Донецький національний університет імені Василя Стуса Терміни подачі документів

Терміни прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, необхідних для вступу, конкурсний відбір та зарахування на навчання

для здобуття освіти за ступенем «Магістр»

(крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 081 «Право»)

 

Етапи вступної кампанії 

Денна та заочна  

форми навчання 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови  12 травня – 

05 червня 2020 р.   (до 18:00) 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті*  01 липня 2020 р. 
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників  01 серпня 2020 р. 
 

Прийом заяв та документів 

  

05 – 22 серпня 2020 р. 
Строки проведення вступних випробувань в Університеті  05 серпня – 26 серпня 2020 р. 
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням   01 вересня 2020 р. 
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення   до 18:00 

06 вересня 2020 р. 

Зарахування вступників за державним замовленням  до 12:00 

11 вересня 2020 р. 

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  до 15:00 

07 вересня 2020 р. 

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб  у декілька сесій: 

до 16:00  12 вересня 2020 р. 

до 16:00  18 вересня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб**  у декілька сесій: 

до 14:00  14 вересня 2020 р. 

до 14:00  19 вересня 2020 р. 

 

 * категорії осібщодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (пункт 12 розділу VIII цих Правил прийому) 

** у межах вакантних ліцензійних місць 

для здобуття ступеня освіти «Магістр»

 на основі здобутого СО «Магістр» або ОКР «Спеціаліст»

(крім спеціальності 081 «Право»)

та для спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»

на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр, магістр (або ОКР «Спеціаліст»)

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(для тих, хто не складає ЄВІ) 

Етапи вступної кампанії 

Денна та заочна 

форми навчання 

Прийом заяв та документів   10 – 21 серпня 2020 р. 
Проведення вступних випробувань в Університеті  22 серпня – 29 серпня 2020 р. 
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  до 15:00 

31 серпня 2020 р. 

Строки виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб  у декілька сесій: 

до 16:00  12 вересня 2020 р. 

до 16:00  18 вересня 2020 р. 

Строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб*  у декілька сесій: 

до 14:00  14 вересня 2020 р. 

 до 14:00  19 вересня 2020 р. 

* у межах вакантних ліцензійних місць 

за спеціальністю 081 «Право»:

 

Етапи вступної кампанії  Денна та заочна форми навчання 
Реєстрація вступників для складання ЄВІ та ЄФВВ  12 травня – 

05 червня 2020 р.   (до 18:00) 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті*  01 липня 2020 р. 
Основна сесія ЄФВВ та вступних фахових іспитів в Університеті*  03 липня 2020 р. 
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників  01 серпня 2020 р. 
Прийом заяв та документів (від осіб, які складають ЄВІ та ЄФВВ)  05 – 22 серпня 2020 р. 
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням  01 вересня 2020 р. 
Строки виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення   до 18:00 

06 вересня 2020 р. 

Зарахування вступників за державним замовленням  до 12:00 

11 вересня 2020 р. 

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  до 15:00 

07 вересня 2020 р. 

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб  у декілька сесій: 

до 16:00  12 вересня 2020 р. 

до 16:00  18 вересня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб**  у декілька сесій: 

до 14:00  14 вересня 2020 р. 

до 14:00  19 вересня 2020 р. 

категорії осібщодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (пункт 12 розділу VIII цих Правил прийому) 

** у межах вакантних ліцензійних місць