Нормативні документи

Правила прийому іноземних громадян та осіб без громадянства

 

Постанова Кабінету міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 322 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання»

 

Наказ Міністерства освіти і науки України м. Київ. від 24 травня 2021 р. № 562 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо комплексного страхування іноземців та осіб без громадянства, які здобувають освіту в закладах вищої та фахової передвищої освіти України»

 

Основні документи, якими регламентується навчальний процес в Університеті:

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса

Порядок оцінювання здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса

Порядок обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором у ДонНУ імені Василя Стуса

Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувача вищої освіти у ДонНУ імені Василя Стуса

Положення про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса

Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса

Положення про омбудсмена з захисту прав здобувачів вищої освіти у ДонНУ імені Василя Стуса