Оголошення про конкурси

Данія

University of Southern Denmark

Дедлайн – 01 листопада 2022 року (включно)

Шановні здобувачі освіти СО “Бакалавр” (2-4 курс) та СО “Магістр” (1 курс), що навчаються за спеціальностями галузі 041 Business and administration!

Оголошується конкурс на навчання у весняному семестрі 2022-2023 н.р. (з 01 лютого по 30 червня 2023 року).

У рамках програми виплачуватиметься стипендія у розмірі 1150 євро/місяць.

Критерії відбору:

-знання англійської мови на рівні не нижче B2 (підтверджене сертифікатом IELTS (min 6.5) або TOEFL (min 88), отриманим не пізніше 2 років тому і верифіковуваним онлайн. За відсутності сертифікату можна надати Форму щодо знання англійської мови, підписану Університетом (завантажити можна за посиланням https://cutt.ly/HNg4e4E)

-мінімум 60 кредитів, отриманих на бакалаврському рівні для навчання за СО “Бакалавр”, мінімум 180 кредитів для навчання за СО “Магістр” за спеціальністю в попередні роки.

-Пріоритетним критерієм є академічна успішність кандидата (середній бал у виписці оцінок не нижче 85 балів) і рівень мовної компетентності (перевага надаватиметься кандидатам із міжнародним сертифікатом). При інших рівних умовах перевага надаватиметься кандидатам із наявним рекомендаційним листом, науковими публікаціями (статті, тези доповідей), наявністю перемог або участі (призові місця) в конкурсах, олімпіадах тощо.

Загальна інформація для студентів за обміном: https://cutt.ly/cNlsoTu

Для участі в конкурсі Вам необхідно подати до Відділу міжнародних зв’язків (вул. 600-річчя, 21, каб. 609, в електронному вигляді – на скриньку [email protected]) такі документи:

-подання завідувача кафедри на ім’я ректора, погоджене з деканом, в.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу, завідувачем навчального відділу, першими проректором, у якому зазначаються:

– ПІБ кандидата;

– навчальний рік реалізації академічної мобільності, термін, протягом якого студент буде брати участь у програмі академічної мобільності, вид/форма академічної мобільності;

– ступінь освіти, що здобувається (бакалавр/магістр);

– факультет, спеціальність, освітня програма, рік навчання;

– інформація про Заклад-партнер, куди планується направляти кандидата із зазначенням кампусу (зокрема, для Faculty of Business and Social Sciences це можуть бути: Odense, Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Slagelse). Обрання дисциплін, що будуть вивчатися у Закладі-партнері та в подальшому зараховуватися в Університеті, має відбуватися за погодженням із випусковою кафедрою Університету (при виборі переліку дисциплін звертайте увагу на розташування кампусу(!), в якому вони доступні; список курсів факультету бізнесу і соціальних наук: https://www.sdu.dk/…/exch…/exchange_facultyofbss/courses);

– інформація про тип документу, який учасник академічної мобільності отримає після завершення програми академічної мобільності (диплом, сертифікат, академічна довідка тощо);

– фінансові умови участі у програмі академічної мобільності;

– порядок виконання індивідуального графіку навчання в Університеті;

-CV (англ. мовою);

-особиста заява кандидата (за шаблоном звертайтесь за електронною адресою: [email protected]);

-мотиваційний лист (англ. мовою);

-рекомендаційний лист (за наявності);

-документ, що підтверджує знання іноземної мови (чинний міжнародний сертифікат, рекомендаційний лист), рівень знання англійської мови – не нижче B2;

-довідку про академічну успішність (англ. мовою) за всі роки Вашого навчання, скан-копію студентського квитка та першої сторінки дійсного закордонного паспорту;

-інші документи, які вважаєте за необхідне додати (грамоти, дипломи, статті, тези доповідей конференцій тощо);

-документ, що підтверджує приналежність до осіб з обмеженими можливостями (за наявності).