Процедура вступу

1. Коли та як подати документи на магістра?

У 2023 році для вступу до магістратури визначено такі терміни проведення іспитів та подачі документів:

реєстрація на тестування ЄВІ/ЄФВВ – з 8 по 31 травня;

складання ЄВІ/ЄФВВ – з 23 червня по 21 липня (основна сесія); з 03 по 16 серпня (додаткова сесія);

подача заяв на фахові випробування, співбесіди – протягом липня;

складання фахових випробувань в університеті – у період з 17 липня по 28 липня (на бюджет) та з 31 липня по 14 серпня (на контракт);

подача заяв та мотиваційних листів – з 31 липня до 18:00 14 серпня;

виконання вимог для вступу (подача оригіналів документів та необхідних копій):

– за державним замовленням – з 26 серпня до 18:00 29 серпня;

-на контракт – не пізніше 29 вересня 2023 року.

 

Заяви на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі, крім таких випадків:

· у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;

· у разі подання іноземного документа про освіту;

· у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

· за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту або реєстраційних даних учасника тестових вступних випробувань, яке здійснювалося Українським центром оцінювання якості освіти. У такому випадку додаються копії документів, що вказують на зміну паспортних даних.

· у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

2. Які документи потрібні для вступу?

Під час подання заяви в паперовій формі, а також для виконання умов вступу після надання рекомендації, кожен вступник особисто пред’являє оригінали і надає:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію довідки або витягу з реєстру про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць). Відсутність такого документа для зазначених категорій вступників унеможливлює зарахування особи згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 30 грудня 2022 р. № 1487;
  • оригінал та копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  • екзаменаційний листок та екзаменаційну картку ЄВІ/ЄФВВ (за наявності);
  • 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

3. Чи можна вступити для здобуття ОС магістра за іншою спеціальністю, ніж закінчив бакалавра?

Так, можна, але не на всі спеціальності.

Не можна вступити за іншою спеціальністю на ОП «Право», а також існують обмеження за ОНП «Хімія» та ОП «Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно). Більш детальну інформацію про обмеження можна знайти в Правилах прийому (Додаток 2).

4. Чи може мій близький родич подати документи на вступ замість мене?

За Правилами прийому заяву та документи на вступ подає кожен особисто.

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти. Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання в закладі вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

5. Чи можна вступати для здобуття ОС магістра в інший ЗВО, а не той, де отримав бакалавра?

Так, вступник вільний у своєму виборі закладу вищої освіти, форми навчання та освітньої програми для здобуття ступеня магістра.

6. Чи можу я одночасно навчатися в різних університетах за різними спеціальностями?

Так, таке право у Вас є.

Єдина заборона – Ви не можете навчатися одночасно на двох «бюджетних» програмах підготовки навіть на різних ступенях освіти.

8. Коли та де перевірити, чи вступив/ла я до магістратури?

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування, а також наказів про зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ЗВО, в електронних кабінетах вступника. Рішення також розміщується на сайті Університету https://www.donnu.edu.ua/uk/nakazi-na-zarahuvannya/.

10. Чи діє сертифікат TOEFL та інші результати міжнародних мовних іспитів при вступі в магістратуру?

Ні. Така процедура передбачена тільки для вступу в аспірантуру.

11. Що робити, якщо мій ЗВО затримує видачу диплома, а термін подачі документів на вступ в магістратуру завершується?

У такому випадку необхідно звернутись до Державної служби якості освіти за тел. +38(044) 236 34 31 або на гарячу лінію МОН 0 800 50 45 70 (безкоштовно) .

ЄВІ/ЄФВВ У МАГІСТРАТУРУ

Хто повинен складати ЄВІ/ЄФВВ у магістратуру?

Цьогоріч для вступу до магістратури на основі бакалавра, відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році (гіперпосилання https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2023/umovi-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2023-roku), майбутні магістри проходитимуть такі випробування:

– для вступу на переважну більшість магістерських програм;

єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

єдиний вступний іспит (ЄВІ) та фаховий іспит в університеті – для вступу на всі інші спеціальності.

Для вступу до магістратури на основі раніше здобутого диплому магістра або спеціаліста на ряд спеціальностей можна скласти замість ЄВІ співбесіду з іноземної мови, а замість ЄФВВ – фаховий іспит в університеті. Перелік таких спеціальностей можна знайти в Правилах прийому (Додаток 2, спеціальності з поміткою «вступ на базі НРК7»).

Коли почнеться реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ для вступу в магістратуру?

Процес реєстрації розпочнеться з 8 травня й триватиме до 31 травня 2023 року. Радимо не зволікати й не відкладати цю процедуру на останні дні.

У нашому університеті реєстрацію учасників здійснюють представники приймальної комісії всіх факультетів, а також в Філії Донецького

національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля» в м. Хмельницькому

Що потрібно для реєстрації?

Для реєстрації вступнику треба звернутися до приймальної комісії одного з обраних ним для вступу вишів, заповнити заяву-анкету й надати необхідні документи. Підтвердженням реєстрації є виданий комісією екзаменаційний листок. Після цього на сайті УЦОЯО для кожного зареєстрованого вступника створюватимуть кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Які документи потрібні для реєстрації ЄВІ/ЄФВВ?

Для реєстрації потрібні:

– заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка.

– документ, що посвідчує особу;

– довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документ, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП;

– довідка щодо планового строку навчання та отримання диплома у відповідному році, виданої за місцем навчання (для осіб, дані про яких не вносять до ЄДЕБО);

– документ про здобутий рівень вищої освіти (ОКР) у минулі роки;

– медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ/ЄФВВ за формою №086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання тестів);

– фотокартку 3*4 см «на документи».

Де можна дізнатися які питання будуть на ЄВІ/ЄФВВ?

Завдання, що будуть на тестуванні, не оприлюднюються завчасно. Є завдання з ЄВІ минулих років, а також програми, за якими укладатимуть тести для вступників. Більше про них можна прочитати на сайті УЦОЯО (https://testportal.gov.ua/)

Коли і де відбуватимуться тестування?

Основна сесія ЄВІ/ЄФВВ – з 23 червня до 21 липня 2023 року.

Додаткова сесія ЄВІ/ЄФВВ – з 3 серпня до 16 серпня.

Пункти тестування створюватимуться на базі закладів вищої освіти. Під час реєстрації вступник має обрати місто, в якому він проходитиме тестування.

Якщо я хочу вступати в кілька вишів у магістратуру за результатами тестування, мені всюди треба реєструватися?

Екзаменаційний лист ви отримаєте один – у тому ЗВО, де будете реєструватися для проходження ЄВІ/ЄФВВ. Інформація одразу передається до єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО) та УЦОЯО, тому повторної реєстрації не потрібно.

Коли будуть відомі результати та відбудеться зарахування?

Результати основної сесії ЄВІ/ЄФВВ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника» не пізніше 25 липня, додаткової сесії – до 18 серпня.

Рекомендації до зарахування на бюджет будуть надані не пізніше 26 серпня, а саме зарахування пройде 31 серпня.

Чи можу я вступати до магістратури з результатами минулорічних ЄВІ/ЄФВВ або МКТ/МТНК 2022 року.

В 2023 році, відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти, це не передбачено.