Реєстрація буде відбуватися з 8 по 31 травня 2023 року

Цьогоріч для вступу до магістратури, відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році  майбутні магістри проходитимуть такі випробування:

єдиний вступний іспит (ЄВІ) – для вступу на переважну більшість магістерських програм;

єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

Ці комп’ютерні тести відбуватимуться в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах, створених у населених пунктах України, а також у деяких країнах Європи.

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ.

Основні й додаткові сесії ЄВІ/ЄФВВ проходитимуть у 21 області України та м. Києві. Наразі неможливо провести випробування в АР Крим, Донецькій, Луганській і Херсонській областях, місті Севастополь.

Провести основну сесію тестування заплановано в 9 країнах Європи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Польща, Словаччина і Чехія.

 

Зареєструватися для проходження ЄВІ та ЄФВВ потенційні магістри зможуть з 8 по 31 травня 2023 року включно, звернувшись до приймальної комісії університету особисто або дистанційно. 

Для особистої  реєстрації дійте за таким алгоритмом:

  1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:
-документ, що посвідчує особу;
-документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;
-документ про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
-довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2023 році (для осіб, які не є студентами ДонНУ імені Василя Стуса);
-фотокартка  3*4 см для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
-медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).
 1. З 08 травня по 31 травня з реєстраційними документами зверніться до представників відповідного факультету:
   • Факультет філології, психології та іноземних мов – навчальний корпус №2, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, кабінети 410, 414 (4 поверх)
   • Економічний факультет – навчальний корпус №2, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, кабінети 208 (2 поверх), 303 (3 поверх).
   • Факультет хімії, біології і біотехнологій – навчальний корпус №4, м. Вінниця, просп. Юності 16, кабінет 403 (4 поверх)
   • Факультет інформаційних і прикладних технологій – навчальний корпус №1, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, кабінети 410, 416 (4 поверх)
   • Юридичний факультет – навчальний корпус №3, м. Вінниця, вул. Грушевського, 2, кабінети 106а, 118 (1 поверх)
   • Факультет історії та міжнародних відносин – навчальний корпус №3, м. Вінниця, вул. Грушевського, 2, кабінет 221 (2 поверх).
 1. Отримайте екзаменаційний листок.

Для дистанційної реєстрації дійте за таким алгоритмом:

1)Сформуйте комплект сканованих або фотокопій реєстраційних документів:
 • заповненої заяви-анкети https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2023/05/Zayava-anketa_YEVI_YEFVV_2023.pdf з інформацією для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті;
 • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2023 році (для осіб, які не є студентами ДонНУ імені Василя Стуса);
 • фотокартки  3*4 см для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).
2) Надішліть на електронну адресу приймальної комісії [email protected] скановані  або фотокопії реєстраційних документів.
3) Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.
У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену вами в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури» https://zno.testportal.com.ua/master/login, доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

ЄВІ міститиме два блоки завдань: тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором вступника) та тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК). Завдання ТЗНК буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності з іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов

Загальна кількість завдань ЄВІ – 63, на виконання яких буде відведено 120 хвилин. За виконання кожної складової тесту учасник після завершення тестування отримає окремий результат.

Блок з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) складатиметься з двох частин: читання і використання мови.

Тест міститиме всього 30 завдань, з-поміж яких:

6 – на встановлення відповідності (потрібно буде дібрати заголовки до текстів / частин текстів із запропонованих варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань);

5 – із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

19 – на заповнення пропусків у тексті (потрібно буде доповнити речення в тексті словосполученнями / словами із запропонованих варіантів).

На проходження тесту буде відведено 45 хвилин.

Блок ТЗНК складатиметься з двох компонентів: вербально-комунікативного і логіко-аналітичного. Усього буде 33 завдання, з-поміж яких:

10 – на заповнення пропусків у мікротексті (потрібно буде доповнити речення словосполученнями / словами із запропонованих варіантів);

23 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

На проходження тесту буде відведено 75 хвилин.

Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти розробили демонстраційні варіанти тесту – тож Ви можете потренуватися виконувати завдання ЄВІ у спеціальному онлайн-середовищі. Зважте на те, що блок завдань із тесту загальної навчальної компетентності однаковий для усіх потенційних магістрів, а от завдання з іноземної мови – за вибором:

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ІСПАНСЬКА МОВА

НІМЕЦЬКА МОВА

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному ЄВІ, однак за структурою, типами завдань,

тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

Як під час виконання демонстраційного тесту, так і під час реального тестування вступник зможе вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи над тестом отримати результат тестування.

 

Під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ передбачити вибір двох спрямувань предметних тестувань ЄФВВ з-поміж:

· Предметний тест з управління та адміністрування;

· Предметний тест з психології та соціології;

· Предметний тест з політології та міжнародних відносин;

· Предметний тест з обліку та фінансів;

· Предметний тест з економіки та міжнародної економіки;

· Предметний тест з права та міжнародного права.

Правильно обрати спрямування предметних тестувань ЄФВВ, залежно від того, на яку спеціальність майбутній магістр планує вступати, допоможе таблиця:

 

ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
Предметний тест з… Спеціальності
051, 292 052, 291 053, 054 071, 072 073, 075, 076 081, 293 061, 281
економіки та міжнародної економіки + +
політології та міжнародних відносин + +
психології та соціології + +
обліку та фінансів + +
управління та адміністрування + +
права та міжнародного права + +

 

Тестові завдання ЄФВВ укладаються відповідно до Програм, затверджених наказами:

Ми працюємо для Вас:

0432 50 89 32

098 971 96 40

[email protected]

! Звертаємо увагу: вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуку, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.