Донецький національний університет імені Василя Стуса Для здобуття СО «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

Для здобуття СО «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

Донецький національний університет імені Василя Стуса здійснює прийом на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на другий (третій) курс для здобуття ступеня освіти бакалавра.

Підготовка здобувачів вищої освіти відбувається на денній та заочній формі навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

При вступі особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, перезарахувуються кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС).

Конкурсний відбір для здобуття ступеня вищої освіти здійснюється за результатами:

  • зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури – для всіх спеціальностей на які оголошено набір;
  • для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» –зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, зовнішнього незалежного оцінювання з математики або історії України;
  • фахового випробування (вступники з неспоріднених спеціальностей складають додаткове фахове випробування).