Перелік конкурсних предметів

Випускники підготовчих відділень для іноземних громадян зараховуються на обраний факультет за результатами вступних випробувань.

Програми вступних випробувань доступні за посиланням.

Ступінь освіти «Доктор філософії»

При прийомі до аспірантури іноземні громадяни складають випробування з:

– української мови як іноземної;

– спеціальності, на яку вступають.

 

Ступінь освіти «Бакалавр»

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах із вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до Університету за вступними випробуваннями з предметів, передбачених Правилами прийому для вступу на ступінь освіти «Бакалавр», у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств або дипломатичних установ України за кордоном.

Для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавр іноземці складають вступний іспит для іноземців у формі тестування з предметів:

– українська мова як іноземна;

– математика;

– англійська мова.

До вступних випробувань з математики та англійської мови вступник допускається в разі успішного складання випробування з української мови як іноземної.

Перелік вступних випробувань для вступу на акредитовані освітні програми, за якими оголошується прийом на навчання за ступенем освіти «Бакалавр» для іноземців

Спеціальність Освітня програма Форма навчання Мова навчання Вступні випробування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування денна укр. ·  українська мова як іноземна

·  математика

·  іноземна мова

073 Менеджмент Менеджмент денна укр.
081 Право Право денна, заочна укр.
091 Біологія Біологія денна укр.
102 Хімія Хімія денна укр.
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад. International Business. Business translation денна укр.

Ступінь освіти «Магістр»

Під час вступу для здобуття освітнього ступеня магістра іноземці складають вступний іспит для іноземців у формі тестування з дисциплін:

мова навчання (українська мова як іноземна);

спеціальність, на яку вступають;

англійська мова.

До вступного випробування зі спеціальності вступник допускається в разі успішного складання випробування з мови навчання.

Перелік вступних випробувань для вступу на акредитовані освітні програми, за якими оголошується прийом на навчання за ступенем освіти «Магістр» для іноземців

Спеціальність Освітня програма Форма навчання Мова навчання Вступні випробування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Міжнародний фінансовий менеджмент денна англ. • International Financial Management

• англійська мова

073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування денна, заочна укр. • українська мова як іноземна

• менеджмент організацій та адміністрування

• англійська мова

073 Менеджмент Бізнес-адміністрування заочна укр. • українська мова як іноземна

• бізнес-адміністрування

• англійська мова

081 Право Право денна, заочна укр. • українська мова як іноземна

• право

• англійська мова

091 Біологія та біохімія Біологія денна, заочна укр. • українська мова як іноземна

• біологія

• англійська мова

105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології інтернету речей денна укр. • українська мова як іноземна

• технології інтернету речей

• англійська мова

292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини денна, заочна укр. • українська мова як іноземна

• вступний іспит для іноземців з фаху (міжнародні економічні відносини)

• англійська мова