викладачів університету, які працюють на іноземних кафедрах;

• Кваліфікація майбутніх вчителів та викладачів Німеччини в університетах та середніх школах Німеччини та за кордоном;

• Кваліфікація майбутніх викладачів університету / викладачів у галузі німецької мови як технічна мова;

• Спільна розробка сучасних, орієнтованих на роботу навчальних програм та навчальні матеріали;

• Спільні дослідницькі проєкти;

• Обмін студентами, випускниками, аспірантами та докторантами.

Основні результати проєкту:

 •  Розробка навчально-методичних матеріалів;
 •  Написання тез, статей
 •  Поглиблення міжнародних та наукових зв’язків.

«Магноніка, взаємодії та комплексність: багатофункціональні аспекти спін-хвильової динаміки» (MagIC – Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics)

«Магноніка, взаємодії та комплексність: багатофункціональні аспекти спін-хвильової динаміки» (MagIC – Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics)

H2020-MSCA-RISE-2014, 644348

Коротка назва проєкту: MagIC

(Тривалість: 2014 – 2019 рр.)

Інструмент фінансування: Європейська Комісія в рамках програми: Дії Марії Склодовської-Кюрі – Обмін персоналом досліджень та інновацій (MSCA-RISE).

Бюджет: 126 000 євро

Партнери:

 • Університет Адама Міцкевича в Познані
 •  Ексетерський університет
 •  Університет Країни Басків
 •  Інститут молекулярної фізики Польської АН
 •  Інститут магнетизму НАН України
 •  МОН України

Мета та завдання проєкту:

Головна мета – розширити сферу досліджень залучених команд та дослідити нові можливості у сферах фізики та технологій, які, ймовірно, в найближчі роки побачать швидкий розвиток. Цього вдасться досягти за допомогою ряду пригодних спільних досліджень, що підтверджують концепцію, які можуть підтримувати майбутні напрямки досліджень магнітних метаматеріалів та магнітних пристроїв, а також пов’язані з ними технології. Тим самим основними загальними цілями MagIC є сприяння розвитку сучасного мультидисциплінарного дослідницького поля хвильової динаміки в магнітних наноструктурах та дослідження міждисциплінарних та інноваційних ідей, що поєднують їх багатофункціональні властивості з нанорозмірною інтеграцією, спрямованої на підвищення їх перспективи технологічного застосування. Ці дослідницькі цілі будуть досягнуті спільними зусиллями чотирьох команд ЄС та трьох українських колективів з додатковими знаннями на основі обміну персоналом та загальномережевих заходів, що дасть інструменти для обміну знаннями, мозкового штурму та розвитку нових ідей, а також для кар’єрний розвиток молодих дослідників.

Основні результати проєкту:

 • Наукові публікації в науко метричних виданнях: Journal of Physics D: Applied Physics (Scopus) та Formation of the band spectrum of spin waves in ID magnonic crystals with different types of interfacial boundary conditions.
 •  Участь у міжнародних конференціях та симпозіумах, де було представлено по 2 стендові доповіді.

ATHENA

ATHENA

«Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства»
530465-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR
Коротка назва проєкту: «ATHENA»
Багатонаціональний спільний проєкт
Пріоритет – Реформа університетського врядування
Тривалість проєкту: 15 жовтня 2012 — 14 жовтня 2015
Програма фінансування ЄC: Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства
Сума гранту програми Темпус: 1,191, 277.00 Євро
Цільова група: керівництво і професорсько-викладацький склад вищих навчальних Закладів
Отримувач гранту: Асоціація Європейських Університетів (Бельгія)
Координатор:
Томас Естерманн, Керівник підрозділу управління, автономії та фінансування
Контакти:
Телефон: 00 322 743 1146
Факс: 00 322 230 5751
Електрона пошта: [email protected]
Генеральний менеджер проєкту:
Томас Естерманн, Керівник підрозділу управління, автономії та фінансування
Контакти:
Телефон: 00 322 743 1146
Факс: 00 322 230 5751
Електрона пошта: [email protected]
Партнерство:

 • Університет Коїмбри, Португалія
 • Політехнічний Інститут Коїмбри, Португалія
 • Університет Хельсінки, Фінляндія
 • Гаага-Хелія Університет Прикладних Наук, Фінляндія
 • Університет Амстердаму, Нідерланди
 • Академія економічних досліджень Молдови — регіональний координатор
 • Вільний Міжнародний Університет Молдови
 • Державний Університет Кагула «B.P. Hasdeu», Молдова
 • Національна спілка ректорів Молдови
 • Міністерство освіти Республіки Молдова
 • Єреванський державний університет
 • Гаварський державний університет
 • Спілка ректорів державних університетів Вірменії
 • Міністерство освіти і науки Республіки Вірменія
 • Державний технічний університет Вірменії
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
 • Донецький національний університет, Україна
 • Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, Україна
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
 • Спілка ректорів вищих навчальних закладів України
 • Міністерство освіти і науки України

Мета та завдання проєкту:
Зробити внесок у розвиток та реформування систем вищої освіти у сусідніх зі сходу партнерських країнах (Вірменія, Молдова та Україна), а також покращити їх якість і відповідність та посилити їх конвергенцію з розробками ЄС. Як структурний захід, проєкт сплановано таким чином, щоб підтримати процеси структурного реформування та розробку стратегічних напрямків на національних рівнях.
Спираючись на всебічну оцінку конкретних потреб системи, ATHENA буде:

 • сприяти використанню успішного досвіду для просування достатнього і ефективного реформування управління та фінансування;
 • пропагувати підходи «включення» до реформування управління та фінансування, що долучають вищі навчальні заклади, неурядові організації та інших гравців у сфері вищої освіти;
 • вибудовувати можливості університетів в партнерських країнах для модернізації управління фінансовими та людськими ресурсами.

Напрями діяльності за проєктом:

 • Перший рік: зосередитись на дослідженнях (збирання даних та аналіз ситуацій в самоуправлінні університету та фінансування в партнерських країнах) і на започаткуванні політики діалогу щодо цих питань (організація семінарів для обговорення даних тем, створення проєктів щодо політики інструкцій).
 • Другий рік: зосередження на пошуку потенційних університетів-партнерів та політиці діалогу між публічною владою у східних країнах (ENPI) та країнах Євросоюзу (EU) (організація учбових візитів, складання проєктів інструкцій).
 • Третій рік: зосередження на політиці розвитку та регіональному бенчмаркінгу. Розповсюдження інформації щодо проєкту та політики інструкцій за допомогою поширених публікацій.

Основні результати:

 1. Зібрано дані та проаналізовано ситуацію в самоуправлінні університетів і фінансуванні вищої освіти та визначено пріоритети для кожної країни-партнера.
 2. Розпочато політичний діалог з інституціональної та фінансової автономії у кожній партнерській країні.
 3. Впровадження нових практик адміністрацією університетів.
 4. Вдосконалення умов для розширення автономії та запровадження більш ефективних механізмів підзвітності вищих навчальних закладів країн-партнерів.

Координатор проєкту від України:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУТШ)
Офіційний сайт: www.univ.kiev.ua
Телефон: 00 380 (44) 239-31-82
Факс: 00 380 (44) 239-31-00
Електрона пошта: [email protected]

Відповідальні особи:

Трубчанінова Тетяна Анатоліївна, к.ф.н., доцент, національний координатор проєкту, в.о. завідувача кафедрою іноземних мов юридичного факультету КНУТШ.
Контакти:
Телефон: 00 380 (44) 239-31-55
Електрона пошта: [email protected]
Білоус Світлана, керівник групи відділу міжнародного співробітництва, викладач кафедри іноземних мов юридичного факультету КНУТШ.
Контакти:
Телефон/факс: 00 380 (44) 239-31-50
Електрона пошта: [email protected]
Донецький національний університет, Донецьк
Офіційний сайт: www.donnu.edu.ua
Електрона пошта: [email protected]
Відповідальна особа:
Власова Тетяна Валентинівна, к.е.н., доцент, директор Центру міжнародних освітніх проєктів
Контакти:
Електрона пошта: [email protected]
Веб-сайт проєкту: http://www.athena-tempus.eu/

IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб»

IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб»

530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR

Коротка назва проєкту: «IMPRESS»

Пріоритет — Управління вузом та студентські служби

Тривалість проєкту: 15 жовтня 2012 — 14 жовтня 2015

Програма фінансування ЄС: Структурні заходи

Сума гранту програми Темпус: 823.937, 72 Євро

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів.

Отримувач гранту: Університет Носамбрія (Ньюкасл), Велика Британія

Координатор:
Ребекка Стракан, Заступник декана університету Носамбрія (Ньюкасл)

Контакти:
Телефон: +44 0 191 227 3979
Факс: +44 0 191 243 7630
Електрона пошта: [email protected]

Головний менеджер проєкту:
Альфредо Москардіні, Професор університету Носамбрія (Ньюкасл)

Контакти:
Телефон: +44 796 895 0123
Факс: +44 0 191 243 7630
Електрона пошта: [email protected]

Партнерство:

 • Університет Кордоби (Іспанія);
 • Університет Зліна (Чехія);
 • Європейська асоціація студентів (Бельгія);
 • Британсько-Український Річ Аут Центр (Велика Британія);
 • Консалтингова фірма Shoofly Publishing Ltd (Велика Британія);
 • Донецький національний університет;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Львівський національний університет імені Ивана Франка;
 • Міністерство освіти і науки України;
 • Українська асоціація студентського самоврядування;
 • Донецька торгово-промислова палата.

Мета та завдання проєкту:

Основною метою проєкту є вдосконалення студентського досвіду у вищій освіті в Україні. Це повинно надати змогу українським студентським службам набути європейських стандартів і таким чином відповідати сучасним стандартам забезпечення якості освіти згідно з вимогами Болонського процесу.

Ця мета буде досягнута шляхом впровадження нових структур — Центрів працевлаштування та кар’єрного росту в чотирьох провідних класичних українських університетах. Ці Центри допоможуть систематизувати і модернізувати студентські служби в університетах, що охоплюють увесь студентський досвід — перед вступом (профорієнтація), під час навчання (виробнича практика, працевлаштування, соціальні компетенції та інше) та після закінчення навчання (професійні мережі випускників), створення студентського представництва в управлінні університетами (європейський досвід), розвиток студентських спілок, що дасть студентам можливість передбачати заздалегідь можливі проблеми на ринку труда та в суспільстві після закінчення університету.

Напрями діяльності за проєктом:

 • Узгодження стратегії
 • Удосконалення існуючих профорієнтаційних структур та структур з працевлаштування студентів
 • Динамічний розвиток соціальних компетенцій студентів
 • Модернізація діяльності студентських спілок
 • Формування Центрів працевлаштування та кар’єрного росту
 • Участь у розробці національної стратегії щодо підвищення ефективності студентських служб
 • Модернізація соціальної мережі студентів
 • Дисемінація результатів проєкту
 • Удосконалення системи контролю якості
 • Менеджмент проєкту

Результати:

Очікувані результати від проєкту для кожного з чотирьох провідних українських університетів:

 1. Вдосконалений профорієнтаційний процес.
 2. Оновлені структури працевлаштування, що підвищують можливості праце¬влаш¬тування студентів після закінчення вузу.
 3. Покращення студентського досвіду, що підвищить соціальну активність та гнучкість майбутніх випускників внаслідок чого зміниться культура діалогу «вища школа — бізнес». Під досвідом ми маємо на увазі розвиток інтелектуальних, культурних, підприємницьких, комунікаційних навиків та соціальних ідеалів студентів. Університет повинен збагачувати життєвим досвідом і готувати студентів не тільки для робочих місць, але й для суспільства;
 4. Модернізація студентської діяльності та досвіду в умовах економіки, заснованої на знаннях.
 5. Вдосконалення діяльності Асоціацій випускників та служб підтримки кар’єрного росту.
 6. Підвищення кваліфікації співробітників університету в контексті навчання протягом життя та соціальних компетенцій студентів.

Результати проєкту як структурного:

 1. Стратегічне співробітництво з Міністерством освіти і науки України щодо підвищення ефективності студентських служб у вищій освіті.
 2. Більш тісне співробітництво між стейкхолдерами ринків праці, суспільства та освіти.
 3. Адаптація університетів до вимог регіональної економіки та соціальної інфраструктури.
 4. Впровадження в Україні кращих зразків (Best Practice) та досягнень студентських служб в Європі.

Результати проєкту, отримані у Донецькому національному університеті:

Напрям проєктної роботи «Залучення студентів»:

 • Було розроблено англомовну інтернет-стрінку ДонНУ;
 • Було створено сторінки ДонНУ у соціальних мережах;
 • Було створено друковані презентаційні матеріали українською (35 видів) та англійською (7 видів) мовами.

Напрям проєктної роботи «Студентські служби»:

 • у Донецькому національному університеті було впроваджено «Baddy-system», спрямовану на швидку адаптацію іноземних студентів до українського освітнього та культурного простору;
 • було організовано студентську спільноту «Interclub»;
 • було вдосконалено систему студентських органыв самоврядування у ДонНУ.

Напрям проєктної роботи «Працевлаштування»:

 • було розроблено опитування для роботодавців;
 • було розроблено «Паспорт вакансій»;
 • було проведено консультації з роботодавцями та студентами;
 • було проведено тестування програми HireFY;
 • наповнення програми HireFY інформацією про студентів та роботодавців.

Напрям роботи «М’які компетенції»:

 • Навчальний курс «М’які компетенції» було розроблено та протестовано на економічному факультеті ДонНУ;
 • Було розроблено навчальні матеріали для курсу «М’які компетенції»;
 • Курс «М’які компетенції» викладається на економічному факультеті (кафедра менеджменту та поведінкової економіки).

В межах проєкту було проведено:

 • 2 зустрічі Наглядової Ради (Злін: 17 – 19. 04. 2014; Брюсель: 9 – 11.11.2014);
 • 3 семінари з «яких компетенцій» (Ньюкасл: 1 – 8. 03.2014; Київ: 18 – 20.03.2015; Ньюкасл: 8 – 12.02.2016)
 • 4 моніторингові зустрічі (Київ: 7.03.2015, 1.09.2015, 8.12.2015, 4.04.2016)
 • 2 тренінги для студентів (Київ: 21 – 23.06. 2015, 2 – 3. 04. 2016)

Координатор проєкту від України:

Донецький національний університет

Офіційний сайт: https://www.donnu.edu.ua

Відповідальна особа:

Власова Тетяна Валентинівна, к.е.н., доцент, директор Центру міжнародних освітніх проєктів

Контакти:

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт проєкту: http://www.impress-eu.com/

InterEuLawEast «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі — InterEULawEast» 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR

InterEuLawEast «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі — InterEULawEast» 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR

Абревіатура проєкту: «InterEuLawEast».

Пріоритети проєкту — реформування навчальних програм у галузі соціальних наук, бізнесу та права.

Тривалість проєкту: 3 роки — 01.12.2013 – 01.12.2016.

Інструмент фінансування ЄС:

Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства.

Сума гранту Tempus: 1 037 070, 00 Євро.

Грантхолдер: Університет Загреба, факультет економіки та бізнесу (Хорватія).

Цільова група: магістри правових факультетів, викладачі вищих навчальних закладів.

Кординатор:

Hana Horak, декан юридичного факультету

Контактна інформація:

Телефон: 00 385 (0) 1 23 83 380

Факс: 00 385 (0) 1 23 35 633

Електронна пошта: [email protected]

Керівник проєкту:

Hana Horak, декан юридичного факультету

Контактна інформація:

Телефон: 00 385 (0) 1 23 83 380

Факс: 00 385 (0) 1 23 35 633

Електронна пошта: [email protected]

Партнери:

Мета та завдання проєкту:

Розширеними цілями проєкту є розвиток та впровадження освітньої магістерської програми «Міжнародне та європейське право». Він спрямований на підвищення якості та актуальності вищої правової освіти, що дозволить студентам-магістрантам, які бажають отримати подвійний диплом в університетах-партнерах, розширити горизонти застосування знань і компетенцій у сфері юридичних наук.

Партнери ставлять перед собою наступні конкретні цілі:

 • виявлення потреби в отриманні подвійного диплома за магістерською програмою «Міжнародне та європейське право» в Росії, країнах-партнерах і ЄС;
 • вивчення досвіду викладання юридичних магістерських програм в університетах-партнерах;
 • розробка навчального плану за програмою «Міжнародне та європейське право»;
 • розробка навчальних матеріалів;
 • апробація та коригування програми в університетах-партнерах;
 • запуск програми стипендій для російської і української сторін;
 • внесок у розвиток науково-дослідницького потенціалу правових досліджень;
 • стимуляція творчості, конкурентоспроможності, зайнятості та зростання підприємницького духу;
 • забезпечення повної юридичної оцінки існуючих міжнародних відносин;
 • розвиток культури інтернаціоналізації в системі вищої освіти в Росії, Україні та ЄС.

Результати:

 1. Розвиток нової форми навчання.
 2. Впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій.
 3. Підвищення кваліфікації бакалаврів, магістрів та інших студентів.
 4. Підвищення науково-методичного рівня викладання дисциплін.
 5. Максимальне наближення навчального плану до потреб економіки і промисловості в Росії та ЄС.

Результати, отримані у ДонНУ імені Василя Стуса:

 • Спільна навчальний план магістерської програми «Міжнародне та європейське право» було розроблено;
 • «Методичні рекомендації щодо методів викладання права та тренінгів, основаних на резолюції конкретних практичних ситуацій (Case Studies)» та «Методичні рекомендації щодо методів індивідуального навчання» були розроблені;
 • Був підготовлений спільний підручник з законодавства ЄС;
 • Проведено 6 координаційних зустрічей (Загреб-Марібор (14.01.2014 р.), Загреб (25 червня 2014 р.), Казань (14 листопада 2014 р.), Рига (30.03.2015 р.), Загреб (23.03.2016 р.), Марібор (21.04. 2017 р.)
 • 2 наради з моніторингу (Одеса, 07.05.2014, 5.11.2015 р.).
 • Проведено 8 засідань Правління проєкту (28.07.14, 21.11.14, 20.01.15, 08.04.15, 26.07.2015, 12.04.2016, 22.07.2016, 16.09.2016 р.).
 • 6 засідань Експертної ради проєкту (23.06.2014, 08.08.2014, 24.11.2014, 06.02.2015, 08.12.2015.19.01.2017).
 • Області сталого розвитку:
 • На базі Центру міжнародних освітніх проєктів ДонНУ ім. Василя Стуса, курси підвищення кваліфікації (стажування) “Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: право, економіка, суспільство” (10 – 9.12.2016, 35 викладачі та адвокати та 15 викладачів та кандидатів економічних факультетів)
 • Розроблено 2 дистанційні курси (європейські стандарти захисту прав людини, транспортне право ЄС).

Координатори проєкту в Україні

Національний Університет «Одеська Юридична Академія», офіційний сайт http://onua.edu.ua

Електронна пошта: [email protected]

Відповідальна особа:

Вадим Барський, доцент, керівник відділу міжнародних відносин, український національний координатор

Контактна інформація:

Телефон: +380 (48) 268-93-23

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт проєкту: http://iele.weebly.com

Донецький національний університет, офіційний сайт www.donnu.edu.ua

Відповідальна особа:

Власова Тетяна Валентинівна, к.е.н., доцент, директор Центру міжнародних освітніх проєктів

Контактна інформація:

Електронна пошта: [email protected]