Відділ підготовки до навчання та освіти іноземців Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відділ підготовки до навчання та освіти іноземців

Діяльність Центру спрямована на збільшення іноземного контингенту студентів Університету, впровадження та розширення спектру англомовних освітніх програм, встановлення міжнародних зв’язків, а також розвиток та зміцнення міжнародного співробітництва і авторитету Університету в міжнародному загальноосвітньому та науковому просторі.

Навчально-науковий центр міжнародної освіти у своїй структурі має Відділення довузівської підготовки іноземних громадян (ВДПІГ), метою функціонування якого є надання освітніх послуг іноземцям, які виявили бажання вивчити українську мову перед вступом на основні факультети Університету. Після проходження мовних курсів вони отримують Свідоцтво державного зразка, наявність якого є обов’язковою умовою для вступу на україномовні освітні програми. Також Центр взаємодіє з усіма факультетами та структурними підрозділами Університету з метою досягнення оптимальної організації навчального процесу іноземних студентів.

Основними напрямками діяльності Центру є:

Видача запрошень на навчання;

Загальний контроль академічної успішності;

Контроль в’їзду, виїзду та перебування іноземних студентів Університету на території України;

Розробка навчальних планів на ВДПІГ за обраними напрямами подальшого навчання;

Організація прийому іноземних громадян до Університету (складання розкладу вступних випробувань та контроль своєчасної явки на них);

Контроль своєчасної сплати коштів за навчання відповідно до умов контракту, який підписує іноземний громадянин з Університетом;

Зарахування, відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення іноземних студентів;

Надання консультаційної підтримки щодо легалізації документів про попередню освіту.

Шлапак Оксана Анатоліївна

В.о. директора ННЦМО

Електронна адреса:  [email protected]

Камінська Наталія Миколаївна

Провідний фахівець ННЦМО

Телефон: +380974525070
Електронна адреса:  [email protected]

Куманець Світлана Тимофіївна

Провідний фахівець відділу міжнародної освіти

Телефон: +380672540936
Електронна адреса:  [email protected]

Ємець Катерина Василівна

Фахівець відділу міжнародної освіти

Телефон: +380678482060
Електронна адреса: [email protected]