Перелік документів для вступу

Для участі у конкурсному відборі до приймальної комісії необхідно подати:

  • Військовий білет або посвідчення про прописку (при вступі на денну форму навчання);
  • Документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон);
  • Заява (заяви) у паперовій формі;
  • Копії документів (за наявності), що підтверджують науковий рейтинг вступника (дипломів переможців та призерів студентських олімпіад та конкурсів, копії наукових публікацій тощо);
  • Документ державного зразка про здобуття освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  • Чотири кольорових фотокартки розміром 3×4;
  • Довідка про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН).

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, встановлених цими Правилами прийому у 2018 році для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.