Правила прийому

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Прийом заяв і документів іноземних громадян на навчання за СО «Бакалавр» і «Магістр» здійснюється з 01 липня 2023 року до 22 листопада 2023 року включно.

Зарахування здійснюється до 31 листопада 2023 року.

Іноземці, які вступають до аспірантури, подають необхідні документи, складають вступні випробування та зараховуються, як правило, упродовж року (з першого числа кожного місяця, окрім червня, липня і серпня).

Прийом документів на Підготовче відділення здійснюється, як правило, протягом року.

Правила прийому іноземних громадян та осіб без громадянства доступні за посиланням.

Основні кроки, щоб стати студентом ДонНУ імені Василя Стуса, доступні за посиланням.