Відділ підготовки до навчання та освіти іноземців

Відділ підготовки до навчання та освіти іноземців здійснює підготовку до навчання іноземців та осіб без громадянства, координує та забезпечує навчальну, наукову та соціально-виховну роботу з іноземними здобувачами вищої освіти/слухачами, а також надає візово-реєстраційну підтримку.

В структуру Відділу входить підготовче відділення, метою функціонування якого є надання освітніх послуг іноземцям, які виявили бажання вивчити українську мову перед вступом на факультети Університету. Після проходження мовних курсів вони отримують Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення, наявність якого є обов’язковою умовою для вступу на україномовні освітні програми.

Відділ взаємодіє з усіма факультетами та структурними підрозділами Університету з метою досягнення оптимальної організації навчального процесу іноземних здобувачів освіти.

Завдання Відділу

Організація прийому іноземців на навчання до підготовчого відділення та на всі рівні вищої освіти, що проваджуються в Університеті

Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства, формування крос-культурного середовища в Університеті

Організація навчання іноземців на підготовчому відділенні та факультетах Університету, координація виконання навчальних планів та умов договорів

Сприяння соціальній, культурній, лінгвістичній адаптації іноземних здобувачів вищої освіти/слухачів