Міжнародне партнерствo

Донецький національний університет імені Василя Стуса є надійним партнером більш ніж 50 університетам світу.

ДонНУ імені Василя Стуса є членом різних асоціацій, серед них: Європейська асоціація університетів, Асоціація економічних університетів Південної та Східної Європи та Чорноморського регіону (ASECU); учасником європейських наукових та освітніх програм у рамках програми Erasmus+. У 2004 році Університет першим підписав Велику Хартію університетів і приєднався до Болонського процесу.

Турецька Республіка

Академія туризму

Міжнародний консорціум університетів

був утворений 23 квітня 2015 року.

Метою створення Консорціуму є налагодження і координація міжінституційної співпраці у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному масштабах.

Основні напрями співпраці між Сторонами-партнерами є такими:

Організація спільних конференцій, симпозіумів, семінарів, інших наукових форумів

Підготовка та видання спільних навчальних і наукових публікацій

Академічна мобільність студентів, докторантів, викладачів

Розробка спільних освітніх та освітньо-наукових програм, налагодження спільного керівництва докторантами

Налагодження взаємовигідного співробітництва з органами влади, бізнесом, іншими зацікавленими сторонами

Розробка, просування та реалізація спільних проектів до національних та міжнародних донорів

Університети учасники Міжнародного консорціому

Засідання