Міжнародний консорціум університетів був утворений 23 квітня 2015 року.

Метою створення Консорціуму є налагодження і координація міжінституційної співпраці у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному масштабах.

Основні напрями співпраці між Сторонами-партнерами є такими:

Організація спільних конференцій, симпозіумів, семінарів, інших наукових форумів

Підготовка та видання спільних навчальних і наукових публікацій

Академічна мобільність студентів, докторантів, викладачів

Розробка спільних освітніх та освітньо-наукових програм, налагодження спільного керівництва докторантами

Налагодження взаємовигідного співробітництва з органами влади, бізнесом, іншими зацікавленими сторонами

Розробка, просування та реалізація спільних проектів до національних та міжнародних донорів

Університети учасники Міжнародного консорціому

Засідання