Проєктний офіc

Проєктний офіс було створено за ініціативою ректора, професора ДонНУ імені Василя Стуса Романа Федоровича Гринюка з метою активізації діяльності в галузі міжнародних навчальних проектів та програм у Донецькому національному університеті.

Мета Офісу — управління та координація під керівництвом ректорату ДонНУ імені Василя Стуса діяльності всіх структурних підрозділів з реалізації міжнародних освітніх проектів, програм, договорів, грантів та інших форм співпраці із зарубіжними університетами, установами, організаціями та фондами з метою перетворення ДонНУ на сучасний міжнародно-визнаний інноваційний, науково-освітній, аналітичний, консалтинговий і освітній проектний центр.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПРОЄКТНОГО ОФІСУ

Організаційна, методична та представницька підтримка діяльності факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету з підготовки та реалізації міжнародних проєктів, грантів та міжнародного фандрайзингу

Перспективне планування міжнародної проєктної діяльності Університету, пошук і відбір нових партнерів

Організація тематичних заходів щодо проєктних і грантових можливостей для учасників освітнього процесу Університету

Пошук міжнародних проєктних можливостей, інформування потенційних учасників та організаційний супровід написання та подання проєктних заявок