Перелік конкурсних предметів

Випускники підготовчих відділень для іноземних громадян зараховуються на обраний факультет за результатами вступних випробувань.

Програми вступних випробувань доступні за посиланням.

Ступінь освіти «Доктор філософії»

При прийомі до аспірантури іноземні громадяни складають випробування з:

– української мови як іноземної;

– спеціальності, на яку вступають.

 

Ступінь освіти «Бакалавр»

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах із вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до Університету за вступними випробуваннями з предметів, передбачених Правилами прийому для вступу на ступінь освіти «Бакалавр», у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств або дипломатичних установ України за кордоном.

При вступі на 1 курс ступеня освіти «Бакалавр» іноземні громадяни складають вступні випробування з:

– української мови як іноземної;

– математики;

– іноземної мови.

До вступних випробувань з математики та іноземної мови вступник допускається в разі успішного складання випробування з української мови як іноземної.

Перелік вступних випробувань для вступу на акредитовані освітні програми, за якими оголошується прийом на навчання за ступенем освіти «Бакалавр» для іноземців

Спеціальність Освітня програма Форма навчання Мова навчання Вступні випробування
052 Політологія Прикладна політологія та політичні технології денна укр. ·  мова навчання (українська мова як іноземна)

·  математика

·  іноземна мова

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування денна укр.
073 Менеджмент Менеджмент денна укр.
081 Право Право денна, заочна укр.
091 Біологія Біологія денна укр.
102 Хімія Хімія денна укр.
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад. International Business. Business translation денна укр.

Ступінь освіти «Магістр»

При вступі на ступінь освіти «Магістр» іноземці складають вступні випробування у формі тестування з:

– мови навчання (української мови як іноземної або англійської мови при вступі на україномовну або англомовну освітню програму відповідно);

– спеціальності, на яку вступають (фахове вступне випробування), або спеціальності (фахове вступне випробування) та випробування з іноземної мови (залежно від галузі знань та спеціальності) (див. Таблицю).

До вступного випробування зі спеціальності вступник допускається в разі успішного складання випробування з мови навчання.

Перелік вступних випробувань для вступу на акредитовані освітні програми, за якими оголошується прийом на навчання за ступенем освіти «Магістр» для іноземців

Спеціальність Освітня програма Форма навчання Мова навчання Вступні випробування
052 Політологія Політичне консультування у сфері публічної політики денна укр. • українська мова як іноземна

• вступний іспит для іноземців з фаху (політичне консультування у сфері публічної політики)

• іноземна мова

072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародний фінансовий менеджмент (програма подвійних дипломів) денна англ. • іноземна мова (англійська)

• вступний іспит для іноземців з фаху (International Financial Management)

073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування денна, заочна укр. • українська мова як іноземна

• вступний іспит для іноземців з фаху (менеджмент організацій та адміністрування)

• іноземна мова

073 Менеджмент Бізнес-адміністрування заочна укр. • українська мова як іноземна

• вступний іспит для іноземців з фаху (бізнес-адміністрування)

• іноземна мова

081 Право Право денна, заочна укр. • українська мова як іноземна

• вступний іспит для іноземців з права

• іноземна мова

091 Біологія Біологія денна, заочна укр. • українська мова як іноземна

• вступний іспит для іноземців з фаху (біологія)

292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини денна, заочна укр. • українська мова як іноземна

• вступний іспит для іноземців з фаху (міжнародні економічні відносини)

• іноземна мова