Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем «Магістр» на основі ступеня бакалавра у 2022 році

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту з  27 червня  до
18 липня  (до 18:00)
Реєстрація електронних кабінетів та подання заяв в електронній формі здійснюється на сайті ЄДЕБО https://vstup.edbo.gov.ua/. від 01 серпня
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди* 16 – 23 серпня
Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту з 10 серпня
до 17 серпня
Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту 07 – 10 вересня
Прийом заяв та документів для вступу 16 серпня – 15 вересня (до 18:00)
Індивідуальні усні співбесіди*  25 – 31 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань в Університеті 25 серпня – 17 вересня
Рекомендації для зарахування за державним замовленням не пізніше 20 вересня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення до 18:00    24 вересня
Зарахування вступників за державним замовленням 25 вересня
Рекомендації до зарахування осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 26 вересня
Подача пільгових документів для переведення на бюджет до 16:00    30 вересня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:

до 16:00    30 вересня

до 16:00    12 жовтня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:

01 жовтня

13 жовтня

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

** у межах вакантних ліцензійних місць

Основні строки вступної кампанії 2022 року

для здобуття освіти за ступенем «Магістр»

(для вступників, які вже здобули ступінь магістра або ОКР «Спеціаліст» )
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Прийом заяв та документів 16 серпня – 15 вересня (до 18:00)
Строки проведення вступних випробувань в Університеті 25 серпня – 17 вересня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб 26 вересня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:

до 16:00    30 вересня

до 16:00    12 жовтня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:

01 жовтня

13 жовтня

** у межах вакантних ліцензійних місць

ДОДАТКОВИЙ НАБІР**

для здобуття освіти за ступенем «Магістр» у 2022 році

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Реєстрація вступників для складання МТНК та/або  МКТ (спеціально організована сесія) з  16 вересня  до
22 вересня
Спеціальна сесія МТНК, МКТ з 30 вересня
до 03 жовтня
Прийом заяв та документів 16 вересня – 08 жовтня (до 14:00)
Строки проведення фахових вступних випробувань в Університеті 17 вересня – 10 жовтня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб не пізніше 11 жовтня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування до 18:00   12 жовтня
Зарахування вступників 13 жовтня

** у межах вакантних ліцензійних місць