Терміни прийому Донецький національний університет імені Василя Стуса

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття СО «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форми здобуття освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  01 липня 2021 року
Прийом заяв з 14 липня 2021 року –
до 16:00 30 липня 2021 року
Проведення фахових вступних випробувань 02 – 09 серпня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників 10 серпня 2021 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування у декілька сесій:

до 16:00 13 серпня 2021 року;

до 16:00 25 серпня 2021 року;

до 16:00 24 вересня 2021 року

Зарахування вступників на навчання (у межах вакантних ліцензійних місць) у декілька сесій:

18 серпня 2021 року;

30 серпня 2021 року;

29 вересня 2021 року

* у межах вакантних ліцензійних місць