Центр міжнародних освітніх проектів Донецький національний університет імені Василя Стуса

Центр міжнародних освітніх проектів

Центр міжнародних освітніх проектів було створено за ініціативою ректора, професора ДонНУ імені Василя Стуса Романа Федоровича Гринюка з метою активізації діяльності в галузі міжнародних навчальних проектів та програм у Донецькому національному університеті.

Мета Центру — управління та координація під керівництвом ректорату ДонНУ імені Василя Стуса діяльності всіх структурних підрозділів з реалізації міжнародних освітніх проектів, програм, договорів, грантів та інших форм співпраці із зарубіжними університетами, установами, організаціями та фондами з метою перетворення ДонНУ на сучасний міжнародно-визнаний інноваційний, науково-освітній, аналітичний, консалтинговий і освітній проектний центр.

Основні функції Центру МОП:

Узгодження спільно із структурними підрозділами завдань на відрядження співробітників, аспірантів і студентів ДонНУ імені Василя Стуса за кордон з питань, що належать до компетенції Центру

Розгляд кореспонденції, що поступає з-за кордону, з питань міжнародної проектної співпраці, що входять до компетенції Центру, і організація розгляду по суті питань, що містяться в кореспонденції

Встановлення партнерства та організація виконання міжнародних освітніх проектів ДонНУ імені Василя Стуса з навчальними закладами, установами, організаціями та фондами зарубіжних країн

Організаційне, методичне та представницьке забезпечення міжнародних освітніх проектів ДонНУ імені Василя Стуса

Просування та координація дій із збільшення кількості міжнародних курсів
і програм в Університеті

Підготовка й реалізація
міжнародних освітніх проектів

Здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки міжнародної співпраці з метою взаємного погодження дій і реалізації міжнародних обмінів і контактів, а саме: академічної мобільності, що включає мобільність студентів, аспірантів і професорсько-викладацького складу

Центр міжнародних освітніх проектів безпосередньо підпорядковується ректору ДонНУ імені Василя Стуса.

Колектив центру:

Гресько Інна Миколаївна

Фахівець центру міжнародних освітніх проектів

Електронна пошта: [email protected]