Терміни подачі документів

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освіти за ступенем освіти магістра (на спеціальності галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право» та 29 «Міжнародні відносини») відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання
Початок реєстрації на ЗНО

14 травня 2018

Закінчення реєстрації на ЗНО

о 18:00
05 червня 2018

Проведення додаткових фахових іспитів для вступників з іншої спеціальності

15 травня – 31 травня 2018

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2018

Закінчення прийому заяв та документів (від осіб, які мають право складати іспити у ДонНУ імені Василя Стуса)

о 16:00
09 липня 2018

Закінчення прийому заяв та документів (від осіб, які складають ЗНО)

о 16:00
26 липня 2018

Проведення іспиту/ЗНО з іноземної мови

11 липня 2018 року

Проведення іспиту/ЗНО з Єдиного фахового випробування з права та тесту загальних правничих компетентностей (для вступників на спеціальність 081 «Право») 13 липн 2018 року
Терміни проведення вступних випробувань
у ДонНУ імені Василя Стуса
16 липня –
29 липня 2018
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням

13 серпня 2018

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням

до 18:00
18 серпня 2018

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

до 15:00
20 серпня 2018

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

до 15:00
21 серпня 2018

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб у декілька сесій, зокрема:
до 16:00 29.08.2018
до 16:00 19.09.2018
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб у декілька сесій не пізніше 30.09.2018*, зокрема:
до 15:00 30.08.2018
до 15:00 20.09.2018

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ імені Василя Стуса, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освіти за ступенем освіти магістра (крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право» та 29 «Міжнародні відносини») відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018

Закінчення прийому заяв та документів

о 16:00
26 липня 2018

Терміни проведення вступних випробувань у ДонНУ імені Василя Стуса 27 липня – 05 серпня 2018
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням
08 серпня 2018
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням
до 16:00
14 серпня 2018
Терміни зарахування вступників за державним замовленням

до 15:00
15 серпня 2018

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних або юридичних осіб
до 15:00
16 серпня 2018
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб у декілька сесій, зокрема:
до 16:00 21.08.2018
до 16:00 29.08.2018
до 16:00 19.09.2018
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб у декілька сесій не пізніше 30.09.2018*, зокрема:
до 15:00 22.08.2018
до 15:00 30.08.2018
до 15:00 20.09.2018

* у межах вакантних ліцензійних місць