Англомовні магістерські програми

Підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів, які матимуть практичну зорієнтованість на реальні аспекти ведення бізнесу в умовах глобальної конкуренції, на розвиток та імплементацію нових підходів до управління фірмою, компанією, корпорацією, розвиток лідерських здібностей здобувачів, а також можливість удосконалення професійно направленої англомовної підготовки – це стратегічні завдання освітньої англомовної програми «Business administration (Бізнес-адміністрування)», що діє в університеті від 2017 року.

Поєднання лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, ділові ігри, міждисциплінарні тренінги, що розвивають комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організація наукових досліджень – ось невеликий перелік того, що буде опрацьовувати здобувач упродовж 1 року і 4 місяців навчання за цією освітньою програмою.

Унікальна англомовна програма подвійних дипломів «International Financial Management (Міжнародний фінансовий менеджмент)» поєднує зусилля ДонНУ імені Василя Стуса та Економічної Академії імені Д.А. Ценова (D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Болгарія) щодо підготовки висококваліфікованих магістрів – фахівців із широким спектром охоплення різних аспектів міжнародної професійної діяльності у сфері фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання.

Програма спрямована не лише на удосконалення англомовної підготовки на професійному рівні, але й набуття реального практичного досвіду вирішення актуальних завдань управління фінансами в міжнародній діяльності. ОП «International Financial Management (Міжнародний фінансовий менеджмент)» формує аналітичний базис для прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв міжнародної фінансової діяльності, дозволяє застосовувати активний та інтерактивний режим роботи «Викладач – Студент».

Підготовка магістрів за цією програмою відбувається за денною формою на контрактній формі навчання.

Передбачено обов’язкове навчання за кордоном у другому семестрі в Економічній Академії імені Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія).

За умови успішного закінчення навчання здобувач вищої освіти отримує два дипломи ступеня вищої освіти «Магістр» – диплом Донецького національного університету імені Василя Стуса (Україна) та диплом Економічної Академії імені Д.А. Ценова (Болгарія).