Відділ міжнародних зв'язків

Відділ міжнародних зв’язків є структурним підрозділом навчально-наукового центру міжнародної освіти та академічної мобільності навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, Статутом Університету, Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями ректора й чинними в Університеті локальними актами та іншими нормативними актами, прийнятими в установленому порядку, розпорядженнями директора Інституту або його заступника та Положенням про Відділ.

Мета Відділу – реалізація міжнародних зв’язків і програм академічної мобільності; сприяння освітній, науковій та культурно-просвітницькій співпраці з закладами вищої освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, консорціумами, а також з українськими партнерами у рамках різноманітних угод та/або проєктів.

Основними завданнями Відділу є:

– сприяння реалізації функціональної стратегії інтернаціоналізації Університету шляхом налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

– координація міжнародного співробітництва факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету;

– сприяння створенню міжнародної мережі дослідників шляхом реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Університету.

Основними функціями Відділу є:

– пошук нових, підтримка і розширення існуючих зв’язків Університету з закордонними закладами вищої освіти, науковими установами, урядовими і неурядовими організаціями та іншими стейкголдерами з питань реалізації стратегічних пріоритетів Університету;

– організація перебування в Університеті іноземних делегацій з ЗВО-партнерів, представників міжнародних організацій, фондів, консорціумів, посольств, консульств та інших, зацікавлених у розвитку міжнародної

співпраці, сторін, участь в організації переговорів і зустрічей з ними, узгодження та підготовка до підписання відповідних документів;

– сприяння відкриттю освітніх програм подвійних та спільних дипломів із закордонними закладами вищої освіти, розробці та впровадженню англомовних курсів та програм, розвитку транснаціональної освіти тощо;

– організаційний супровід процесу реалізації програм міжнародної академічної мобільності учасниками освітнього процесу Університету та іноземних партнерів;

– забезпечення збору та своєчасного подання інформації до міжнародних рейтингів.