Конкурсні пропозиції та предмети

Прийом до Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

Відкриті конкурсні пропозиції (КП) – кількість місць для навчання за державним замовленням визначається під час адресного розміщення бюджетних місць (широкого конкурсу) у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення. Створюються для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

Запропоновані фіксовані КП передбачають навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за заздалегідь визначеною кількістю місць (за рішенням Міністерства освіти і науки України), а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу.

Небюджетні конкурсні пропозиції  (контракт) – не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням).

Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Тип конкурсної пропозиції Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Вступ зі споріднених спеціальностей (так/ні) Конкурсні показники
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) Коефіцієнт Мінімальний бал ЄФВВ (предметний тест) //

Фахове випробування

Коефіцієнт Мінімальний бал ТЗНК (складова ЄФВВ) //
П3 (середній бал додатка до диплома+науковий рейтинг)
Коефіцієнт Мінімальний бал
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства Відкрита 20 20 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 предметний тест з економіки та міжнародної економіки ЄФВВ 0,40 100 ТЗНК 0,35 100
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Відкрита 10 15 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 предметний тест з обліку та фінансів ЄФВВ 0,40 100 ТЗНК 0,35 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Відкрита 15 20 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 предметний тест з обліку та фінансів ЄФВВ 0,40 100 ТЗНК 0,35 100
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування Небюджетна 10 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 предметний тест з управління та адміністрування ЄФВВ 0,40 100 ТЗНК 0,35 100
Менеджмент організацій і адміністрування Відкрита 40 40 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 0,40 100 0,35 100
Менеджмент у судовій сфері Небюджетна 5 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 0,40 100 0,35 100
075 Маркетинг Маркетинг Відкрита 15 20 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 предметний тест з управління та адміністрування ЄФВВ 0,40 100 ТЗНК 0,35 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Інноваційне підприємництво Відкрита 15 5 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 предметний тест з управління та адміністрування ЄФВВ 0,40 100 ТЗНК 0,35 100
23 Соціальна робота 232 Соціальне забезпечення Соціальне підприємництво Небюджетна 10 5 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Відкрита 20 20 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 предметний тест з економіки та міжнародної економіки ЄФВВ 0,40 100 ТЗНК 0,35 100
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.041  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) Фіксована 30 1 рік
4 місяці
                          так
035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
6.020303 Філологія. Мова та література (англійська / німецька)
014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)
014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)
ЄВІ 0,50 100 Фахове випробування 0,50 101 П3 1
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.01 Українська мова та література Українська мова та література Фіксована 15 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1
Небюджетна 10 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1
035.10 Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика Фіксована 15 1 рік
4 місяці
 – так/ні ЄВІ 0,25 101 Фахове випробування 0,75 101 П3 1
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологічна реабілітація Відкрита 10 1 рік
4 місяці
 – так/ні ЄВІ 0,25 100 предметний тест із психології та соціології ЄФВВ 0,50 101 ТЗНК 0,25 100
Небюджетна 8  – 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0.25 100 предметний тест із психології та соціології ЄФВВ 0,50 101 ТЗНК 0,25 100
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Публічна історія Фіксована 10 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,40 101 Фахове випробування 0,60 101 П3 1
Небюджетна 5 1 рік
4 місяці
так/ні 0,40 101 0,60 101 1
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання Відкрита 15 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,40 101 предметний тест з політології та міжнародних відносин ЄФВВ 0,35 100 ТЗНК 0,25 100
Небюджетна 20 1 рік
4 місяці
так/ні 0,40 101 0,35 100 0,25 100
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
08 Право 081 Право Право Відкрита 60 1 рік
4 місяці
                           так
081 Право, 293 Міжнародне право, напрями 6.030401 Правознавство, 6.030202 Міжнародне право
ЄВІ 0,25 100 предметний тест з права та міжнародного права ЄФВВ 0,50 100 ТЗНК 0,25 100
Небюджетна 60 1 рік
4 місяці
ЄВІ 0,25 100 0,50 100 0,25 100
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності Фіксована 15 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1 1
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політичне консультування у сфері публічної політики Відкрита 10 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 предметний тест з політології та міжнародних відносин ЄФВВ 0,5 100 ТЗНК 0,25 100
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністрування Відкрита 7 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 один з предметних тестів ЄФВВ (на вибір вступника) 0,5 100 ТЗНК 0,25 100
Небюджетна 8 1 рік
4 місяці
так/ні 0,25 100 0,5 100 0,25 100
06 Журналістика 061 Журналістика Політична журналістика Відкрита 13 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 один з предметних тестів ЄФВВ (на вибір вступника) 0,5 100 ТЗНК 0,25 100
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології Інтернету речей Фіксована 10 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1 1
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика Фіксована 15 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1 1
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science) Фіксована 60 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1 1
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
09 Біологія 091 Біологія Біологія Фіксована 23 23 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія Фіксована 8 1 рік
4 місяці
так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1
102 Хімія Хімія Фіксована 40 1 рік
9 місяців
                           так
6.040101 Хімія
102 Хімія
6.040102 Біологія
091 Біологія
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
6.120201 Фармація
226 Фармація
6.051301 Хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія
6.051302 Хімічна інженерія
6.010104 Професійна освіта (за профілем)
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1
Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Тип конкурсної пропозиції Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Вступ зі споріднених спеціальностей (так/ні) Вступні випробування
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Фаховий іспит Коефіцієнт Мінімальний бал ЄВІ /іноземна мова* для здобутого
СО Магістр, Спеціаліст
Коефіцієнт Мінімальний бал
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства* Фіксована 25 15 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 10 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Управління персоналом та економіка праці* Фіксована 25 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 15 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування* Фіксована 30 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 10 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування* Фіксована 45 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 15 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Міжнародний фінансовий менеджмент
International Financial Management*
Фіксована 5 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
Небюджетна 5 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
073 Менеджмент Управління закладами освіти* Небюджетна 15 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Менеджмент організацій і адміністрування Фіксована 50 25 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 20 15 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Менеджмент у судовій сфері* Небюджетна 20 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Бізнес-адміністрування
Business administration*
Небюджетна 35 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,7 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,30 100
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Маркетинг Фіксована 20 25 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 10 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Інноваційне підприємництво Фіксована 15 15 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 10 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
29 Міжнародні  відносини 292 Міжнародні  економічні відносини Міжнародні  економічні відносини Фіксована 60 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
Небюджетна 40 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ
01 Освіта / Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи* Небюджетна 15 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 102 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
09 Біологія 091 Біологія Біологія* Фіксована 35 30 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія* Фіксована 10 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
102 Хімія Хімія* Фіксована 50 1 р. 9 міс. так
6.040101 Хімія, 102 Хімія
6.040102 Біологія, 091 Біологія
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
6.120201 Фармація
226 Фармація
6.051301 Хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія
6.051302 Хімічна інженерія
6.010104 Професійна освіта (за профілем)
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.041  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)* Фіксована 70 1 р. 4 міс. так
035.041,  6.020303 Англійська та друга іноземна мови та літератури
(переклад включно )
035.043 Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)
014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)
Фахове випробування
з теоретичних дисциплін
англійської мови
0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого                                 СО “Магістр”,                                                      ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
035.043  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)* Фіксована 30 1 р. 4 міс. так
035.043,  6.020303 Німецька та друга іноземна мови та літератури
(переклад включно )
035.041 Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)
014.02 Середня освіта (мова і література (німецька)
Фахове випробування з теоретичних дисциплін німецької мови 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого                                 СО “Магістр”,                                                      ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційна та інформаційна підпримка управлінської діяльності* Фіксована 20 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ /іноземна мова* для здобутого СО Магістр, Спеціаліст 0,25 100
Небюджетна 10 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ /іноземна мова* для здобутого СО Магістр, Спеціаліст 0,25 100
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політичне консультування у сфері публічної політики* Фіксована 30 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ /іноземна мова* для здобутого СО Магістр, Спеціаліст 0,25 100
Небюджетна 10 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ /іноземна мова* для здобутого СО Магістр, Спеціаліст 0,25 100
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністрування* Фіксована 15 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 30 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
06 Журналістика 061 Журналістика Політична  журналістика* Фіксована 15 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 10 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології Інтернету речей* Фіксована 12 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 3 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика* Фіксована 30 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 5 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)* Фіксована 60 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 10 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.01 Українська мова та література Українська мова та література* Фіксована 35 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 15 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
035.10 Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика* Фіксована 20 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Публічна лінгвістика* Небюджетна 15 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологічна реабілітація* Фіксована 20 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 20 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Публічна історія* Фіксована 30 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 20 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання* Фіксована 30 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
Небюджетна 30 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Тип конкурсної пропозиції Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Вступні випробування
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання ЄВІ Коефіцієнт Мінімальний бал ЄФВВ із права Коефіцієнт для показника з ЄФВВ із права Мінімальний бал ЄФВВ (ТЗНПК) Коефіцієнт ЄФВВ (ТЗНПК) Мінімальний бал
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
08 Право 081 Право** Право відкрита 60 1 р. 4 м. + 0,25 100 + 0,5 100 + 0,25 100
небюджетна 60 1 р. 4 м. + 0,25 100 + 0,5 100 + 0,25 100