Перелік необхідних документів

Для отримання освіти в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса іноземні абітурієнти особисто подають зазначений перелік документів, які повинні бути засвідчені згідно з законодавством країни їх видачі та легалізовані (перекладені українською мовою і нотаріально засвідчені) в посольстві України в країні, з якої прибув іноземець.

У випадку дистанційного вступу ідентифікація особи, верифікація оригіналів документів вступників, організація прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі здійснюється партнерською організацією в країні походження іноземного вступника.

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти Університет має угоди з такими партнерськими організаціями, що є резидентами країни походження вступників:

– Центр вступу та супроводження навчання іноземних студентів в Україні» (CENTRE D’AFFILIATION ET SUIVI DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS EN UKRAINE) (Марокко);

– Фізична особа-підприємець Насіб АЛІДЖАНОВ (Азербайджан);

– ХАНЧЖОУ ДІН’ЇН ЗАКОРДОННИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ КО., ЛТД (Китайська Народна Республіка).

           – Школа “Парадайс” , місто Ірбід, Йорданія.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до Університету легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до Університету, іноземець передає оригінали документів особисто.

1) заяву

2) документ (оригінал) та його копію про здобутий ступінь освіти, на основі якого здійснюється вступ

3) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства

5) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги)

6) 8 фотокарток розміром 30 × 40 мм

 

Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

1) заяву

2) документ (оригінал) та його копію про здобутий ступінь освіти, на основі якого здійснюється вступ

3) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства

5) свідоцтво про мовну підготовку (вимога не поширюється на іноземців, які володіють мовою навчання, в тому числі є англомовними та вступають на англомовні освітні програми

6) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги)

7) 8 фотокарток розміром 30 × 40 мм

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

 

Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

1) заяву

2) документ (оригінал) та його копію про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ

3) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем вищої освіти, отримані кредити/тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець

6) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою)

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги)

8) 8 фотокарток розміром 30 × 40 мм

9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності)

 

Документи, зазначені у підпунктах 2–5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці та особи без громадянства, які отримали базову вищу освіту в Україні та вступають на навчання до Університету за ступенем освіти «Магістр», подають до Приймальної комісії університету такі самі документи. До переліку документів додається свідоцтво про визнання документа, видане Міністерством освіти і науки України, на базі якого іноземець вступав на ступінь освіти «Бакалавр».

При прийомі на навчання за ступенем освіти «Магістр» на англомовні освітні програми іноземці подають до Приймальної комісії Університету такий самий перелік документів, окрім свідоцтва про мовну підготовку.

1) заяву

2) копію документа про здобутий ступінь освіти, на основі якого здійснюється вступ

3) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства

4) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець

5) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою)

6) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги)

7) 8 фотокарток розміром 30 × 40 мм

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності)

9) дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або список опублікованих наукових праць і винаходів англійською або українською мовою.

 

Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

1) заява

2) подання встановленого зразка (заповнюється під час подачі документів)

3) письмова згода ректора закладу вищої освіти, в якому навчається заявник, з печаткою закладу вищої освіти (для іноземних здобувачів освіти Університету достатньо письмової згоди декана факультету, де навчається здобувач освіти)

4) академічна довідка або залікова книжка

5) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства

6) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець

7) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або англійською мовою для тих здобувачів освіти, які переводяться на англомовну освітню програму)

8) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги)

9) 8 фотокарток розміром 30 × 40 мм

10) копія посвідчення закордонного українця (за наявності)

1) заяву

2) подання встановленого зразка (заповнюється під час подачі документів)

3) академічну довідку (оригінал)

4) витяг з наказу про відрахування

5) документ (оригінал) та його копію про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого раніше здійснювався вступ до Університету

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства

7) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, особливо у випадку, коли іноземець брав академічну відпустку

8) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або англійською мовою для тих здобувачів освіти, які поновлюються на англомовну освітню програму)

9) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги)

10) 8 фотокарток розміром 30 × 40 мм

11) копію посвідчення закордонного українця (за наявності)

Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність. Для отримання більш детальної інформації щодо організації навчання за програмами міжнародної академічної мобільності звертайтеся до Відділу міжнародних зв’язків