Для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі попередньо отриманого ОКР «Молодший спеціаліст» / ОПС «Фаховий молодший бакалавр»/ ОС «Молодший бакалавр»

Донецький національний університет імені Василя Стуса здійснює прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі НРК5 (раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра).

При вступі особам, які здобули НРК5, перезараховуються кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС).