Якість освіти

комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості. Це певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного й морального розвитку, якого досягли випускники освітнього закладу відповідно до запланованих цілей навчання і виховання.

Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти

це сукупність відповідних процедур забезпечення якості освітньої діяльності, стандартів для програм, що реалізуються, і кваліфікацій, що присвоюються. Вона є складником системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Система внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає здійснення Університетом процедур і заходів, передбачених ст. 16 Закону України «Про вищу освіту».

Навчальна лабораторія моніторингу та систем управління якості освіти

Організація та проведення систематичного моніторингу якості освіти здобувачів вищої освіти Університету та формування на цій основі рекомендації щодо покращення навчального процесу;

Координування розробки та впровадження заходів щодо створення системи забезпечення якості освіти в Університеті відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти, критеріїв національної та європейської систем акредитації та міжнародних процедур визнання освітніх програм;

Участь у систематизації та формуванні сучасних методологічних підходів до внутрішньоуніверситетського забезпечення якості вищої освіти;

Координування проведення оцінки освітньої та науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

Здійснення моніторингу вітчизняних та зарубіжних науково-методичних напрацювань та досягнень щодо систем управління якістю освіти, вивчення міжнародного досвіду забезпечення якості освіти на національному та внутрішньоуніверситетському рівнях;

Розширення співробітництва Університету з науково-дослідними інститутами, асоціаціями та іншими структурами, які здійснюють зовнішній контроль якості освіти.

Материнська Ольга Андріївна

Керівник

Електрона пошта: [email protected]

Внутрішній моніторинг