Терміни подачі документів

Для спеціальностей, для яких НЕ передбачено складання єдиного вступного випробування (ЄВІ),

а також для вступників, що вступають на основі здобутого ступеня вищої освіти спеціаліста, магістра, на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальностей 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчання
Початок прийому документів10 липня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документіво 16:00
23 липня 2019 р.
Проведення вступних випробувань в Університеті 24 липня – 05 серпня
2019 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням 08 серпня 2019 р.
Виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням до 16:00
14 серпня 2019 р.
Зарахування вступників за державним замовленнямдо 15:00
15 серпня 2019 р.
Оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних та/або юридичних осібдо 15:00
16 серпня 2019 р.
Виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій, зокрема:
до 16:00
21.08.2019
до 16:00
27.08.2019
до 16:00
19.09.2019
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій не пізніше 30.09.2019*,
зокрема:
до 14:00 22.08.2019
до 14:00 28.08.2019
до 14:00 20.09.2019

* у межах вакантних ліцензійних місць

Для спеціальностей, для яких передбачено складання єдиного вступного випробування (ЄВІ)

(029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»)

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчання
Початок реєстрації на ЄВІ13 травня 2019 р.
Закінчення реєстрації на ЄВІо 18:00
03 червня 2019 р.
Проведення додаткових фахових іспитів для вступників з іншої спеціальності 13 травня – 31 травня 2019 р.
Початок прийому заяв та документів (від осіб, які мають право складати іспити у Університеті) 17 червня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів (від осіб, які мають право складати іспити у Університеті) о 16:00
25 червня 2019 р.
Проведення основної сесії ЄВІ та вступних іспитів з іноземної мови у випадках, визначених цими Правилами прийому02 липня 2019 р.
Початок прийому заяв та документів (від осіб, які складають ЄВІ) 10 липня 2019 р
Закінчення прийому заяв та документів (від осіб, які складають ЄВІ) о 16:00
23 липня 2019 р.
Терміни проведення вступних випробувань в Університеті 05 липня – 26 липня
2019 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням 05 серпня 2019 р.
Виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням до 18:00
10 серпня 2019
Зарахування вступників за державним замовленнямдо 12:00
11 серпня 2019
Оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00
12 серпня 2019
Виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій,
зокрема:
до 16:00
19.08.2019
до 16:00
19.09.2019
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій не пізніше 30.09.2019*,
зокрема:
до 15:00 20.08.2019
до 15:00 20.09.2019

* у межах вакантних ліцензійних місць

Для спеціальності 081 «Право»

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчання
Початок реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ13 травня 2019 р.
Закінчення реєстрації на ЄВІ та ЄФВВо 18:00
03 червня 2019 р.
Проведення додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 13 травня – 31 травня 2019 р.
Початок прийому заяв та документів (від осіб, які мають право складати іспити у Університеті) 17 червня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів (від осіб, які мають право складати іспити у Університеті) о 16:00
25 червня 2019 р.
Проведення основної сесії ЄВІ та вступних іспитів з іноземної мови у випадках, визначених цими Правилами прийому02 липня 2019 р.
Проведення основної сесії ЄФВВ та вступних фахових іспитів у випадках, визначених цими Правилами прийому04 липня 2019 р.
Початок прийому заяв та документів (від осіб, які складають ЄВІ та ЄФВВ) 10 липня 2019 р
Закінчення прийому заяв та документів (від осіб, які складають ЄВІ та ЄФВВ) о 16:00
23 липня 2019 р.
Проведення додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування 05 липня – 26 липня 2019 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням 05 серпня 2019 р.
Виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням до 18:00
10 серпня 2019
Зарахування вступників за державним замовленнямдо 12:00
11 серпня 2019
Оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00
12 серпня 2019
Виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій, зокрема:
до 16:00
19.08.2019
до 16:00
19.09.2019
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій не пізніше 30.09.2019*, зокрема:
до 15:00 20.08.2019
до 15:00 20.09.2019

* у межах вакантних ліцензійних місць

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР та зарахування на заочну форму навчання вступників для здобуття освіти за ступенем освіти магістра за спеціальностями 073 «Менеджмент» (освітня програма «Бізнес-адміністрування», «Загальне бізнес-адміністрування», «Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання»), 011 «Освітні, педагогічні науки» (освітня програма «Педагогіка вищої школи»), 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампаніїЗаочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів23 вересня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документіво 16:00
03 жовтня 2019 р.
Проведення вступних випробувань в Університеті07 жовтня – 18 жовтня 2019 р.
Оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних або юридичних осіб до 15:00
21 жовтня 2019 р.
Виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб о 16:00
28 жовтня 2019 р.
Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осібо 15:00
29 жовтня 2019 р.

* у межах вакантних ліцензійних місць