Питання-відповідь Донецький національний університет імені Василя Стуса

Питання-відповідь

1. Який рівень акредитації має ДонНУ імені Василя Стуса?

Донецький національний університет імені Василя Стуса — це державний університет найвищого — ІV рівня акредитації, що підтверджується Ліцензією Міністерства освіти і науки України АЕ № 636063 від 10.03.2015 р.

2. Якою мовою викладають в ДонНУ імені Василя Стуса?

Викладання в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється державною мовою на всіх факультетах і спеціальностях. Також існують 2 освітні програми бакалавріату і 3 магістерські програми з англійською мовою викладання.

3. На скільки спеціальностей дозволяється подавати документи у 2021 році?

Відповідно Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступник може подати до 5 заяв на місця державного замовлення (відкритих конкурсних пропозицій). Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується. При цьому заяви, подані на певну спеціальність до одного закладу вищої освіти за різними формами навчання (денною та заочною), вважаються окремими заявами.

4. На які спеціальності можна вступити, якщо є наступні сертифікати ЗНО...?

Щоб визначити всі спеціальності ДонНУ імені Василя Стуса, на які ви маєте право вступати за результатами сертифікатів ЗНО,  скористайтеся додатком 1 на сторінці Бакалавріат, калькулятором конкурсних пропозицій.

5. Чи приймають для вступу сертифікати ЗНО, видані у попередніх роках?

Відповідно до Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса у 2021  році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років.

6. Якою є кількість бюджетних місць у 2021 році?

Розподіл державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою здійснюється МОН України перед початком вступної кампанії. До того часу ви можете ознайомитися з минулорічною кількістю бюджетних місць на сторінці Державне замовлення​.

7. Яким є мінімальний прохідний бал на бюджет?

Прохідний бал — це конкурсний бал останнього у рейтинговому списку вступника, якого рекомендовано до зарахування на бюджетне місце. Прохідний бал має бути не менше 125 балів, для спеціальностей 081 Право,  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини – 140 балів.

8. В якій формі подаються заяви для вступу?

Згідно Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступники подають заяви в електронній формі. Роз’яснення як створити електронну заяву знаходиться за посиланням.

Вступники, які мають пільги, подають заяви тільки в паперовій формі.

9. Як подати електронну заяву?

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватися на веб-сайті http://ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації вступник зазначає наступні дані:

  • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
  • серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
  • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • серію та номер документа, що посвідчує особу, коли й ким він виданий;
  • довідка, що підтверджує реєстрацію у сільській місцевості.

Додаткова інформація є на вкладинці «Як подати електронну заяву?»

10. Де можна ознайомитися з програмами підготовки до вступних випробувань?

З програмами вступних випробувань ви можете ознайомитися особисто у Приймальній комісії або на офіційному сайті ДонНУ імені Василя Стуса на сторінці Програми вступних випробувань.

11. Чи обов’язково подавати паперову заяву і документи для вступу особисто?

Згідно Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса заява на участь у конкурсному відборі подається через електронний кабінет вступника. При отриманні рекомендації на вступ необхідно особисто з’явитись в Приймальну комісію для подачі документів.

12. Чи матимуть пріоритет при зарахуванні вступники, які подали заяви та документи раніше?

Ні, не матимуть. Дата подання заяви та документів для вступу (в межах строку, визначеного Правилами прийому до ДонНУ імені Василя Стуса) не впливає на результати конкурсного відбору.

13. З чого складається конкурсний бал вступника на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня освіти «Бакалавр»?

Відповідно до пункту 6.1. Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса конкурсний бал вступників на основі повної загальної середньої освіти обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ)  =  К1 × П1 + К2 × П2 + КЗ × ПЗ + К4 × А; де

П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

ПЗ – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього (за шкалою 100 – 200) предмета;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про здобуття повної загальної середньої освіти, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200 (Додаток 7);

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, КЗ, К4 встановлюються Університетом з точністю до 0,01; К1, К2, КЗ – на рівні не менше ніж 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

У 2021 році під час обчислення конкурсного бала в Університеті не застосовуються показники за успішне закінчення підготовчих курсів, а також оцінка за мотиваційний лист.

14. Що таке принцип пріоритетності?

При подачі заяв (як електронних, так і паперових) у кожній з них вступник зазначає пріоритет, виражений числом. При цьому пріоритет № 1 є найважливішим, і він встановлюється для найбажанішої спеціальності та університету. Пріоритетність присвоюється заяві лише один раз і не може бути змінена в процесі конкурсного відбору.

Єдина державна електронна база з питань освіти згідно зі встановленими вступником пріоритетами, відповідно до отриманих конкурсних балів кожної заяви, автоматично визначає єдину пропозицію на державному замовленні – місце навчання у певному університеті на певній спеціальності. Якщо отримана пропозиція не влаштує вступника, останній може претендувати тільки на контрактне місце за будь-якою з раніше поданих заяв.

15. Чи можна подавати додаткові документи для вступу після закінчення строків їх прийому?

Після спливання терміну подачі документів додаткові документи від вступників не приймаються.

16. Чи потрібно завіряти копії документів нотаріально?

За бажанням вступника приймальна комісія безкоштовно засвідчує копію документа державного зразка про здобуття освіти за освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) ЗНО та інших документів.

Для засвідчення копій необхідно мати з собою оригінали всіх документів.

17. Чи надаються університетом місця у гуртожитках?

Донецький національний університет імені Василя Стуса сприяє вступникам щодо розміщення у гуртожитках. Поселення вступників та студентів до гуртожитку відбувається відповідно до затвердженого у ДонНУ імені Василя Стуса порядку (Додаток 11).

18. Якою є вартість навчання в ДонНУ імені Василя Стуса?

З вартістю навчання для вступників 2021 року можна ознайомитися на сторінці Вартість навчання: https://www.donnu.edu.ua/uk/vartist-navchannya-2 . При цьому платник має право самостійно обирати найбільш зручну форму оплати: раз на місяць, раз в семестр чи раз на рік.

19. Де будуть приймати документи для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса?

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, Велика комп’ютерна зала, 2-ий поверх головного корпусу ДонНУ. Телефон для довідок: +380 (432) 50-89-32. Електронна пошта: [email protected]

м. Хмельницький, вул. Свободи, 36. Телефон для довідок: +380 (382) 65-76-23. Електронна пошта: [email protected]

20. Чи повернеться університет до м. Донецьк у pазі припинення бойових дій на сході України?

Незалежно від того, яка ситуація складеться в майбутньому, Донецький національний університет імені Василя Стуса буде продовжувати освітню діяльність у м. Вінниця.