Перелік необхідних документів Донецький національний університет імені Василя Стуса

Перелік необхідних документів

Для отримання освіти в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса іноземні абітурієнти особисто подають зазначений перелік документів, які повинні бути засвідчені згідно з законодавством країни їх видачі та легалізовані (перекладені українською мовою і нотаріально засвідчені) в посольстві України в країні, з якої прибув іноземець.

1) Заяву;

2) 12 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

3) Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

4) Документ (оригінал) та його копію про здобутий ступінь освіти, на основі якого здійснюється вступ;

5) Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземец;

6) Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги).

Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

1) Заяву;

2) Копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

3) Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

4) 12 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

5) Документ (оригінал) та його копію про здобутий ступінь освіти, на основі якого здійснюється вступ;

6) Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

7) Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

8) Свідоцтво про мовну підготовку (вимога не поширюється на іноземців, які є англомовними та вступають на англомовні освітні програми «Комп’ютерні науки» (Computer Sciences) і «Міжнародний бізнес» (International Business).

Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

1) Заяву;

2) Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

3) Оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем вищої освіти, отримані кредити/тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

4) 12 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

5) Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою);

6) Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

7) Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

8) Документ (оригінал) та його копію про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

9) Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги).

Документи, зазначені у підпунктах 2–5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці та особи без громадянства, які отримали базову вищу або повну вищу освіту в Україні та вступають на навчання за ступенем освіти «Магістр» до ДонНУ імені Василя Стуса, подають до Приймальної комісії університету документи згідно п.5.5. цього положення.

До переліку документів п.5.5. додається свідоцтво про визнання документа, видане Міністерством освіти і науки України, на базі якого іноземець вступав на ступінь освіти «Бакалавр».

При прийомі на навчання за ступенем освіти «Магістр» на англомовну спеціалізацію «Загальне бізнес-адміністрування» (General MBA) та «Міжнародний фінансовий менеджмент (International financial management)» іноземні громадяни подають до Приймальної комісії ДонНУ імені Василя Стуса перелік документів відповідно до пункту 5.5., окрім свідоцтва про мовну підготовку.

1) Заяву;

2) Документ (оригінал) та його копію про здобутий ступінь освіти, на основі якого здійснюється вступ;

3) Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

4) Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

5) Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою);

6) Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

7) 12 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

8) Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

5.9. Іноземці та особи без громадянства, які отримали ступінь освіти «Магістр», подають до Приймальної комісії університету документи згідно п.5.8. цього положення.

5.10. Для переведення іноземних студентів до ДонНУ імені Василя Стуса з інших навчальних закладів, а також з однієї форми навчання на іншу або напряму (спеціальності) на інший у межах університету подаються такі документи:

1) Заяву;

2) Подання встановленого зразка (заповнюється під час подачі документів);

3) 12 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

4) Письмова згода ректора вищого навчального закладу, в якому навчається заявник, з печаткою вищого навчального закладу (для іноземних студентів ДонНУ імені Василя Стуса достатньо письмової згоди декана факультету, де навчається студент);

5) Академічна довідка або залікова книжка;

6) Копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

7) Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою або тих, які переводяться на англомовну спеціальність);

8) Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

9) Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

10) Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

1) Заяву;

2) Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

3) Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

4) Документ (оригінал) та його копію про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

5) 12 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

6) Оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем вищої освіти, отримані кредити/тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

7) Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою);

8) Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

9) Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2–5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці та особи без громадянства, які отримали базову вищу або повну вищу освіту в Україні та вступають на навчання за ступенем освіти «Магістр» до ДонНУ імені Василя Стуса, подають до Приймальної комісії університету документи згідно п.5.5. цього положення.

До переліку документів п.5.5. додається свідоцтво про визнання документа, видане Міністерством освіти і науки України, на базі якого іноземець вступав на ступінь освіти «Бакалавр».

При прийомі на навчання за ступенем освіти «Магістр» на англомовну спеціалізацію «Загальне бізнес-адміністрування» (General MBA) та «Міжнародний фінансовий менеджмент (International financial management)» іноземні громадяни подають до Приймальної комісії ДонНУ імені Василя Стуса перелік документів відповідно до пункту 5.5., окрім свідоцтва про мовну підготовку.

1) Заяву;

2) 12 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

3) Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

4) Документ (оригінал) та його копію про здобутий ступінь освіти, на основі якого здійснюється вступ;

5) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою);

6) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

7) Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

8) Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець.

Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

5.9. Іноземці та особи без громадянства, які отримали ступінь освіти «Магістр», подають до Приймальної комісії університету документи згідно п.5.8. цього положення.

5.10. Для переведення іноземних студентів до ДонНУ імені Василя Стуса з інших навчальних закладів, а також з однієї форми навчання на іншу або напряму (спеціальності) на інший у межах університету подаються такі документи:

1) Заява;

2) Подання встановленого зразка (заповнюється під час подачі документів);

3) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою або тих, які переводяться на англомовну спеціальність);

4) 12 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

5) Академічна довідка або залікова книжка;

6) Копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

7) Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

8) Копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

9) Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

10) Письмова згода ректора вищого навчального закладу, в якому навчається заявник, з печаткою вищого навчального закладу (для іноземних студентів ДонНУ імені Василя Стуса достатньо письмової згоди декана факультету, де навчається студент).

1) Заява;

2) Витяг з наказу про відрахування;

3) Копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

4) Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, особливо у випадку, коли іноземець брав академічну відпустку;

5) Подання встановленого зразка (заповнюється під час подачі документів);

6) Копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

7) Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою або тих, які поновлюються на англомовну спеціальність);

8) Академічна довідка (оригінал);

9) 12 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

10) Документ (оригінал) та його копію про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого раніше здійснювався вступ до ДонНУ імені Василя Стуса;

11) Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги).

Нострифікація

це процедура визнання іноземних документів про освіту, яка здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, професійних прав та освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацію) державним стандартам освіти України з метою забезпечення прав громадян, які здобули освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну діяльність в Україні.