Навчально-науковий центр міжнародної освіти (ННЦМО) Донецький національний університет імені Василя Стуса

Навчально-науковий центр міжнародної освіти (ННЦМО)

був заснований у 2015 році, він є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Діяльність Центру спрямована на збільшення іноземного контингенту студентів Університету, впровадження та розширення спектру англомовних освітніх програм, встановлення міжнародних зв’язків, а також розвиток та зміцнення міжнародного співробітництва і авторитету Університету в міжнародному загальноосвітньому та науковому просторі.

Навчально-науковий центр міжнародної освіти у своїй структурі має Відділення довузівської підготовки іноземних громадян (ВДПІГ), метою функціонування якого є надання освітніх послуг іноземцям, які виявили бажання вивчити українську мову перед вступом на основні факультети Університету. Після проходження мовних курсів вони отримують Свідоцтво державного зразка, наявність якого є обов’язковою умовою для вступу на україномовні освітні програми. Також Центр взаємодіє з усіма факультетами та структурними підрозділами Університету з метою досягнення оптимальної організації навчального процесу іноземних студентів.

Основними напрямками діяльності Центру є:

Видача запрошень на навчання;

Загальний контроль академічної успішності;

Контроль в’їзду, виїзду та перебування іноземних студентів Університету на території України;

Розробка навчальних планів на ВДПІГ за обраними напрямами подальшого навчання;

Організація прийому іноземних громадян до Університету (складання розкладу вступних випробувань та контроль своєчасної явки на них);

Контроль своєчасної сплати коштів за навчання відповідно до умов контракту, який підписує іноземний громадянин з Університетом;

Зарахування, відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення іноземних студентів;

Надання консультаційної підтримки щодо легалізації документів про попередню освіту.

Шлапак Оксана Анатоліївна

В.о. директора ННЦМО

Електронна адреса:  [email protected]

Камінська Наталія Миколаївна

Провідний фахівець ННЦМО

Телефон: +380974525070
Електронна адреса:  [email protected]

Куманець Світлана Тимофіївна

Провідний фахівець відділу міжнародної освіти

Телефон: +380672540936
Електронна адреса:  [email protected]

Ємець Катерина Василівна

Фахівець відділу міжнародної освіти

Телефон: +380678482060
Електронна адреса: [email protected]