Питання-відповідь

1. Який рівень акредитації має ДонНУ імені Василя Стуса?

Донецький національний університет імені Василя Стуса — це державний університет найвищого — ІV рівня акредитації.

Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.04.2021 № 49-л «Про ліцензування освітньої діяльності» та наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2021 № 37-л «Про ліцензування освітньої діяльності» для спеціальності 081 «Право».

2. Якою мовою викладають в ДонНУ імені Василя Стуса?

Викладання в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється державною мовою на всіх факультетах і спеціальностях. Також існують окремі дисципліни, які викладаються англійською мовою.

3. Скільки заяв на вступ можна подати у 2023 році?

Відповідно до Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса у 2023 році вступники можуть подати до 20 заяв за всіма джерелами фінансування, з них – до 5 заяв на місця державного або регіонального замовлення (бюджет). Звертаємо увагу, що заяви, подані на певну спеціальність до одного закладу вищої освіти за різними формами навчання (денною та заочною), вважаються окремими заявами.

4. Результати ЗНО яких років можна подавати у 2023 році?

Відповідно до Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса у 2023 році, окрім результатів НМТ поточного року, можна подати результати ЗНО 2020-2021 років, НМТ 2022 року. Детальна інформація міститься в Додатку 1.1 за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2023/05/1.-perelik-speczialnostej-ta-osvitnih-program-za-yakymy-ogoloshuyetsya-pryjom-na-navchannya_os-bakalavr.pdf

5. Якою є кількість бюджетних місць у 2023 році?

Розподіл державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою здійснюється МОН України перед початком вступної кампанії. До того часу ви можете ознайомитися з максимальними обсягами державного замовлення за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/derzhavne-zamovlennya/

6. Яким є мінімальний прохідний бал на бюджет?

Прохідний бал — це конкурсний бал останнього у рейтинговому списку вступника, якого рекомендовано до зарахування на місце державного або регіонального замовлення (бюджет). Кожного року цей бал різний, але для подачі заяви на бюджет конкурсний бал має бути не менше 130 балів, а для спеціальностей 081 Право, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини, 293 Міжнародне право – не менше 140 балів.

7. В якій формі подаються заяви для вступу?

Відповідно до Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса у 2023 році вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків:

тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

– у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

– у разі подання заяви на вступ до або після встановлених строків роботи електронних кабінетів вступників; – у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

8. Де можна ознайомитися з програмами підготовки до вступних випробувань?

З програмами вступних випробувань ви можете ознайомитися особисто у Приймальній комісії або на офіційному сайті ДонНУ імені Василя Стуса на сторінці Програми вступних випробувань.

9. Чи обов’язково подавати паперову заяву і документи для вступу особисто?

Відповідно до Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса у 2023 році вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у пункті 3 розділу VI випадків. Особи, які отримали рекомендацію до зарахування, мають виконати до зарахування у відповідні строки: https://www.donnu.edu.ua/uk/dlya-zdobuttya-so-bakalavr-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvity/terminy-pryjomu-zayav-ta-dokumentiv/

Під час виконання вимог до зарахування та для подальшого формування особової справи здобувача вступник особисто пред’являє оригінали та надає копії необхідних документів: https://www.donnu.edu.ua/uk/dlya-zdobuttya-so-bakalavr-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvity/perelik-dokumentiv-dlya-vstupu-3/

10. Чи матимуть пріоритет при зарахуванні вступники, які подали заяви та документи раніше?

Ні, не матимуть. Дата подання заяви та документів для вступу (в межах строку, визначеного Правилами прийому до ДонНУ імені Василя Стуса) не впливає на результати конкурсного відбору.

11. З чого складається конкурсний бал вступника на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»?

Відповідно до пункту 7.1. розділу VII Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса у 2023 році конкурсний бал вступників на основі повної загальної середньої освіти розраховується:

1) за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, матурального іспиту за такою формулою: Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ, де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів; ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів Університету за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 4). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200; Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності визначені в додатку 7 до Порядку та Додатку 1.1 до Правил прийому;

2) за результатами ЗНО 2020–2021 років з трьох предметів за такою формулою: Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3), де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності у визначеній в Правилах прийому (Додаток 1.1)

12. Що таке пріоритетність?

Пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість їх розгляду у разі адресного розміщення бюджетних місць. Пріоритетність зазначається в заявах на місця державного або регіонального замовлення (при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність), зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено. Звертаємо увагу: вступник не може отримати більше однієї рекомендації на бюджет. Якщо отримана рекомендація не влаштує вступника, він зможе претендувати лише на контракт за іншими поданими заявами.

13. Чи потрібно завіряти копії документів нотаріально?

За бажанням вступника приймальна комісія безкоштовно засвідчує копію документа державного зразка про здобуття освіти за освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) ЗНО та інших документів.

Для засвідчення копій необхідно мати з собою оригінали всіх документів.

14. Чи надаються університетом місця у гуртожитках?

Донецький національний університет імені Василя Стуса сприяє вступникам щодо розміщення у гуртожитках.

15. Якою є вартість навчання в ДонНУ імені Василя Стуса?

З вартістю навчання для вступників 2022 року можна ознайомитися на сторінці Вартість навчання: https://www.donnu.edu.ua/uk/vartist-navchannya.

Платник має право самостійно обирати найбільш зручну форму оплати: раз на місяць, раз в семестр чи раз на рік

16. Чи повернеться університет до м. Донецьк у pазі припинення бойових дій на сході України?

Незалежно від того, яка ситуація складеться в майбутньому, Донецький національний університет імені Василя Стуса буде продовжувати освітню діяльність у м. Вінниця.