Відділ міжнародних зв'язків Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відділ міжнародних зв'язків

Відділ міжнародних зв’язків є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса (ДонНУ імені Василя Стуса).

Відділ здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України: Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту ДонНУ імені Василя Стуса, рішень Вченої ради та ректорату ДонНУ імені Василя Стуса, локальних нормативних актів Донецького національного університету імені Василя Стуса та цього Положення.

Мета відділу — управління та координація під керівництвом ректорату Донецького національного університету імені Василя Стуса діяльності всіх структурних підрозділів з:

  • Підготовки висококваліфікованих кадрів для України та зарубіжних країн, що володіють професійними й загальнокультурними компетенціями, які відповідають світовим стандартам;

  • Реалізації міжнародних наукових проектів, програм, договорів, грантів та інших форм співпраці із зарубіжними університетами, установами, організаціями та фондами з метою перетворення Донецького національного університету імені Василя Стуса на міжнародно визнаний інноваційний науково-освітній, аналітичний, консалтинговий і проектний центр.

Завдання відділу:

Розробка й організація заходів щодо розвитку міжнародних зв’язків ДонНУ імені Василя Стуса;

Розширення діяльності ДонНУ імені Василя Стуса в міжнародних організаціях, проектах, програмах;

Залучення зарубіжних викладачів до читання лекцій у ДонНУ імені Василя Стуса;

Підтримка комунікацій з представництвами європейських і міжнародних організацій, розташованих на території України;

Підготовка та проведення прийому іноземних делегацій, що прибувають у Донецький національний університет імені Василя Стуса з офіційними, робочими, неофіційними (приватними) візитами, візитами проїздом;

Організація спільно з зарубіжними університетами-партнерами літніх і зимових шкіл і забезпечення участі в їхній роботі студентів і аспірантів ДонНУ імені Василя Стуса;

Розвиток і забезпечення програм включного навчання;

Розвиток і забезпечення програм подвійних дипломів;

Забезпечення академічної мобільності;

Організація зустрічей і протокольного супроводу делегацій.

Функції відділу:

Організаційне, методичне та представницьке забезпечення міжнародної співпраці ДонНУ імені Василя Стуса;

Встановлення партнерства та організація виконання робочих програм співпраці ДонНУ імені Василя Стуса з навчальними закладами, установами, організаціями та фондами зарубіжних країн;

Підготовка й реалізація міжнародних освітніх і науково-дослідних проектів;

Здійснення протокольних заходів у зв’язку з підготовкою та проведенням прийому іноземних делегацій, що прибувають у Донецький національний університет імені Василя Стуса з офіційними, робочими, неофіційними (приватними) візитами, візитами проїздом;

Здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки міжнародної співпраці з метою взаємного погодження дій і реалізації міжнародних обмінів і контактів, а саме, академічної мобільності, що включає мобільність студентів, аспірантів і професорсько-викладацького складу;

Координація роботи та надання допомоги факультетам, кафедрам та іншим підрозділам ДонНУ імені Василя Стуса із здійснення міжнародної співпраці й академічного обміну відповідно до досягнутих домовленостей, сприяння в організації міжнародних конференцій і підтримці зв’язків із зарубіжними університетами, установами, організаціями;

Визначення пріоритетних напрямів співпраці, перспективне планування міжнародних зв’язків ДонНУ імені Василя Стуса, пошук і відбір партнерів для встановлення контактів на загальноуніверситетському рівні, участь у розробці планів і програм спільної діяльності, здійснення міжнародних обмінів і контактів за напрямами, що належать до компетенції Відділу.

Наша сторінка у Facebook: DonNU InternationalOffice

Співробітники відділу:

Ільніцький Дмитро Петрович

Фахівець

Електронна пошта: [email protected] 

Насадюк Сергій Анатолійович

Фахівець

Електронна пошта: [email protected]