Проєктний офіс Донецький національний університет імені Василя Стуса

Проєктний офіс

Центр міжнародних освітніх проектів було створено за ініціативою ректора, професора ДонНУ імені Василя Стуса Романа Федоровича Гринюка з метою активізації діяльності в галузі міжнародних навчальних проектів та програм у Донецькому національному університеті.

Мета Центру — управління та координація під керівництвом ректорату ДонНУ імені Василя Стуса діяльності всіх структурних підрозділів з реалізації міжнародних освітніх проектів, програм, договорів, грантів та інших форм співпраці із зарубіжними університетами, установами, організаціями та фондами з метою перетворення ДонНУ на сучасний міжнародно-визнаний інноваційний, науково-освітній, аналітичний, консалтинговий і освітній проектний центр.

Основні функції Центру МОП:

Узгодження спільно із структурними підрозділами завдань на відрядження співробітників, аспірантів і студентів ДонНУ імені Василя Стуса за кордон з питань, що належать до компетенції Центру

Розгляд кореспонденції, що поступає з-за кордону, з питань міжнародної проектної співпраці, що входять до компетенції Центру, і організація розгляду по суті питань, що містяться в кореспонденції

Встановлення партнерства та організація виконання міжнародних освітніх проектів ДонНУ імені Василя Стуса з навчальними закладами, установами, організаціями та фондами зарубіжних країн

Організаційне, методичне та представницьке забезпечення міжнародних освітніх проектів ДонНУ імені Василя Стуса

Просування та координація дій із збільшення кількості міжнародних курсів
і програм в Університеті

Підготовка й реалізація
міжнародних освітніх проектів

Здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки міжнародної співпраці з метою взаємного погодження дій і реалізації міжнародних обмінів і контактів, а саме: академічної мобільності, що включає мобільність студентів, аспірантів і професорсько-викладацького складу

Центр міжнародних освітніх проектів безпосередньо підпорядковується ректору ДонНУ імені Василя Стуса.

Колектив центру:

Гресько Інна Миколаївна

Фахівець центру міжнародних освітніх проектів

Електронна пошта: [email protected]