Терміни прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, необхідних для вступу, конкурсний відбір та зарахування на навчання

для здобуття освіти за ступенем «Магістр»

(крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 081 «Право»)

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форми навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 06 травня – 03 червня 2020 р. (до 18:00)
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю 06 травня – 29 травня 2020 р.
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет* 17 – 25 червня 2020 р.
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 2020 р.
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті* 01 липня 2020 р.
Прийом заяв та документів (від осіб, які складають ЄВІ) 05 – 22 липня 2020 р.
Строки проведення вступних випробувань в Університеті 05 липня – 26 липня 2020 р.
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням 05 серпня 2020 р.
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення до 18:00 10 серпня 2020 р.
Зарахування вступників за державним замовленням до 12:00 11 серпня 2020 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00 12 серпня 2020 р.
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00 19 серпня 2020 р.
до 16:00 15 вересня 2020 р.
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:
до 14:00 20 серпня 2020 р.
до 14:00 16 вересня 2020 р.

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (пункт 12 розділу VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць

 

для здобуття ступеня освіти «Магістр»

 на основі здобутого СО «Магістр» або ОКР «Спеціаліст»

(крім спеціальності 081 «Право»)

та для спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»

на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр, магістр (або ОКР «Спеціаліст»)

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форми навчання
Прийом заяв та документів 10 – 23 липня 2020 р.
Проведення вступних випробувань в Університеті 24 липня – 30 липня 2020 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00 12 серпня 2020 р.
Строки виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00 19 серпня 2020 р.
до 16:00 15 вересня 2020 р.
Строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб* у декілька сесій:
до 14:00 20 серпня 2020 р.
до 14:00 16 вересня 2020 р.

* у межах вакантних ліцензійних місць

 

за спеціальністю 081 «Право»:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Реєстрація вступників для складання ЄВІ та ЄФВВ 06 травня – 03 червня 2020 р. (до 18:00)
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю 06 травня – 29 травня 2020 р.
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет* 17 – 25 червня 2020 р.
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 2020 р.
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті* 01 липня 2020 р.
Основна сесія ЄФВВ та вступних фахових іспитів в Університеті* 03 липня 2020 р.
Прийом заяв та документів (від осіб, які складають ЄВІ та ЄФВВ) 05 – 22 липня 2020 р.
Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань в Університеті для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування 05 липня – 26 липня 2020 р.
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням 05 серпня 2020 р.
Строки виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення до 18:00 10 серпня 2020 р.
Зарахування вступників за державним замовленням до 12:00 11 серпня 2020 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00 12 серпня 2020 р.
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00 19 серпня 2020 р.
до 16:00 15 вересня 2020 р.
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:
до 14:00 20 серпня 2020 р.
до 14:00 16 вересня 2020 р.

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (пункт 12 розділу VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць